NND Sözlük

Ana Sayfa > vasıf nedir, vasıf ne demek (vasıf nnd)

vasıf nedir, vasıf ne demek?

vasıf

  1. Nitelik
    Örnek: Sonunda komutanlık vasıflarını göstermek fırsatını bulmalıydı. F. R. Atay
  2. Nitelik.
  3. Bk. karakter
  4. Vasfeden; bildiren, öven.
  5. (en) Characteristic.
  6. (en) Qualification.
  7. (en) Quality.
  8. (en) Attribute.
  9. (en) Feature.
  10. (en) Adjective.
  11. (en) Character.

karakter (nedir ne demek)

  1. Ayırt edici nitelik.
  2. Bir bireyin kendine özgü yapısı, onu başkalarından ayıran temel belirti ve bireyin davranış biçimlerini belirleyen ana özellik, öz yapı, ıra, seciye.
  3. Bir kimsenin veya bir insan grubunun tutumu, duygulanma ve davranış biçimi
    Örnek: Pek uysal, tatlı, neşeli karakterine rağmen dostum kavgacıdır. R. H. Karay
  4. Üstün, manevi özellik
  5. Basımda harf türü.
  6. Bir eserde duygu, tutku ve düşünce yönlerinden ele alınan kimse.
  7. Bireyin kendi kendisine egemen olmasını, kendi kendisiyle uyum içinde bulunmasını, düşünüş ve hareketlerinde tutarlı, sağlam kalabilmesini sağlayan özellikler bütünü.
  8. Bk. ayrıtlık
  9. Bir türün bireylerinin sahip olduğu biçim, renk, büyüklük, yapı özellikleri. Genlerin etkisi ile meydana çıkarak dölden döle taşınırlar.
  10. Canlının morfolojik ve fizyolojik özelliklerinden her biri.
  11. Bk. damga
  12. (en) Character.
  13. (en) Personality.
  14. (en) Constitution.
  15. (en) Complexion.
  16. (en) Disposition.
  17. (en) Kidney.
  18. (en) Magisterial character.
  19. (en) Character, trait.
  20. (en) Fiber.
  21. (en) Fibre.
  22. (en) Form.
  23. (en) Persona.
  24. (en) Personage.
  25. (en) Self.
  26. (en) Strain.
  27. (en) Stamp.
  28. (en) Trait.
  29. (en) Disposition özyapı.
  30. (en) Ira.
  31. (en) Seciye.
  32. (en) Mentality.
  33. (fr) Caractère
  34. (la) Character: işaret koyma aleti

nitelik (nedir ne demek)

  1. Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet
    Örnek: Niteliğini kestiremediği müzmin iştahsızlıktan yorgun düşmüş. A. İlhan
  2. Bir şeyin iyi veya kötü oluşu, kalite.
  3. Bireyi, nesne veya yaşantının bir yönünü, ötekilerden ayırt etmeye yarayan ve ölçebilen özellik, keyfiyet.
  4. Sayısal olarak deyimlenemeyen ya da ölçülemeyen, ancak renk, koku, tad gibi görünümleriyle bilinerek tanınan özellik.
  5. (en) Point.
  6. (en) Ring.
  7. (en) Feature.
  8. (en) Qualitative.
  9. (en) Quality.
  10. (en) Eligibility.
  11. (en) Attribution.
  12. (en) Qualification.
  13. (en) Character.
  14. (en) Kind.
  15. (en) Characteristic.
  16. (en) Attribute.
  17. (en) Composition.
  18. (en) Essence.
  19. (en) Hallmark.
  20. (en) Plate-Mark.
  21. (en) Property.
  22. (en) Stamp.
  23. (al) Begschaffenheit
  24. (fr) Qualité

reklamlarBunları Kaçırmayın

  • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
  • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
  • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.010