NND Sözlük

Ana Sayfa > tikel olumsuz önerme nedir, tikel olumsuz önerme ne demek (tikel olumsuz önerme nnd)

tikel olumsuz önerme nedir, tikel olumsuz önerme ne demek?

tikel olumsuz önerme

  1. (…) (Kimi S,P değildir) biçimindeki özne-yüklem önermesi. || Bu önerme SoP olarak kısaltılır; simgesi O dur. Anl. tikel değilleyici önerme.
  2. (en) Particular negative proposition.
  3. (fr) Particulière négative

tikel (nedir ne demek)

  1. Cüzi, kısmi.
  2. Bir türün bütün bireylerine değil de bir veya birkaç bireyine ilişkin olan, cüzi, tümel karşıtı.
  3. Bir tümün bir parçası ile ilgili.
  4. (Mantıkta) Bir türün bütün bireylerine değil de bir ya da birkaç bireyine ilişkin olan. // Önermelerin olumlu ya da olumsuz oluşuna göre İ ve O simgeleri ile gösterilir. Formülü: Bazı S ler P dir; bazı S ler P değildir. Karşıtı bk. tümel
  5. (en) Particular.
  6. (en) Partial.
  7. (al) Teilweise
  8. (fr) Particulier
  9. (fr) Partiel
  10. (la) Particularis

olumsuz (nedir ne demek)

  1. Yapıcı ve yararlı olmayan, hiçbir sonuca ulaşmayan, gözetilen amaca veya beklenilene uygun olmayan, menfi, negatif.
  2. Onaylamayan, kabul etmeyen, aleyhte olan.
  3. Davranışları beğenilmeyen, yıkıcı düşünceleri olan, zararlı, menfi
    Örnek: İnsan içinde olumsuz duyguların oluşmasını önlemeli. H. Taner
  4. Bir şeyi inkâr eden, inkâr veya ret özelliği taşıyan.
  5. (en) Negative.
  6. (en) Negatory.
  7. (en) Unfavorable.
  8. (en) Unfavourable.
  9. (en) Deprecating.
  10. (en) Poorly.
  11. (en) Negative menfi.
  12. (en) Negatif.

önerme (nedir ne demek)

  1. Kabul edilmesi için öne sürülen düşünce, teklif.
  2. Bir savı öne süren veya bir durumu dile getiren cümle, belli bir yorumda belli bir doğruluk değeri kazanan düzgün deyim, kaziye.
  3. Önermek işi.
  4. Bir yargı içeren, doğru ya da yanlış olabilen sav.
  5. (Klasik mantıkta).-5- Yargının sözlerle dile gelişi; doğru ya da yanlış olabilen bir anlatım. // Modern mantıkçılar doğru ya da yanlış olabilen anlatım yanında belirsiz kalan bir anlatım da bulunduğuna dikkati çekmişlerdir.önerme mantıksal terim olarak temel anlamını modern mantıkta kazanmıştır. B. Russellönermeden "İlk planda bir şeyi ya doğru olarak ya da yanlış olarak dile getiren sözler kuruluşu."nu anlar; örneğin: 2x2=4 de 2x2=5 de birerönermedir; "Sokrates bir insandır." "Sokrates bir insan değildir." de birerönermedirler; önemli olanönermedenönerme görevini ayırmaktır.önerme görevi bir anlatımda bu anlatımı kuran bir ya da daha çok belirsiz parçayı, bu parçalara değer yüklendiğinde birönerme kılacak olan anlatımdır. Ör. "X bir insandır." X belirsiz kaldığı sürece buönerme ne doğrudur ne yanlış; X e bir değer verilirse bundan doğru ya da yanlış birönerme çıkar.
  6. Bir savı öne süren ya da bir durumu dile getiren (genellikle bildiri kipinde olan) bir tümce; belli bir yorumda belli bir doğruluk değeri kazanan düzgün deyim. || Bir önermenin kaplamı kendi doğruluk değeri, içlemi de öne sürdüğü sav ya da dile getirdiği durumdur. Dizimsel türü: p. Anl. bildirsel tümce, kapalı tamdeyim, kapalıönerme, sıfırlı yüklem, sıfırlı tamdeyim. Krş.. çekirdekönerme, yalınçönerme, bileşikönerme, tekilönerme, genelönerme, doğruönerme, yanlışönerme, geçerliönerme, tutarlı önerme.
  7. Önesürüş.
  8. Sav ya da durum.
  9. (en) Sentence,.
  10. (en) Statement,.
  11. (en) Suggestion.
  12. (en) Proposal.
  13. (en) Proposition.
  14. (en) Thesis.
  15. (en) Vote.
  16. (en) Theorem.
  17. (en) Proposing.
  18. (en) Suggesting.
  19. (en) Premise.
  20. (en) Hypothesis.
  21. (en) Postulate.
  22. (en) Proffer.
  23. (en) Question.
  24. (en) Representation.
  25. (en) Resolution.
  26. (al) Antrag
  27. (fr) Proposition
  28. (fr) Énoncé,Proposition
  29. (la) Propositio

sop   US UK (nedir ne demek)

  1. (en) Standard operating procedure.
  2. Yemeğin suyuna banmak, suya bandırmak, ıslatmak, bandırmak
  3. (-ped, -ping) sıvıda yumuşatılmış şey
  4. Tirit
  5. Yatıştırıcı şey
  6. Sus payı, susmalık
  7. Sıvıya batırmak, banmak
  8. İyice ıslatmak
  9. Islanmak, içine geçmek sop up emmek.

olarak (nedir ne demek)

  1. (en) As, qua.

reklamlarBunları Kaçırmayın

  • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
  • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
  • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.011