NND Sözlük

Ana Sayfa > vinleks cilt bezi nedir, vinleks cilt bezi ne demek (vinleks cilt bezi nnd)

vinleks cilt bezi nedir, vinleks cilt bezi ne demek?

vinleks cilt bezi

 1. ana maddesi pvc (poly vinly clorur) dır. yıkanabilir, dayanıklıdır. çeşitli kalınlıkta yapılabilir.

cilt (nedir ne demek)

 1. Ten.
 2. Formaları, yaprakları birbirine dikerek veya yapıştırarak kitap, defter, dergi vb.ne geçirilen deri, bez veya kâğıtla kaplı kapak
  Örnek: Nakışlara, ciltlere, minyatürlere hayran kaldı. Ö. Seyfettin
 3. Bir eserin ayrı ayrı basılan bölümlerinden her biri
 4. Kitaba geçirilen ve deri, bez ya da kâğıtla kaplı bulunan mukavva kapak, kap.
 5. Bir yapıtın ayrı kitap halinde basılan bölümlerinden her biri.
 6. Bk. birim
 7. (Bak: Cild)
 8. (en) Cutaneous.
 9. (en) Skin.
 10. (en) Derm.
 11. (en) Complexion.
 12. (en) Hide.
 13. (en) Volume.
 14. (en) Binder.
 15. (en) Binding.
 16. (en) Tome.
 17. (en) Binding cover.
 18. (en) Tone.
 19. (en) Book.

birim (nedir ne demek)

 1. Bir kümenin her elemanı.
 2. Bir çokluğu oluşturan varlıkların her biri, ünite.
 3. Bir niceliği ölçmek için kendi cinsinden örnek seçilen değişmez parça, vahit.
 4. Herhangi bir kuruluştaki alt bölümlerden her biri.
 5. Dilin, oluşturduğu yapı içinde, belli bir düzlemde yer alan öbür ögelerle kurduğu bağıntılarla tanımlanan ayrı nitelikli öge, ünite.
 6. Bir doğabilimsel niceliğin ölçümü için o nicelik cinsinden seçilen ve 1 değerinde sayılan büyüklük.
 7. Bir ölçme ölçünü olarak benimsenen nicelik ya da boy.
 8. Bir tanem, sevdiğim, biriciğim.
 9. bir tanem, biriciğim
 10. (en) Unit, measuring unit.
 11. (en) Unit.
 12. (en) Monad.
 13. (en) Module.
 14. (en) Point.
 15. (en) Denomination.
 16. (en) Volume.
 17. (al) Einheit, Niasseinheit
 18. (al) Einheit
 19. (fr) Unité (de mesure)
 20. (fr) Unité

bezi (nedir ne demek)

 1. Bk. beze
 2. Uslu, akıllı, zarif çocuk.

bez (nedir ne demek)

 1. Pamuk veya keten ipliğinden yapılan dokuma
  Örnek: Arkamıza kefenimsi bezler geçirip kuşakla bağladılar. F. R. Atay
 2. Pamuktan, düz dokuma.
 3. Herhangi bir cins kumaş.
 4. Herhangi bir iş için kullanılan dokuma.
 5. Gelişigüzel kumaş parçası, çaput.
 6. Kumaş veya dokumadan yapılmış.
 7. İçinden geçen kandan veya öz sudan bazı maddeler ayırarak salgı oluşturan organ.
 8. Organizmada kullanılmak ya da dışarı çıkarılmak üzere salgı yapan özelleşmiş bir hücre (tek hücrelibez) ya da özelleşmiş hücreler topluluğu (çok hücrelibez). Salgılarını bir kanalla boşaltan (dış salgıbezleri: ekzokrinbezler) ya da doğrudan kana veren (iç salgıbezleri: endokrinbezler), salgılarını tek kanalla boşaltan basitbezler (basit tüp, dallı tüp, bükülmüş tüp, asinarbezler), birden fazla kanalla boşaltan bileşikbezler (bileşik rübüler, bileşik asinar, bileşik tübüloasinarbezler), salgılarını sitoplâzma kaybı olmadan salgılayan (merokrin), az kayıpla salgılayan (apokrin) ya da hücrenin de tahrip olmasıyla salgılayan (holokrin) tipleri, yoğun salgılı (mükoz) ya da daha sıvı salgılı (seröz)bezler gibi gruplandırılan çeşitli özellikteki hücreler topluluğu.
 9. Salgı yapan özelleşmiş hücre veya hücreler topluluğu, glandula.
 10. Hlk. Sığır gövde etinde, boyun yan kaslarından yapılan pastırmalık et parçası veya bu parçadan yapılan pastırma.
 11. (en) Glandula.
 12. (en) Cloth.
 13. (en) Fabric.
 14. (en) Linen.
 15. (en) Gland.
 16. (en) Swab.
 17. (en) Materials.
 18. (en) Dustcloth.
 19. (en) Piece of cloth.
 20. (en) Linen cloth.
 21. (en) Canvas.
 22. (en) Tissue.
 23. (en) Ganglion.
 24. (fr) Glande

ana   US UK (nedir ne demek)

 1. Çocuğu olan kadın, anne
  Örnek: Gözyaşları döken hanım herhâlde gelinin anası olacaktı. H. Taner
 2. Yavrusu olan dişi hayvan.
 3. Dinî bakımdan aziz tanınan bazı kadınlara verilen saygı unvanı.
 4. Yaşlı kadınlara saygılı bir seslenme sözü.
 5. Velinimet.
 6. Alacağın veya borcun, faizin dışında olan bölümü.
 7. Temel, asıl, esas
  Örnek: Geçen yıl ana işlerden hiçbiri bitirilip bir sonuca varılamamıştır. M. Ş. Esendal
 8. Çizgilerden herhangi birini anlatan kelimeye sıfat olarak geldiğinde o çizginin, belirli bir kural altında hareket ederek bir yüzey oluşturmaya yaradığını anlatır.
 9. (Ani. C.) Gece yarısı vakitleri. (Osmanlıca'da yazılışı: ânâ)
 10. Zahmet, meşakkat, güçlük, zorluk. (Osmanlıca'da yazılışı: anâ')
 11. (İnv. C.) Nahiyeler, taraflar. (Osmanlıca'da yazılışı: a'nâ)
 12. (en) Chief.
 13. (en) Arterial.
 14. (en) Central.
 15. (en) Mama.
 16. (en) Mammy.
 17. (en) Thus, Scaligerana is a book containing the sayings of Scaliger, Johnsoniana of Johnson, etc.
 18. (en) Collection of anecdotes about a person or place mother of the ancient Irish gods; sometimes identified with Danu.
 19. (en) Prefix in words from the Greek, denoting up, upward, throughout, backward, back, again, anew.
 20. (en) Suffix to names of persons or places, used to denote a collection of notable sayings, literary gossip, anecdotes, etc.
 21. (en) Major.
 22. (en) Patroness.
 23. (en) Stock.
 24. (en) Broad / adj.
 25. (en) Mama mamma.
 26. (en) Mother of the ancient Irish gods; sometimes identified with Danu.
 27. (en) Collection of anecdotes about a person or place.
 28. (en) Article Numbering Association.
 29. (en) American Numismatic Association, the national organization for coin collectors.
 30. (en) Association of National Advertisers An association whose members are advertisers, i e , companies that advertise their products or services.
 31. (en) American Nurses Association.
 32. (en) Association of National Advertisers.
 33. (en) Short for 'American Numismatic Association.
 34. (en) Automatic Network Analyzer - A computer-controlled test system that measures microwave devices in terms of their small signal S-parameters The use of this instrument by both engineering and production permits quick and accurate characterization of the input and output impedance, gain, reverse isolation of individual units and the degree of match between units.
 35. (en) Hole.
 36. (en) Principal.
 37. (en) Main.
 38. (en) Primary.
 39. (en) Basic.
 40. (en) Leading.
 41. (en) Guiding.
 42. (en) Broad.
 43. (en) Capital.
 44. (en) Cardinal.
 45. (en) Fundamental.
 46. (en) Governing.
 47. (en) Grand.
 48. (en) Master.
 49. (en) Parent.
 50. (en) Staple.
 51. (en) Mother.
 52. (en) Principle.
 53. (en) Main part.
 54. (en) Head.
 55. (en) Matron.
 56. (en) Momma.
 57. (en) Rudimentary.
 58. (en) Maternal.
 59. Her cinsten aynı miktarda
 60. Sonek ait olan koleksiyon: Americana, Shakespeareana.

madde (nedir ne demek)

 1. Duyularla algılanabilen, bölünebilen, ağırlığı olan nesne, özdek
  Örnek: Bütün uyuşturucu maddeler gibi, vazgeçemeyeceği kadar bağlanarak yalana alışır. N. Cumalı
 2. Bir şeyi oluşturan öge.
 3. Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm
  Örnek: Kanun tatbikatında merhamet bilmez. Suçları maddeleriyle ölçer. Hükmünü verir, çarpar. H. R. Gürpınar
 4. Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri
  Örnek: Bir uzmanla buluşacağı zaman ansiklopediyi açar, o konuyla ilgili maddeyi okur. S. Birsel
 5. İleri sürülen sorun.
 6. Para, mal vb. ile ilgili şey.
 7. Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım.
 8. Bk. özdek
 9. Bk. sınar
 10. Uzayda yer kaplayan ve kütlesi olan her şey.
 11. Zahir duygularla hissedilen, ruhani olmayıp, ağırlığı olan, cismani bulunan.
 12. Bir testte yer alan soru ya da alıştırmalardan her birine verilen ad.
 13. (en) Material.
 14. (en) Stuff.
 15. (en) Body.
 16. (en) Lubricant.
 17. (en) Question.
 18. (en) Theme.
 19. (en) Component.
 20. (en) Proviso.
 21. (en) Matter.
 22. (en) İtem.
 23. (en) Substance.
 24. (en) Article.
 25. (en) Clause.
 26. (en) Entry.
 27. (en) Object.
 28. (en) Provision.
 29. (en) Paragraph.
 30. (en) Subject.
 31. (en) İngredient.
 32. (en) Section.
 33. (en) Topic.
 34. (en) Stipulation.
 35. (en) Commodities.
 36. (en) Element.
 37. (en) Head.
 38. (en) Thing.
 39. (en) Timber.
 40. (fr) Matiere

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.012