NND Sözlük

Ana Sayfa > vantilatör kayışı nedir, vantilatör kayışı ne demek (vantilatör kayışı nnd)

vantilatör kayışı nedir, vantilatör kayışı ne demek?

vantilatör kayışı

 1. Taşıtlarda motor gücünü vantilatöre aktararak dönmesini sağlayan kayış.
 2. Bk. üfleç kayışı
 3. (en) Drive / fan belt.

üfleç kayışı (nedir ne demek)

 1. Anadingil kasnağından devinim alarak üfleç, su basacı ve akım üretecini çeviren kayış.
 2. (en) Fan belt.
 3. (al) Ventilatorriemen
 4. (fr) Courroie de ventilateur

vantilatör (nedir ne demek)

 1. Kapalı bir yerin sıcak ve durgun havasını dalgalandırarak esinti sağlayan veya böyle bir ortama temiz hava üfleyen alet
  Örnek: ... babası, vantilatörün sesine ve dönüşüne tahammül edemezmiş. R. H. Karay
 2. Bazı tarım alet veya makinelerinde tohumları savurmak, temizlemek için içeriye hava çeken alet.
 3. Motorlu taşıtların iç havasını değiştirmeye yarayan düzen.
 4. Bk. üfleç
 5. (en) Airexhauster.
 6. (en) Blower.
 7. (en) Fanner.
 8. (en) Ventilator.
 9. (en) Radiator fan.
 10. (en) Air propeller.

kayış (nedir ne demek)

 1. Bağlamak, tutmak veya sıkmak amacıyla kullanılan, dar ve uzun kösele dilimi
  Örnek: Şapkası yere düşmüş, yakası yırtılmış, kılıcının kayışı kopmuştu. Ö. Seyfettin
 2. Ustura bilenen cilalı kösele.
 3. Kayma işi veya biçimi.
 4. (en) Sliding.
 5. (en) Slipping.
 6. (en) Slip.
 7. (en) Slide.
 8. (en) Belt.
 9. (en) Strap.
 10. (en) Band.
 11. (en) Thong.
 12. (en) Strop.
 13. (en) Leather strap.
 14. (en) Watch band.
 15. (en) Razor strap.
 16. (en) Skiing.
 17. (en) Glissade.

motor   US UK (nedir ne demek)

 1. Herhangi bir enerjiyi mekanik enerjiye dönüştüren düzenek
  Örnek: Taşındıkları kamyon önünde durunca motorun patırtısı kesildi. N. Cumalı
 2. Akaryakıtla işleyen deniz aracı
  Örnek: Rıhtıma varabildiği zaman vapura gidecek olan son motor kalkmak üzere idi. F. R. Atay
 3. Motosiklet.
 4. Başka tür erkeyi işleyim erkesine çeviren işlerge.
 5. Başka tür erkeyi işleyim erkesine çeviren işlerge. , Krafmaschine
 6. Çeşitli biçimlerdeki erkeyi mekanik erkeye çeviren aygıt. (Daha çok elektrikmotoru anlamına kullanılır).
 7. Akaryakıtla işleyen basit balıkçı teknesi.
 8. (en) Launch motor.
 9. (en) Motor ship.
 10. (en) Engine.
 11. (en) Type of internal- combustion engine in which the air drawn in by the suction stroke is so highly compressed that the heat generated ignites the fuel , the fuel being automatically sprayed into the cylinder under pressure.
 12. (en) The Diesel engine has a very high thermal efficiency.
 13. (en) One who, or that which, imparts motion; a source of mechanical power.
 14. (en) Motor car; an automobile.
 15. (en) Machine that converts other forms of energy into mechanical energy and so imparts motion a nonspecific agent that imparts motion; 'happiness is the aim of all men and the motor of all action'.
 16. (en) Causing or setting up motion; pertaining to organs of motion; applied especially in physiology to those nerves or nerve fibers which only convey impressions from a nerve center to muscles, thereby causing motion.
 17. (en) Motorcycle.
 18. (en) Promiscuous.
 19. (en) Loose.
 20. (en) Power plant.
 21. (en) Motorship.
 22. (en) Machine which transforms electric energy into mechanical energy Standard motors are dual voltage and operate at 1725 RPM.
 23. (en) Device or machine that converts other forms of energy into mechanical energy.
 24. (en) In R/C racing this generally refers to an electric motor.
 25. (en) Device which converts fluid power into mechanical force and motion It usually provides rotary mechanical motion.
 26. (en) Principally a machine that converts electrical energy into mechanical energy.
 27. (en) There are more than 150 variations of motors that drive power tools Among the quality features are welded connections, built-in fans and commutators welded to motor windings.
 28. (en) Rotating machine that converts electrical power into mechanical power.
 29. (en) Machine that converts electrical energy to mechanical energy It is activated by ac or dc.
 30. (en) Device used to convert electrical or air power into a rotational force 1 Pump Motor - used to drive the hydraulic pump 2 Stepper Motor - used to drive the rollers of the roll feeds or move the bolster in the Y or Theta-axis.
 31. (en) Referring to nerves that give signals to muscles or glands in the body.
 32. (en) Machine that produces motion or power for doing work.
 33. (en) Relates to movements of muscles.
 34. (en) Neurological term to represent that portion of the nerve or joint responsible for activity or motion, as compared to.
 35. (en) Machine that converts other forms of energy into mechanical energy and so imparts motion.
 36. (en) Source of mechanical power.
 37. (en) Related to moving the muscles.
 38. (en) Generally refers to an electric motor.
 39. (en) 1930's economy grade of gasoline, usually with low tetraethyl lead content and correspondingly low octane rating.
 40. (en) Word used by student pilots and Yankees when referring to the engine.
 41. (en) An actuator that converts linear power to rotary mechanical force and motion.
 42. (en) The ability to move Motor skills can be thought of as 'output' signals from the brain Many visual skills involve motor components.
 43. (en) Used as a verb, it is to travel by car.
 44. (en) Brit equivalent to vehicle Not to be confused with engine.
 45. (en) Engine , motor.
 46. (en) Motor.
 47. (en) Motorboat.
 48. (en) Adj Of, relating to, concerned with, or involving muscular movement.
 49. (en) Device that provides rotary movement, see electric motor and clockwork motor.
 50. (en) Pertaining to motion or muscular movement; can be either gross such as shoulder or knee, or fine such as fingers.
 51. (en) Nonspecific agent that imparts motion; 'happiness is the aim of all men and the motor of all action'.
 52. (en) Travel or be transported in a vehicle; 'We drove to the university every morning'; 'They motored to London for the theater'.
 53. (en) Conveying information to the muscles from the CNS; 'motor nerves'.
 54. (en) Causing or able to cause motion; 'a motive force'; 'motive power'; 'motor energy'.
 55. (al) Motor
 56. (al) Motor, Krafmaschine
 57. (fr) Moteur
 58. Motor
 59. Elektrik motoru
 60. Makina
 61. İng
 62. Otomobille gitmek, arabayla götürmek

gücün (nedir ne demek)

 1. Dara dar.
 2. Güçlükle, ancak, zorla.
 3. (en) Reed, any of several varieties of tall marsh grass; thin piece of wood or plastic placed on the mouthpiece of reed instruments (the air flow causes it to vibrate and create sound).

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.013