NND Sözlük

Ana Sayfa > tempo nedir, tempo ne demek (tempo nnd)

tempo nedir, tempo ne demek?

tempo   US UK

 1. Bir müzik parçasındaki bölümlerin hızlarını belirtmek için kullanılan kelime, vuruş.
 2. Gidiş, ilerleyiş, gelişme hızı, tarz
  Örnek: Maiyetindekiler onun çalışma temposuna yetişemezlerdi. H. Taner
 3. Vücut alıştırmalarının belirli süre içinde tekrarlanma hızı.
 4. Vücut alıştırmalarının belirli süre içinde yinelenme hızı.
 5. Bk. dizem
 6. (en) Tempo.
 7. (en) The rate of speed at which a musical composition is performed Tempo is indicated by a tempo marking , which describes the general speed of a piece or section Allegro , andante and adagio are common tempo markings.
 8. (en) The speed of a piece of music.
 9. (en) The speed at which a Musical Instrument Digital Interface file is played Tempo is measured in beats per minute ; typical MIDI tempo is 120 BPM See also Musical Instrument Digital Interface.
 10. (en) The speed at which music is played, designated in measures per minute and the number of beats per measure, or in beats per minute.
 11. (en) How fast a piece of music goes How many beats, or pulses, there are in a minute.
 12. (en) The speed of the music: Slow, Medium, Fast normally measured by the number of beats per minute.
 13. (en) The speed, at which a tune is played, measured in BPM.
 14. (en) The speed of a piece.
 15. (en) Term referring to how fast or how slow a piece is played which is quantified in beats per minute.
 16. (en) Rate of speed or pace of music Tempo markings are traditionally given in Italian; common markings include: grave ; largo ; adagio ; andante ; moderato ; allegro ; vivace ; presto ; accelerando ; ritardando ; and a tempo.
 17. (en) The chess equivalent to time involving moving pieces and keeping the initiative An example of a lost tempi is moving a piece twice in the opening before developing the rest of the army When moving a piece twice, the opponent is said to 'gain a tempi' because he can take that extra move and secure his position, have a lead in development or begin an attack.
 18. (en) Beats per minute, as would be determined by a metronome [NOTE: Some Europeans use the term 'tempo' to refer to what in English is more correctly called Pace.
 19. (en) Clip , pace , speed , tempo , time.
 20. (en) Beat.
 21. (en) Movement.
 22. (en) Time.
 23. (en) The rate or degree of movement in time.
 24. (en) The speed at which a composition is to be played the rate of some repeating event.
 25. (en) The speed at which a composition is to be played.
 26. (en) The rate of some repeating event.
 27. (en) The speed of music.
 28. (en) The speed of a musical piece Henry Reed discusses tempo in his performance of a clog, pointing out that the tempo should be moderate to enable the dancers to keep up with the music.
 29. (en) The rate of speed in a musical work.
 30. (en) The rate of speed at which a musical composition is to be performed.
 31. (en) The rate of speed at which a musical composition proceeds Usually uses a quarter note as the timing reference.
 32. (en) The rate at which the music moves measured in Beats Per Minute.
 33. (en) The speed of a musical passage or composition.
 34. (en) Speed or pace of dance or music; the use of slower and faster beats and steps.
 35. (en) The speed at which a piece or passage of music is played.
 36. Tempo

dizem (nedir ne demek)

 1. Ritim.
 2. Bir film ya da televizyon izlencesinde, anlatımdan dolayı ortaya çıkan yavaşlık ya da hızlılık duygusu.
 3. (en) Tempo.
 4. (en) Rhythm.
 5. (al) Tempo
 6. (fr) Tempo

müzik (nedir ne demek)

 1. Birtakım duygu ve düşünceleri belli kurallar çerçevesinde uyumlu seslerle anlatma sanatı, musiki.
 2. Bu biçimde düzenlenmiş seslerden oluşan eserlerin okunması veya çalınması.
 3. Bir filmde ya da televizyon yayınında kullanılan, özgün ya da derleme her çeşit müziği anlatır genel terim.
 4. Öğrencilere kendi sesleriyle şarkı söylemek,müzik dilini doğru olarak okuyup yazmak, herhangi bir çalgı çalmak, değerlimüzik parçalarını dinlemekten zevk almak ve bu parçaları yorumlamak için gerekli bilgi, beceri ve beğeyi kazandırmak amacıyle okutulan ders.
 5. Duygu, düşünce ve imgeleri, tek ya da çok sesli olarak türlü biçimlerde anlatma sanatı; bu biçimde düzenlenmiş eserlerin söylenmesi ya da çalınması.
 6. (en) Music.
 7. (en) Track.
 8. (al) Musik
 9. (fr) Musique

belirtmek (nedir ne demek)

 1. Açıklamak, tebarüz ettirmek
  Örnek: Üzüntülerini kırgınlıklarını dudak büküp susarak belirtir. N. Cumalı
 2. (en) Point out.
 3. (en) Define.
 4. (en) Assert.
 5. (en) Betray.
 6. (en) Couch.
 7. (en) Designate.
 8. (en) Emphasize.
 9. (en) Specify.
 10. (en) Remark.
 11. (en) Represent.
 12. (en) Signify.
 13. (en) Deliver oneself.
 14. (en) Denote.
 15. (en) Embody.
 16. (en) Emit.
 17. (en) Enumerate.
 18. (en) Evidence.
 19. (en) Exude.
 20. (en) Feature.
 21. (en) İmport.
 22. (en) İndicate.
 23. (en) Manifest.
 24. (en) Predicate.
 25. (en) Purport.
 26. (en) Show.
 27. (en) Sign.
 28. (en) State.
 29. (en) Ventilate.
 30. (en) Expound.
 31. (en) Express.
 32. (en) Frame.
 33. (en) Mark.
 34. (en) Register.
 35. (en) Stress.
 36. (en) Suggest.
 37. (en) Tinge.
 38. (en) Underline.
 39. (en) To indicate.
 40. (en) To state.
 41. (en) To denote.
 42. (en) To express.
 43. (en) To remark.
 44. (en) To frame.
 45. (en) To signify.
 46. (en) To designate.
 47. (en) To mark.

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.011