NND Sözlük

Ana Sayfa > terkin i kayıt davası nedir, terkin i kayıt davası ne demek (terkin i kayıt davası nnd)

terkin i kayıt davası nedir, terkin i kayıt davası ne demek?

terkin i kayıt davası

 1. Bk. kayıt silme davası

kayıt silme davası (nedir ne demek)

 1. Kütüğe yazımın gerçeğe uymaması nedeniyle açılan dava.
 2. (en) Plea of nullity.
 3. (fr) Procès d'annulation

terkin (nedir ne demek)

 1. Yazılmış bir şeyi çizerek silme.
 2. Çizim. ~ da ‘vâsi: çizim arancı, dilemi.
 3. (en) Cancellation.

i   US UK (nedir ne demek)

 1. Tikel olumlu önermenin simgesi.
 2. Optikçe inaktifliği göstermek için simge.
 3. İso- için simge.
 4. Van't Hoff faktörü. (II)
 5. (en) Ninth letter of the English alphabet.
 6. Fusel oil bazı içkiler yapı Iırken meydana gelen bir çeşit karışık ve za rarlı alkol
 7. İyelik hali my benim
 8. İodine.
 9. İngiliz alfabesinin dokuzuncu harfi
 10. I harfi şeklinde herhangi bir şey
 11. Romen rakamlannda bir sayısı.
 12. Bir (romen)

kayıt (nedir ne demek)

 1. Bir yere mal ederek deftere geçirme.
 2. Bir yazının, bir hesabın tarih, numara vb.nin veya kopyasının bir yerde yazılı bulunması
  Örnek: Hafızama güvenmeyiniz. Kayıtlarınız daha sağlamdır. R. H. Karay
 3. Önem verme, gözetme.
 4. Resmî belge.
 5. Sesi veya görüntüyü manyetik bant üzerine geçirme işlemi.
 6. Şart.
 7. Sınırlama, davranışlarını çerçeveleme.
 8. Pencere çerçevesi.
 9. Araç, eşya.
 10. Yiyecek.
 11. Bk. yazımlı veri
 12. Ses veya görüntü sinyalinin kaydedilmiş formu.
 13. Bk. mıknatıslı görüntü saptama
 14. Bir bilgiyi, saklayabilmek ereğiyle, deftere, kâğıda ya da fişe geçirme.
 15. Saban.
 16. İş, güç.
 17. Kış için ayrılan yiyecek.
 18. Bk. yazılma.
 19. (en) Recording.
 20. (en) Registration.
 21. (en) Enrollment.
 22. (en) Enrolment.
 23. (en) İnscription.
 24. (en) Record.
 25. (en) Entry.
 26. (en) Condition.
 27. (en) Restriction.
 28. (en) Checkin.
 29. (en) Registry.
 30. (en) Stipulation.
 31. (en) Transcription.
 32. (en) Minutes.
 33. (en) Book.
 34. (en) Register.
 35. (en) Roll.
 36. (en) String.
 37. (en) Posting.
 38. (en) Booking.
 39. (en) Chronicle.
 40. (en) Order clause.
 41. (en) Enrol l ment.
 42. (en) Entering.
 43. (en) Notation.
 44. (en) Protestation.

dava (nedir ne demek)

 1. Korunmanın bir hüküm ile sağlanması için yargı organlarına başvurma.
 2. İleri sürülerek savunulan düşünce, çözümlenmesi gerekli olan konu, sav
  Örnek: Erkekler davalarını hanımlar kadar hararetle müdafaa edememişlerdir. H. C. Yalçın
 3. Sorun
  Örnek: O kırkyıllık davada beyhude akıntıya kürek çekmişiz. Y. K. Beyatlı
 4. Ülkü
 5. Sevgili.
 6. Yargılıklarca çözümlenmesi gereken uyuşmazlıklar için, yasada gösterilen yöntemine göre açılan ve yapılacak yargılama sonucunda, yargıcın kararıyla yargıya bağlanan uyuşmazlıklara ilişkin istemler.
 7. Aranç, dilem, ~ etmek: arançlamak, dilemlemek. ~ nın ihbârı : arancın, dilemin bildirilmesi, ~ ya müdâhale: aranca, dileme katılma. ictinâb ~ sı: önleme arancı, dilemi. îfâ ~sı: ödeme arancı, dilemi, inşâî ~ biçimleyici aranç, dilem (Gestaltungsklage), men' ~sı: giderme arancı, dilemi, tesbît ~ sı: belirtme (saptama) arancı, dilemi.
 8. Bk. kanıtsav
 9. (en) Action, suit, lawsuit, claim, dispute, litigation.
 10. (en) Lawsuit.
 11. (en) Trial.
 12. (en) Suit.
 13. (en) Action.
 14. (en) Claim.
 15. (en) Case.
 16. (en) Process.
 17. (en) Prosecution.
 18. (en) Cause.
 19. (en) İnstance.
 20. (en) Litigation.
 21. (en) Plea.
 22. (en) Pleading.
 23. (en) Plaint.
 24. (en) Proceeding.
 25. (en) Assertion.
 26. (en) Thesis.
 27. (en) Problem.
 28. (en) Question.
 29. (en) Matter.
 30. (en) Law suit.
 31. (en) Court case.
 32. (en) Theorem.
 33. (en) Appeal.
 34. (en) Allegation.
 35. (en) Complaint.
 36. (en) Quarrel.
 37. (en) Proposition.
 38. (en) Grand purpose.
 39. (en) Actio.
 40. (en) Vi vulgaris.
 41. (en) Legal acuse.
 42. (en) Court suit.
 43. (fr) Action, procès, cause, poursuite, litige
 44. (fr) Dava

silme (nedir ne demek)

 1. Duvar, tavan vb. yerlerde yapılan kabartma kenar.
 2. Ağzına kadar dolu, sıvama, lebalep
  Örnek: O çağlarda saraylar, konaklar, yalılar silme cariyedir. S. Birsel
 3. Baştan aşağı, tam olarak, tamamen.
 4. Silmek işi.
 5. (Mimarlık) Duvar ya da tavan gibi yerlerde yapılan kabartma kenar.
 6. (I) OPTES veri tabanına kaydedilen izlerin mevzuatça belirlenen süreler sonunda silinmesi.
 7. Üzerine ses ya da görüntü saptanmış mıknatıslı kuşakları,silme kafasından geçirerek ortadan kaldırma, böylelikle yeni bir saptamaya hazırlama.
 8. (en) Erasing, erasion, erasure, wiping.
 9. (en) Wiping.
 10. (en) Struck measure.
 11. (en) Level measure.
 12. (en) Wiping up.
 13. (en) Wiping away.
 14. (en) Rubbing.
 15. (en) Wipe.
 16. (en) Erasion.
 17. (en) Erasure.
 18. (en) Cancel.
 19. (en) Cancellation.
 20. (en) Defacement.
 21. (en) Deletion.
 22. (en) Obliteration.
 23. (en) Blanking.
 24. (en) Moulding.
 25. (en) Full to the brim.
 26. (en) Brimful.
 27. (en) Drying.
 28. (en) Cleaning.
 29. (en) Erasing.
 30. (en) Molding.
 31. (en) Projecting stringcourse.
 32. (en) Coping.
 33. (en) Completely.
 34. (en) Wholly.
 35. (en) Entirely.
 36. (en) Grind.
 37. (en) Polishing.
 38. (en) Grinding.
 39. (en) Surfacing.
 40. (en) Flush.
 41. (en) Dressing.
 42. (en) Carve.
 43. (al) Löschung
 44. (fr) Effacement
 45. (fr) Moulure

yazılmış (nedir ne demek)

 1. (en) Written.

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.013