NND Sözlük

Ana Sayfa > terkibi bent nedir, terkibi bent ne demek (terkibi bent nnd)

terkibi bent nedir, terkibi bent ne demek?

terkibi bent

 1. (Divan edebiyatı terimi) bk. Tercii bent.

terkibi (nedir ne demek)

 1. Tamlama ile ilgili.
 2. Bk. bireşik

bireşik (nedir ne demek)

 1. Bir bireşimi oluşturan öğelerden her biri ya da bireşim sürecinin ürünü.
 2. (en) Synthetic.

bent   US UK (nedir ne demek)

 1. Bağ, rabıt.
 2. Kitaplarda kendi içinde bütünlük oluşturan bölüm.
 3. Su biriktirmek için akan suyun önüne yapılan set, büğet
  Örnek: Bentler, hakikaten Osmanlı medeniyeti eserlerinden örnek verecek heybetli tesislerden imiş. A. Rasim
 4. Gazete yazısı.
 5. Bir şiirdeki dörtlüklerin her biri, bağlam.
 6. Kanun maddesi.
 7. Bağ.
 8. Zincir.
 9. Düğüm.
 10. Tutsak, esir.
 11. (en) Changed by pressure so as to be no longer straight; crooked; as, a bent pin; a bent lever.
 12. (en) The state of being curved, crooked, or inclined from a straight line; flexure; curvity; as, the bent of a bow.
 13. (en) Declivity or slope, as of a hill.
 14. (en) Leaning or bias; proclivity; tendency of mind; inclination; disposition; purpose; aim.
 15. (en) Particular direction or tendency; flexion; course.
 16. (en) Transverse frame of a framed structure.
 17. (en) Tension; force of acting; energy; impetus.
 18. (en) Reedlike grass; a stalk of stiff, coarse grass.
 19. (en) Grass of the genus Agrostis, esp.
 20. (en) Agrostis vulgaris, or redtop.
 21. (en) The plane of beam or joist girder members which support loads and the columns which support these members.
 22. (en) The main member of a structural system.
 23. (en) Bridge support column founded on land.
 24. (en) Dike.
 25. (en) Embankment.
 26. (en) The name is also used of many other grasses, esp.
 27. (en) İn America.
 28. (en) Any neglected field or broken ground; a common; a moor.
 29. (en) Special way of doing something; 'he had a bent for it'; 'he had a special knack for getting into trouble'; 'he couldn't get the hang of it' a relatively permanent inclination to react in a particular way; 'the set of his mind was obvious' grass for pastures and lawns especially bowling and putting greens of metalg.; 'bent nails'; 'a car with a crumpled front end'; 'dented fenders' used especially of the head or upper back; 'a bent head and sloping shoulders' fixed in your purpose; 'bent on going to the theater'; 'dead set against intervening'; 'out to win every event' altered from an originally straight condition; 'a bent wire'.
 30. (en) Article.
 31. (en) Weir.
 32. (en) Reservoir.
 33. (en) Paragraph.
 34. (en) Clause.
 35. (en) Embankments.
 36. (en) İtem.
 37. (en) Subclause.
 38. (en) Subparagraph.
 39. (en) Relatively permanent inclination to react in a particular way; 'the set of his mind was obvious'.
 40. (en) Grass for pastures and lawns especially bowling and putting greens.
 41. (en) Special way of doing something; 'he had a bent for it'; 'he had a special knack for getting into trouble'; 'he couldn't get the hang of it'.
 42. (en) Altered from an originally straight condition; 'a bent wire'.
 43. (en) Fixed in your purpose; 'bent on going to the theater'; 'dead set against intervening'; 'out to win every event'.
 44. (en) Used of the back and knees; stooped; 'on bended knee'; 'with bent back'.
 45. (en) Used especially of the head or upper back; 'a bent head and sloping shoulders'.
 46. (en) Of metal e g ; 'bent nails'; 'a car with a crumpled front end'; 'dented fenders'.
 47. (en) Structural network of timbers or a truss that makes up one cross-sectional piece of the frame.
 48. (en) Supporting unit of a trestle or viaduct structure made of two or more columns or column-like members connected by a cap, a strut, or another member This connecting member distributes superimposed loads on the bent When combined with a system of diagonal or horizontal bracing attached to the columns, the entire construction functions somewhat like a truss distributing its loads into the foundation.
 49. (en) The bent pipe is either half bent or full bent The bowl varies in shape and may be like another model, e g , 'bent Bulldog'.
 50. (en) İndicates someone who experiences decompression sickness symptoms.
 51. (en) High on a drug.
 52. (en) Ability, skill.
 53. Birkaç çeşit sert çimen.
 54. Eğri, kıvrık, bukülmüş, kavisli
 55. Eğim
 56. Temayül, meyil
 57. İstek, eğilim, yetenek, yatkınlık; çimen, çimenlik; kır

edebiyat (nedir ne demek)

 1. Olay, düşünce, duygu ve hayallerin dil aracılığıyla sözlü veya yazılı olarak biçimlendirilmesi sanatı, yazın
  Örnek: Edebiyat hocasıyken talebeme bu nesir sanatından bir defa bahsetmiştim. F. R. Atay
 2. Bir bilim kolunun türlü konuları üzerine yazılmış yazı ve eserlerin hepsi, literatür.
 3. İçten olmayan, gereksiz, boş sözler.
 4. Bk. yazınlar
 5. (en) Belles lettres.
 6. (en) Letters yazın.
 7. (en) Literature.
 8. (en) Polite letters.
 9. (en) Letters.

tamlama (nedir ne demek)

 1. Bir adın başka bir ad, zamir veya sıfatla birlikte oluşturduğu kelime grubu, terkip: Evin kapısı. Bizim evimiz. Karlı dağlar gibi.
 2. Tamamlama.
 3. (Derleme., takım) Bir adın anlamının tam belirtilmesi için, bir başka addan, adıldan ya da sıfattan yardım görmesi: Evin kapısı, sokak kedisi, demir köprü, bankanın açılış töreninin ertelenmesi, senin evin, onun evi, bizim evimiz, kendi evin, beyaz ev, karlı dağlar vb.
 4. (en) Propositional phrase.
 5. (en) Noun phrase.
 6. (en) Prepositional phrase.
 7. (en) Determinative group.
 8. (fr) Groupe déterminatif

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.011