NND Sözlük

Ana Sayfa > totem nedir, totem ne demek (totem nnd)

totem nedir, totem ne demek?

totem   US UK

 1. İlkel toplumlarda topluluğun ondan türediği sanılan ve kutsal sayılan hayvan, ağaç, rüzgâr vb. herhangi bir doğal nesne, ongun.
 2. Bir insan topluluğunun ya da tek bir kişinin gizemsel ve büyüsel duygularla bağlı bulunduğu hayvan, bitki, doğasal olay ya da cansız bir nesne. a. bk.totemcilik.
 3. Bk. atasoy
 4. (en) Totem.
 5. (en) Plant or animal associated with a clan as a means of group identification It may have other significance for the group as well.
 6. (en) An object or thing in nature, often an animal, assumed as a token or emblem of a clan, tribe, family or related group.
 7. (en) Most commonly an animal utilized by nomadic tribesmen as a representation of mythic ancestor of the group; venerated as a progenitor and protector.
 8. (en) Rude picture, as of a bird, beast, or the like, used by the North American Indians as a symbolic designation, as of a family or a clan.
 9. (en) Emblem consisting of an object such as an animal or plant; serves as the symbol of a family or clan a clan identified by their kinship to a common totemic object.
 10. (en) An animal symbol or spirit that guides one throughout life.
 11. (en) İn Australia, used to refer to the connection between people, ancestral beings and the landscape and includes the fauna and flora associated with it.
 12. (en) An object, such as an animal or plant, that serves as the emblem for a lineage or clan The totem often serves as a symbolic representation of a guardian spirit or an ancestor.
 13. (en) Clan identified by their kinship to a common totemic object.
 14. (en) Emblem consisting of an object such as an animal or plant; serves as the symbol of a family or clan.
 15. Ongun, totem: totem heykeli
 16. Totem

atasoy (nedir ne demek)

 1. İlkel toplumlarda, boyları oluşturan bireylerin kendisinden türediklerine inandıkları insan, hayvan, bitki, nesne ya da doğa olayı kimliğinde olan ortak ata. (Kimi ilkellerde, boylarda saptanan bu tür atanın dışında kişisel, ailesel, cinsel ya da yerel ata akrabalar da görülmüştür.) bk.atasoyculuk. krş. tapıncak, büyü, cancılık.
 2. Ata-Soy.
 3. (en) Totem.
 4. (fr) Totem

ilkel (nedir ne demek)

 1. İlk durumunda kalmış olan, gelişmesinin başında bulunan, iptidai, primitif
 2. Sanatta yalın bir nitelik gösteren, yapmacıksız olan, primitif.
 3. Özellikle XIV-XV. yüzyıllarda İtalyan ressamlarına, Orta Çağ sonlarında Avrupa ressamlarına verilen ad.
 4. Eğitimsiz, kültürsüz, görgüsüz.
 5. Zaman bakımından en eski olan, iptidai, primitif.
 6. (Lat. primitivus < primus - ilk) : 1- Zaman bakımından en eski olan, ilk olan. 2-Gelişmesinin başında bulunan; daha gelişmemiş olan. 3- (Estetikte) Yalın, salt bir nitelik gösteren, yapmacıksız olan.
 7. (en) Primitive.
 8. (en) Primordial.
 9. (en) Crude.
 10. (en) Primary.
 11. (en) Elementary.
 12. (en) Embryonic.
 13. (en) Primal.
 14. (en) Primeval.
 15. (en) Rude.
 16. (en) Rudimental.
 17. (en) Rudimentary.
 18. (en) Proto-.
 19. (fr) Primitif
 20. (la) Primitivus, primus

ondan (nedir ne demek)

 1. O zamirinin çıkma durumu eki almış biçimi
  Örnek: Ondan ayrılırken içimde çocukça bir sual beliriyordu. A. Ş. Hisar
 2. O sebeple.
 3. Onun tarafında olan (kimse).
 4. (en) From her.
 5. (en) From him.
 6. (en) For that reason.
 7. (en) From it.
 8. (en) Therefrom.
 9. (en) Thereof.

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.010