NND Sözlük

Ana Sayfa > un resolution nedir, un resolution ne demek (un resolution nnd)

un resolution nedir, un resolution ne demek?

un resolution   US UK

 1. BirleşŸMişŸ Milletler kararı, bir BirleşŸmişŸ Milletler organı tarafından kabul edilen karar

un   US UK (nedir ne demek)

 1. Öğütülerek toz durumuna getirilmiş tahıl ve başka besin maddeleri
 2. Bk. Birleşmiş Milletler Örgütü
 3. Fiziksel form olarak bir yem maddesinin öğütülmüş veya partikül irilikleri başka bir yöntemle küçültülmüş durumu veya hububat tanelerinin, diğer tohumların veya ürünlerin ince öğütülüp elenmesiyle elde edilen ve esas itibarıyla nişasta ve endospermin glüteninden oluşan yumuşak kısmı.
 4. (en) An inseparable verbal prefix or particle.
 5. (en) Sometimes particles and participial adjectives formed with this prefix coincide in form with compounds of the negative prefix un- ; as in undone , meaning unfastened, ruined; and undone meaning not done, not finished.
 6. (en) Un- is sometimes used with an intensive force merely; as in unloose.
 7. (en) An inseparable prefix, or particle, signifying not; in-; non-.
 8. (en) In- is prefixed mostly to words of Latin origin, or else to words formed by Latin suffixes; un- is of much wider application, and is attached at will to almost any adjective, or participle used adjectively, or adverb, from which it may be desired to form a corresponding negative adjective or adverb, and is also, but less freely, prefixed to nouns.
 9. (en) Un- sometimes has merely an intensive force; as in unmerciless, unremorseless.
 10. (en) Un- is prefixed to adjectives, or to words used adjectively.
 11. (en) To adjectives, to denote the absence of the quality designated by the adjective To past particles, or to adjectives formed after the analogy of past particles, to indicate the absence of the condition or state expressed by them.
 12. (en) An organization of independent states formed in 1945 to promote international peace and security.
 13. (en) United Nations.
 14. (en) United Nations This entity is gaining popularity and strength at an alarming rate It comprises about 186 nations of the world right now and would seem to be the center for a World Government.
 15. (en) Hazardous material identification number.
 16. (en) Yep! Yeppers! Yeah! In other words, a very informal 'yes' Un is used exclusively by girls and women, I would be very suprised to hear a guy say it in normal speech Pronounced as one syllable, 'Oon!', very sharply.
 17. (en) Una corda A, one, an On one string.
 18. (en) Undercarriage.
 19. (en) United Nations The Basis of this International Organisation were set up by W Churchill and F D Roosevelt during the redaction of the Atlantic Chart in 1941 It was definitely instituted in 1945 by the San Francisco Conference Its head Quarter is situated in New York, and the five permanent members of the Security Council are the USA, the USSR, China, France and Great Britain.
 20. (en) They.
 21. (en) Flour.
 22. (en) It is prefixed: To verbs to express the contrary, and not the simple negative, of the action of the verb to which it is prefixed; as in uncoil, undo, unfold.
 23. (en) To nouns to form verbs expressing privation of the thing, quality, or state expressed by the noun, or separation from it; as in unchild, unsex.
 24. (en) United Nations UNCED: United Nations Conference on Environment and Development UNCSD: United Nations Commission on Sustainable Development UNDP: United Nations Development Programme UNEP: United Nations Environment Programme UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation UNFCCC: United Nations Framework Convention on Climate Change UNIDO: United Nations Industrial Development Organisation.
 25. (en) Crs Unable 2 Abr United Nations.
 26. (en) Ungrounded neutral.
 27. (en) Und: and unison: simultaneous sounding of the same note or melody by several instruments.
 28. United Nations.
 29. -sız, bilâ, gayri.
 30. Bir
 31. Değil, olmayan, siz: -siz, siz: -sizlik

birleşmiş milletler örgütü (nedir ne demek)

 1. Dünya barış ve güvenliğini sağlamak, üye ülkeler arasında işbirliğini geliştirmek, iktisadi ve sosyal gelişmeye katkıda bulunmak ve bu ülkelerde refah düzeyini yükseltmek amacıyla 1945 yılında San Fransisko'da 51 ülkenin imzaladığı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ile kurulmuş örgüt.
 2. (en) United Nations Organisation, UN.

resolution   US UK (nedir ne demek)

 1. Çözme
 2. Ayrışma
 3. Müz
 4. Azim, kararlılık, niyet, karar, önerge, teklif, ayrışma, çözünme, ayırma, çözülüm [müz.], çözüm, iltihabın iyileşmesi, dokunun iyileşmesi

birleşmiş milletler (nedir ne demek)

 1. Uluslararası barışı, güvenliği korumak; toplumsal, kültürel ve ekonomik işbirliğini sağlamak amacıyla kurulmuş örgüt.
 2. (en) United Nations.

birleşmiş (nedir ne demek)

 1. Birleşik.
 2. (en) İncorporated, united, joint, associated, consolidated, corporate, associate, fasciated, incorporate.

millet   US UK (nedir ne demek)

 1. Çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğu, ulus
  Örnek: Bu eser, Türk milletinin hürriyet ve istiklal fikrinin layemut abidesidir. Atatürk
 2. Bir yerde bulunan kimselerin bütünü, herkes
  Örnek: Millet tütün paralarını alınca borcunu öder. N. Cumalı
 3. Benzer özellikleri olan topluluk
  Örnek: Şu kadın milletinin kıskançlığının hiç sonu yok. A. Mithat
 4. Bk. ulus
 5. (en) Folk.
 6. (en) Folks.
 7. (en) The common millets of Germany and Southern Europe are Panicum miliaceum, and Setaria Italica.
 8. (en) The name of several cereal and forage grasses which bear an abundance of small roundish grains.
 9. (en) Any specific group of people.
 10. (en) Grass cultivated in the United States for forage and in many parts of the Old World for its small edible seeds.
 11. (en) Any of various small-grained annual cereal and forage grasses of the genera Panicum, Echinochloa, Setaria, Sorghum, and Eleusine.
 12. (en) Field grass cultivated for its grain and hay.
 13. (en) Bland flavored cereal grass used chiefly for forage in the U S , but as a staple for one-third of the world's population Millet can be boiled and used to make a hot cereal pilaf or ground and used as flour.
 14. (en) Gluten free carbohydrate for energy, also has a unique amino acid profile.
 15. (en) Tiny, round golden gain that becomes light and fluffy when cooked; popular in India and China.
 16. (en) The seeds of a hardy annual grass, millet is eaten as a cereal in Africa and Asia and is used as a source of starch in Russia.
 17. (en) Grain grown in many parts of India From its flour thick chappatis are made and eaten mostly by farmers and small town dwellers.
 18. (en) French painter of rural scenes.
 19. (en) Small seed of any of various annual cereal grasses especially Setaria italica.
 20. (en) People.
 21. (en) Nation.
 22. (en) They.
 23. (en) Small seed of any of various annual cereal grasses especially Setaria italica French painter of rural scenes any of various small-grained annual cereal and forage grasses of the genera Panicum, Echinochloa, Setaria, Sorghum, and Eleusine.
 24. Akdarı, bot
 25. Akdarı, darı

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.011