NND Sözlük

Ana Sayfa > the beatbox nedir, the beatbox ne demek (the beatbox nnd)

the beatbox nedir, the beatbox ne demek?

the beatbox   US UK

 1. Las Vegas ABD merkezli on-line kayıt deposu (kentsel, rap, soul, ev, Latin, ritim ve blues müziğŸi konusunda uzmanlaşŸmışŸ)

the   US UK (nedir ne demek)

 1. (eski ye) (s.), (z.) bir, o (tarif edatı, harfi tarif, belirtme sıfatı)
 2. Ne kadar, o kadar (mukayese sıfatlarından evvel)
 3. Belirli durumlarda isimden önce kullanılır: The mail hasn´t come yet. Posta henüz gelmedi. Where´s the school? Okul nerede? Which of you´s the boss? Hanginiz patron? The more I get to know them the better I like them. Onları tanıdıkça daha çok seviyorum.

las vegas   US UK (nedir ne demek)

 1. Las Vegas, Nevada'da (ABD) gazinoları ile meşŸhur bir şŸehir

las   US UK (nedir ne demek)

 1. (League of Arab States) Arap BirliğŸi, Arap Ligi; ortak Arap menfaatlerini yükselmek için çalisan Arap birligi

la   US UK (nedir ne demek)

 1. Gam dizisinde "sol" ile "si" arasındaki ses.
 2. Bu sesi gösteren nota işareti.
 3. Lantan elementinin simgesi.
 4. Lantanyumun simgesi.
 5. (en) White soft metallic element that tarnishes readily; occurs in rare earth minerals and is usually classified as a rare earth.
 6. (en) Syllable applied to the sixth tone of the scale in music in solmization.
 7. (en) The tone A; so called among the French and Italians.
 8. (en) Look; see; behold; sometimes followed by you.
 9. (en) An exclamation of surprise; commonly followed by me; as, La me! the syllable naming the sixth note of a major or minor scale in solmization.
 10. (en) The two-character ISO 3166 country code for LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC.
 11. (en) The portion of a receiving water's total maximum daily load that is attributed either to one of its existing or future nonpoint sources of pollution or to natural background sources.
 12. (en) In solmization, the sixth degree of the major scale Also, the first degree of the relative minor scale, e g a is the sixth degree, or la, in the C major scale and the first degree of the a-minor scale.
 13. (en) Local Authority or council.
 14. (en) Local Authority.
 15. (en) Library Association.
 16. (en) İn the Western do re mi system, the 6th note or swara, equivalent to da.
 17. (en) In solmization, the sixth degree of the major scale Also, the first degree of the relative minor scale, e g a is the sixth degree, or la, in the C major scale and the first degree of the a-minor scale Lacrimoso - Tearful, mournful Lamento - Mournful, sad Langsam - Slow Largamente - Broadly Larghetto - Slower than largo Largo - Very slow Leading tone - The seventh degree of the major scale, so called because of its strong tendency to resolve upward to the tonic Ledger lines - Short lines placed above and below the staff for pitches beyond the range of the staff Legato - Smooth, connected Leggiero - Light; graceful Lento - Slow; slightly faster than largo, slower than adagio Liberamento - Freely Linear - Melodic; horizontal lines.
 18. (en) Chemical symbol for Lanthanum.
 19. (en) Low Angle British designation used to denote SP guns or directors Means that they are intended for use solely against surface targets.
 20. (en) Lead Agent The Uniformed Services individual responsible for supporting TRICARE contract administration in a specific region.
 21. (en) Latex agglutination.
 22. (en) Legislative Assistant.
 23. (en) (Los Angeles) ] large seaport and city in California.
 24. (en) Latin America.
 25. (en) Location Area.
 26. (en) Liquid Applique.
 27. (en) Arabic for No.
 28. (en) Local Authorities.
 29. (en) Ucla.
 30. (en) Eo la.
 31. (en) State in southern United States on the Gulf of Mexico; one of the Confederate states during the American Civil War.
 32. (en) The syllable naming the sixth note of a major or minor scale in solmization.
 33. Louisiana.
 34. ), (müz.) la notası, müzik gamında altıncı nota.
 35. [LA (Latin America) ] los angeles

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.010