NND Sözlük

Ana Sayfa > viskozite nedir, viskozite ne demek (viskozite nnd)

viskozite nedir, viskozite ne demek?

viskozite

 1. Bir maddenin ağdalı, koyu kıvamlı olma durumu, ağdalık.
 2. Akışkanlığın karşıtı.
 3. Bk. yapışkanlık.
 4. Bk. ağdalık
 5. Akışmazlık
 6. Akışkanlarda moleküller arası çekim kuvvetleri(kohezyon) sebebiyle oluşan iç sürtünme.
 7. Akmaya karşı gösterilen direnç.
 8. Akıcılık derecesi.
 9. Bir sıvının akıcılığa karşı gösterdiği direncin ölçüsü.
 10. Bk. akışkansılık
 11. (en) Viscosity.
 12. (en) Viscosit.
 13. (en) Viscosity akışmazlık.
 14. (en) Ağdalık.
 15. (fr) Viscosit

yapışkanlık (nedir ne demek)

 1. Yapışkan olma durumu
  Örnek: Her vakit ıslak duran ellerinde öyle tiksindirici bir yapışkanlık vardı ki... Y. K. Karaosmanoğlu
 2. Bir sıvı veya gaz kütlesinin, içinde bulunan cismin hareketini engelleme özelliği.
 3. Bir sıvı ya da gaz kütlesinin, içinde bulunan cismin devimini engelleme özelliği.
 4. Akıcılık derecesi.
 5. (en) İmportunateness.
 6. (en) Stickiness.
 7. (en) Adhesiveness.
 8. (en) Viscosity.
 9. (en) Clingingness.
 10. (fr) Viscosité

madde (nedir ne demek)

 1. Duyularla algılanabilen, bölünebilen, ağırlığı olan nesne, özdek
  Örnek: Bütün uyuşturucu maddeler gibi, vazgeçemeyeceği kadar bağlanarak yalana alışır. N. Cumalı
 2. Bir şeyi oluşturan öge.
 3. Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm
  Örnek: Kanun tatbikatında merhamet bilmez. Suçları maddeleriyle ölçer. Hükmünü verir, çarpar. H. R. Gürpınar
 4. Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri
  Örnek: Bir uzmanla buluşacağı zaman ansiklopediyi açar, o konuyla ilgili maddeyi okur. S. Birsel
 5. İleri sürülen sorun.
 6. Para, mal vb. ile ilgili şey.
 7. Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım.
 8. Bk. özdek
 9. Bk. sınar
 10. Uzayda yer kaplayan ve kütlesi olan her şey.
 11. Zahir duygularla hissedilen, ruhani olmayıp, ağırlığı olan, cismani bulunan.
 12. Bir testte yer alan soru ya da alıştırmalardan her birine verilen ad.
 13. (en) Material.
 14. (en) Stuff.
 15. (en) Body.
 16. (en) Lubricant.
 17. (en) Question.
 18. (en) Theme.
 19. (en) Component.
 20. (en) Proviso.
 21. (en) Matter.
 22. (en) İtem.
 23. (en) Substance.
 24. (en) Article.
 25. (en) Clause.
 26. (en) Entry.
 27. (en) Object.
 28. (en) Provision.
 29. (en) Paragraph.
 30. (en) Subject.
 31. (en) İngredient.
 32. (en) Section.
 33. (en) Topic.
 34. (en) Stipulation.
 35. (en) Commodities.
 36. (en) Element.
 37. (en) Head.
 38. (en) Thing.
 39. (en) Timber.
 40. (fr) Matiere

ağdalı (nedir ne demek)

 1. Ağdalanmış.
 2. Bilinmeyen kelimelerle, anlaşılması güç, dolambaçlı cümlelerden oluşan (deyiş).
 3. Karmaşık
  Örnek: Tam bir düşünce denemezdi buna. Sakız gibi uzayan, ağdalı bir düş gibiydi bunlar. O. Rifat
 4. Bir sıvının ya da uçunun akışkanlığını belirleyen nitelik.
 5. Akışkanlığı az olan sıvı ya da uçun halinin niteliği.
 6. (en) Semi-solid.
 7. (en) Viscous.
 8. (en) Consistent.
 9. (en) Coagulated.
 10. (en) Florid.
 11. (en) Of rich elaborated style.
 12. (en) Bombastic.
 13. (en) Highflown.
 14. (en) Flowery.
 15. (en) Redundant.
 16. (en) Syrupy.
 17. (al) Viskos, zäh (flüssig)
 18. (fr) Visqueux

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.010