NND Sözlük

Ana Sayfa > toplumsal kuram nedir, toplumsal kuram ne demek (toplumsal kuram nnd)

toplumsal kuram nedir, toplumsal kuram ne demek?

toplumsal kuram

 1. Toplumun oluşum ve değişimi, toplumsal sınıflaşma, toplumsal kurumların biçimlenişi... vb. toplumsal olayların bilimsel açıklamasını yapmağa yönelik kuram.
 2. (en) Soc al theory.
 3. (fr) Théorie sociale

toplumsal (nedir ne demek)

 1. Toplumla ilgili, topluma ilişkin, içtimai, sosyal.
 2. 1-Organizmaların kümeler içinde etkileşimine ilişkin olan. 2- Toplum ya da topluluklarla ilgili, onlara ilişkin. 3- Bireyin başkalarıyla olumlu ilişkiler kurabilme yeteneğini denediği gelişme evresiyle ya da bu evredeki etkinliklerle ilgili bulunan.
 3. (en) Social.
 4. (en) Communal.
 5. (en) Common.
 6. (en) Social sosyal.
 7. (en) Societal.

kuram (nedir ne demek)

 1. Uygulamalardan bağımsız olarak ele alınan soyut bilgi.
 2. Belirli bir konudaki düşüncelerin, görüşlerin bütünü
  Örnek: İnsanlar da görünen dünyanın bir parçası olarak bu kurama girerler. H. Taner
 3. Sistemli bir biçimde düzenlenmiş birçok olayı açıklayan ve bir bilime temel olan kurallar, yasalar bütünü, nazariye, teori
 4. Özdeğin , araştırma sınırları içindeki tüm nitel ve nicel ilişki, durum ve devinimlerinin, gözlem, varsayım, deney ve yasalarla belirlenen bilgileri üzerine düşünsel olarak kurulan genel düzenleme.
 5. Düşünce alanında kalan bilgi ve bu nitelikteki bilginin bilimsel temel ve kuralları.
 6. Gözlem konusu olan bir sınıf olay ve ilişki üzerinde yapılan deneyler sonucu doğruluğu hemen hemen kesinleşen yöntemli açıklama.
 7. (en) Theory.
 8. (en) Theorem.
 9. (en) Hypothesis.
 10. (en) Speculation.
 11. (en) Theory teori.
 12. (en) Nazariye.

oluşum (nedir ne demek)

 1. Oluşma işi, teşekkül, teşkil.
 2. Katman, kütle, gök cismi vb.nin biçimlenme süreci.
 3. Kırılcaların, temel yapılarına bağlı olarak büyürken geliştirdikleri biçim.
 4. Kişinin belli bir eğitim sürecinde kazandığı niteliklerin tümüne verilen ad.
 5. Belli bir varlık kazanma, oluşma süreci.
 6. Herhangi bir varlığın zamanla belli bir biçime ve yapı özelliğine kavuşması.
 7. (en) Constitution.
 8. (en) Make up.
 9. (en) Formation.
 10. (en) Creation.
 11. (en) Genesis.
 12. (en) Nascency.
 13. (en) Process.

değişim (nedir ne demek)

 1. Bir zaman dilimi içindeki değişikliklerin bütünü.
 2. Yeni döllerin atalarına tıpatıp benzememesini sağlayan özelliklerin tümü, varyasyon.
 3. Rüzgârın yön değiştirmesi.
 4. Üretilen malların başka mallar veya para karşılığı değiştirilmesi.
 5. Bir niceliğin birbirinden ayrı değerler alması veya böyle iki değer arasındaki ayrım.
 6. Bir ekin ünlü uyumlarına ya da ünsüz benzeşmelerine göre türlü biçimlere girmesi: İyelik eki -i vedeğişimleri -ı, -ü, -u; çıkma durumu eki -den vedeğişimleri -dan, -ten, -tan vb.
 7. Mal, hizmet ve üretim faktörlerinin iktisadi karar birimleri arasında el değiştirmesi.
 8. Bir niceliğin değerinin, artışı ya da azalışı.
 9. Kitaplıkların fazla gereçlerini birbiriyle değiştirme işlemi.
 10. Varyasyon.
 11. Çevre etkileriyle canlıların fenotiplerinde meydana gelen değişiklikler, modifikasyon.
 12. (en) Change.
 13. (en) Changing.
 14. (en) Mutation.
 15. (en) Alteration.
 16. (en) Diversity.
 17. (en) Evolution.
 18. (en) Flux.
 19. (en) Alternation.
 20. (en) Giro.
 21. (en) Exchange.
 22. (en) Modification.
 23. (en) Variation.
 24. (en) Switch.
 25. (en) Turn.
 26. (en) Metamorphosis.
 27. (en) Permutation.
 28. (en) Meta-.
 29. (en) Barter.
 30. (en) Change in the wind direction.
 31. (al) Änderung
 32. (fr) Variation

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.011