NND Sözlük

Ana Sayfa > well done nedir, well done ne demek (well done nnd)

well done nedir, well done ne demek?

well done   US UK

 1. Aferin, bravo
 2. Aferin!, bravo!
 3. İyi pişmiş, iyi yapılmış, başarılı

well   US UK (nedir ne demek)

 1. Pekâlâ! Ya! Hayret! Olur şey değil! Sahi ! Eh ! Haydi
 2. We will, we shall.
 3. Öyleyse!, peki!, şey!, ya!
 4. (better, best) iyi, güzel, hoş, ala, iyice
 5. Hakkıyle, Iâyıkıyle
 6. Çok, pek
 7. Tamamen, hayli, oldukça
 8. İyi, güzel
 9. Sıhhatça iyi, sıhhatli
 10. Kârlı, elverişli
 11. Kuyu, çeşme, memba, kaynak
 12. Pınar
 13. Hokka
 14. Sahanlık, merdiven veya asansör boşluğu
 15. Kaynamak, yerden fışkırmak
 16. Fışkırmak, kaynamak

done   US UK (nedir ne demek)

 1. Veri.
 2. Bk. veri
 3. (en) Datum.
 4. (en) Performed; executed; finished.
 5. (en) It is done or agreed; let it be a match or bargain; used elliptically.
 6. (en) From Do, and formerly the infinitive.
 7. (en) Given; executed; issued; made public; used chiefly in the clause giving the date of a proclamation or public act.
 8. (en) Cooked until ready to serve having finished or arrived at completion; 'certain to make history before he's done'; 'it's a done deed'; 'after the treatment, the patient is through except for follow-up'; 'almost through with his studies'.
 9. (en) Having finished or arrived at completion; 'certain to make history before he's done'; 'it's a done deed'; 'after the treatment, the patient is through except for follow-up'; 'almost through with his studies'.
 10. (en) Cooked until ready to serve.
 11. (en) Completed, as in: Call me when the Web site is done.
 12. Do
 13. Tamamlanmış, bitmiş
 14. İyi pişmiş done brown iyi kızarmış (et, ekmek)
 15. Olmuş, tamam, yapılmış; iyi pişmiş; yorgun; bıkmış; uygun; kabul edilebilir; aldatılmış
 16. Tamam!, kabul!, oldu!

veri (nedir ne demek)

 1. Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge, muta, done.
 2. Bir sanat eserine veya bir edebî esere temel olan ana ilkeler.
 3. Bir problemde bilinen, belirtilmiş anlatımlardan bilinmeyeni bulmaya yarayan şey.
 4. Olgu, kavram veya komutların, iletişim, yorum ve işlem için elverişli biçimli gösterimi.
 5. Deneysel ölçümler ya da sayımlar sonucu elde edilen sayılar kümesi.
 6. Deneysel ölçme sonucu bulunan nicelik ya da sayı.
 7. Bilimsel sonuçlara varabilmek için gerekli olan deneyler veya gözlemlerden elde edilen nicel veya nitel değerler.
 8. (en) Data.
 9. (en) Datum.
 10. (en) İnput data.
 11. (en) Dope.
 12. (en) Throughput.
 13. (al) Angaben
 14. (fr) Donnée

aferin (nedir ne demek)

 1. Övme, takdir, beğenme vb. duyguları belirtmek için söylenen söz, bravo
  Örnek: Aferin İsmail, söyle, daha bağırarak söyle! R. N. Güntekin
 2. Öğrencilere verilen beğenme ve takdir kâğıdı.
 3. Beğenmek, alkış, yaşa, varol.
 4. (en) Bravo.
 5. (en) Good for you.
 6. (en) Well-Done ! bravo ! splendid.
 7. (en) Well done.
 8. (en) Good mark.
 9. (en) Bully for you.
 10. (en) Good on you.

bravo   US UK (nedir ne demek)

 1. "Aferin, yaşa" anlamlarında beğeni bildiren bir söz.
 2. (en) Bravo!.
 3. (en) Well done!.
 4. (en) Well done.
 5. (en) Bully for you.
 6. (en) Bravo.
 7. (en) Daring villain; a bandit; one who sets law at defiance; a professional assassin or murderer.
 8. (en) Bravos.
 9. Aferin! Bravo!
 10. Haydut, eşkıya, cani, suikastçı.
 11. Bravo, aferin

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.013