NND Sözlük

Ana Sayfa > ton nedir, ton ne demek (ton nnd)

ton nedir, ton ne demek?

ton   US UK

 1. Bin kilogramlık ağırlık birimi.
 2. İnsan veya çalgı sesinin yükseklik, alçaklık derecesi
  Örnek: Sesinin tonunda siteminin şiddetini azaltan bir yumuşama vardı. N. Ataç
 3. Konuşmada sesin duyguları belirtecek biçimde çıkması
  Örnek: Bunun farkında olmadan, üstelik de hiç istemeden içli bir tonla söylemiş olacağım. H. Taner
 4. Bir rengin koyuluk veya açıklık derecesi
  Örnek: Siyah ve beyazın tonlarını son derece hünerle kaynaştırır. Y. Z. Ortaç
 5. Ses titreşimlerinin yükselip açılması, titrem.
 6. Bir metre küp hacminde ve + 4 °C'deki arı suyun ağırlığı.
 7. Sesin değişik düzeylerdeki frekanslarının işitsel algısı.
 8. Tını
 9. Bk. titrem
 10. Tek frekansın ses dalgası. Bu terim, birden fazla tonun müzik kombinasyonları için de kullanılır.
 11. Bir renkteki derinlik ve parlaklık.
 12. Hayvan dokusunda, özellikle adelelerde, gerginlik ve esneklik.
 13. Bk. koyuluk
 14. (en) The common tunny, or horse mackerel.
 15. (en) The prevailing fashion or mode; vogue; as, things of ton.
 16. (en) Measure of weight or quantity.
 17. (en) The weight of twenty hundredweight.
 18. (en) Forty cubic feet of space, being the unit of measurement of the burden, or carrying capacity, of a vessel; as a vessel of 300 tons burden.
 19. (en) Certain weight or quantity of merchandise, with reference to transportation as freight; as, six hundred weight of ship bread in casks, seven hundred weight in bags, eight hundred weight in bulk; ten bushels of potatoes; eight sacks, or ten barrels, of flour; forty cubic feet of rough, or fifty cubic feet of hewn, timber, etc.
 20. (en) The unit of measurement for air conditioning system capacity One ton of air conditioning removes 12,000 Btu's of heat energy per hour from a home Central air conditioners are sized in tons Residential units usually range from 1 to 5 tons.
 21. (en) The unit of measure for an air conditioning system's capacity One ton of air conditioning removes 12,000 BTUs of heat energy per hour from a home Residential air conditioners usually range from one to five tons Typically used as a measure for central air conditioners.
 22. (en) You'll often see this as a measurement of the capacity of an air conditioning system Don't panic, it doesn't measure weight! Just like gas and oil furnaces, air conditioners and heat pumps are rated in Btu's One ton of air conditioning is 12,000 Btu's per hour This means that a 'one ton' air conditioning system has the capability of removing 12,000 Btu's of heat per hour fr om your home.
 23. (en) Cooling unit of measure Heat pumps and air conditioners are generally sized in tons Typical sizes for single-family residences are between two and five tons Each ton equals 12,000 BTUH.
 24. (en) Unit of measurement for determining cooling capacity One ton of cooling equals 12,000 BTU.
 25. (en) Heat pumps and air conditioners are generally sized in tons Typical sizes for single family residences are between two and five tons Each ton equals 12,000Btuh It is important to note that actual capacity is not constant and will change based on outdoor or indoor temperatures The published capacity rating of air conditioners and heat pumps is based on performance at the ARI standard temperature levels of 95 F outside, 80 F inside.
 26. (en) Heat pumps and air conditioners are generally sized in tons Typical sizes for single family residences are between two and five tons Each ton equals 12,000 Btuh.
 27. (en) You'll often see this as a measurement of the capacity of an air conditioning system Don't panic, it doesn't measure weight! Just like gas and oil furnaces, air conditioners and heat pumps are rated in Btu's One ton of air conditioning is 12,000 Btu's per hour This means that a 'one ton' air conditioning system has the capability of removing 12,000 Btu's of heat per hour from your home.
 28. (en) Unit of measurement used for determining cooling capacity One ton is the equivalent of 12,000 BTU's per hour.
 29. (en) One ton equals 12,000 BTUs of cooling per hour.
 30. (en) Threshold Odor Number Unit of measure used to describe that level at which an odor is detected The higher the number, the more noticeable the odor.
 31. (en) Unit of weight If not otherwise specified, a short ton equal to 2 000 pounds is assumed A long ton equals 2 240 pounds A metric ton equals 1 000 kilogams , also called a tonne.
 32. (en) Shade , audio , chime , clay , sound , tone.
 33. (en) Short ton.
 34. (en) Tonne.
 35. (en) Metric ton.
 36. (en) Tonicity.
 37. (en) Tone.
 38. (en) Tint.
 39. (en) Color.
 40. (en) Colour.
 41. (en) Gradation.
 42. (en) Manner.
 43. (en) Cast.
 44. (en) Chord.
 45. (en) Value.
 46. (en) Expression.
 47. (en) Of Toe.
 48. (en) Shade.
 49. (en) Pitch.
 50. (en) United States unit of weight equivalent to 2000 pounds.
 51. (en) British unit of weight equivalent to 2240 pounds.
 52. (en) Short ton or 2000 pounds.
 53. (en) Measure of mass or weight used in the United States for large size objects -- 'Convert 9500 pounds to tons.
 54. (en) Unit of weight equal to 2,000 pounds.
 55. (en) Imperial ton or US ton.
 56. (en) 1,000 kg.
 57. (en) Means 2000 pounds avoirdupois.
 58. (fr) Virer
 59. Moda.
 60. Ton, (A.B.D.), (Kanada) 2000 libre (909 kilo)
 61. İng
 62. Ton, moda, şıklık

titrem (nedir ne demek)

 1. Ton.
 2. Bir telin tınlaması devam ederken tele ikinci kez vurulmaksızın, parmağın bulunduğu perdeden kaldırmadan bir yukarı bir aşağı hızlıca hareket ettirilmesi yöntemi.
 3. Ses titreşimlerinin yükselip alçalması.
 4. Bir sesin diklikle belirlenen özelliği
 5. İki ses arasındaki aralığı ölçmede kullanılan birim.
 6. (en) Tone.
 7. (en) Vibrato.
 8. (al) Ton
 9. (fr) Ton

bin   US UK (nedir ne demek)

 1. Dokuz yüz doksan dokuzdan sonra gelen sayının adı.
 2. Bu sayıyı gösteren 1000, M rakamlarının adı.
 3. On kere yüz, dokuz yüz doksan dokuzdan bir artık.
 4. Pek çok, çok sayıda
  Örnek: Taşlar, topraklar kaydırarak bin zorlukla iniyorlardı. R. H. Karay
 5. (en) Kilo-.
 6. (en) Euphonic form of the prefix Bi-.
 7. (en) Thousand.
 8. (en) Box, frame, crib, or inclosed place, used as a receptacle for any commodity; as, a corn bin; a wine bin; a coal bin.
 9. (en) To put into a bin; as, to bin wine.
 10. (en) An old form of Be and Been.
 11. (en) Container; usually has a lid.
 12. (en) The quantity contained in a bin.
 13. (en) Abbreviation for 'binary ' bin is frequently used as the name of a directory on a UNIX file system intended to contain executable programs, such as operating system utilities, or CGI programs in a subdirectory of a Web server's content root.
 14. (en) Directory that contains programs Your home directory probably has a subdirectory named bin The system has directories called /bin and /usr/bin.
 15. (en) In mainframe computing, a Bin, refers to the 'mailbox' where computer reports are distributed to computer users AITS maintains numbered bins for its clients' output at each campus.
 16. (en) The usual name of a directory containing runnable programs, possibly derived from the term binary or simply the english word denoting a container See searchpath.
 17. (en) The first six digits of the account number appearing on the card Each state implements a unique BIN for state program identification.
 18. (en) Dna fragment size range within which alleles are assigned based on their relative electrophoretic mobilities.
 19. (en) Macbinary II encoded file This file type, downloaded as MacBinary or Binary, can be decompressed with Stuffit Expander.
 20. (en) Son of.
 21. (en) In CPU-speak, a single speed increment as defined by a 0 5 multiplier jump For example, on a 66MHz system bus, a 266MHz processor is one bin faster than a 233MHz processor.
 22. (en) Business Identification Number BPE: Business Process Engineering.
 23. (en) National Intelligence Agency.
 24. (en) Any Point of Sale container designed to hold bulk merchandise.
 25. (en) Directory that contains programs on a UNIX system.
 26. (en) Each frequency point represented in the frequency domain display of an FFT is called a bin.
 27. (en) An electronic capability in the memory of some advanced pulse generators which stores a certain type of data Bins are usually associated with rate ranges For example, one cardiac event is recorded by the pulse generator, classified by rate range and then stored in the bin for that rate range Bin counts can later be interrogated biphasic A waveform morphology having both a positive and negative deflection.
 28. (en) Container; usually has a lid the quantity contained in a bin store in bins.
 29. (en) An identification number consisting of a two-part code assigned to banks and savings associations; the first part shows the location and the second identifies the bank itself.
 30. (en) Store in bins.
 31. (en) Equivalent to gate.
 32. Ambar, kömürlük,kutu,sandık
 33. Ambarlamak,Kutuya veya sandığa koymak.

ağırlık (nedir ne demek)

 1. Ağır olma durumu.
 2. Değerli olma durumu.
 3. Ağırbaşlılık.
 4. Tehlikeli olma durumu.
 5. Sıkıntılı, bunaltıcı durum.
 6. Çeyizini düzmek için güveyinin geline verdiği para, kalın.
 7. Uykudayken gelen ve insana boğulur gibi bir duygu veren durum.
 8. Yük, külfet.
 9. Bir nesne ile bir gökcismi arasındaki ağınımsal çekim kuvveti ile özekkaç itim kuvvetinin, gökcisminin yakınında tartı ile ölçülen birleşik etkisi.
 10. Bir cisim ve yer küre arasındaki çekim kuvveti.
 11. Metal veya kauçuktan yapılmış ve at yarışlarında atların ağırlıklarını dengelemek için kullanılan cisim.
 12. (en) Heaviness.
 13. (en) Ballast.
 14. (en) Brunt.
 15. (en) Gravity ağırbaşlılık.
 16. (en) Burden yük.
 17. (en) Load.
 18. (en) Calmness.
 19. (en) Seriousness.
 20. (en) Graveness.
 21. (en) Bit.
 22. (en) Weight.
 23. (en) Weightiness.
 24. (en) Gravity.
 25. (en) Force of gravity.
 26. (en) Dullness.
 27. (en) Slowness.
 28. (en) Severity.
 29. (en) Arduousness.
 30. (en) Avoirdupois.
 31. (en) Heft.
 32. (en) Massiveness.
 33. (en) Plummet.
 34. (en) Ponderosity.
 35. (en) Responsibility sorumluluk.
 36. (en) Drowsiness.
 37. (en) Lethargy.
 38. (en) Foulness.
 39. (en) Richness.
 40. (en) İndigestibleness.
 41. (en) Fetidness.
 42. (en) Putrefaction.
 43. (en) Uneasiness.
 44. (en) Languor.
 45. (en) Effects.
 46. (en) Luggage.
 47. (en) Portion.
 48. (al) Schwere
 49. (fr) Gravité
 50. (fr) Poids

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.012