NND Sözlük

Ana Sayfa > tekamül ve inkılap nedir, tekamül ve inkılap ne demek (tekamül ve inkılap nnd)

tekamül ve inkılap nedir, tekamül ve inkılap ne demek?

tekamül ve inkılap

 1. Bk. evrim ve devrim

evrim ve devrim (nedir ne demek)

 1. Gelişmenin biri niceliksel, öbürü niteliksel olan ve ayrılmaz biçimde birbiriyle bağlantılı bulunan iki yanı. bkz. evrim, devrim.
 2. (en) Evolution and revolution.
 3. (fr) Évolution et révolution

tekamül (nedir ne demek)

 1. Olgunluk, olgunlaşma.
 2. Olgunluk, olgunlaşma.
 3. Gelişim, gelişme.
 4. Evrim.
 5. Bk. evrim
 6. Bk. gelişme
 7. (en) Evolution " evrim, geli?im; maturation" olgunluk.

ve (nedir ne demek)

 1. Türk alfabesinin yirmi yedinci harfinin adı, okunuşu.
 2. İki kelime veya iki cümle arasına girerek aralarında bir bağ olduğunu anlatan bir söz
  Örnek: Galiba bir vehme kapılıyorum ve galiba bir hastalık beynimi kemiriyor. A. Gündüz
 3. (en) Brother of Odin and Vili He was one of the three deities who took part in the creation of the world.
 4. (en) The two-character ISO 3166 country code for VENEZUELA.
 5. (en) Ventilation Exchange is the exchange of gases, primarily oxygen and carbon dioxide, during the passage of air into and out of the respiratory passages.
 6. (en) Visual Emissions.
 7. (en) Value engineering.
 8. (en) Vented Electric; the implanted pump contains an electric motor but is vented to outside air through the driveline.
 9. (en) Visual Emissions Source: US EPA.
 10. (en) Vector Equilibrium.
 11. (en) Also known as Lothur, one of Odin's brothers.
 12. (en) Bosch Distributor type injection pump used on 89-93 Ram diesel engines.
 13. (en) Vietnam Era.
 14. (en) Plus.
 15. (en) Victory in Europe.
 16. (en) Verb.
 17. (en) Very early in the season.
 18. (en) Vaginal examination.

inkılap (nedir ne demek)

 1. Toplum düzenini ve yapısını daha iyi duruma getirmek için yapılan köklü değişiklik, iyileştirme, devrim, reform.
 2. Bir durumdan başka bir duruma geçiş, dönüşüm
  Örnek: Münevver Türk kadını inkılaptan çok evvel çarşafı atmış ve kaçgöçü kaldırmıştı. P. Safa
 3. Bk. gündönümü
 4. (en) Revolution devrim.
 5. (en) Transformation dönüşüm.

evrim (nedir ne demek)

 1. Zaman içinde birdenbire olmayan, kesintisiz, niteliksel ve niceliksel gelişme süreci.
 2. Bir canlıyı ötekilerden ayırt eden biçimsel ve yapısal karakterlerin gelişmesi yolunda geçirilen bir dizi değişme olayı, tekâmül.
 3. İnkılap.
 4. Aşamalı, oldukça yavaş, bir yönlü dönüşümler dizisi.
 5. Canlının tür olarak gelişmesi, bir canlıyı diğerlerinden ayırt eden morfolojik ve fizyolojik karakterlerin gelişmesi yolunda geçirilen bir seri değişme olayları. Evolüsyon.
 6. Canlının tür olarak gelişmesi, bir canlıyı diğerinden ayırt eden morfolojik ve fizyolojik faktörlerin gelişmesi yolunda geçirilen bir seri değişim olayları, evolüsyon.
 7. Ağır ağır ve kendiliğinden oluşan değişim.
 8. Canlının tür olarak gelişmesi, bir canlıyı diğerinden ayırt eden morfolojik ve fizyolojik faktörlerin gelişmesi yolunda geçirilen bir seri değişme olayları, evolüsyon.
 9. (en) Perfection.
 10. (en) Evolution.
 11. (al) Entwicklung
 12. (fr) Évolution
 13. (la) Evolvere: açılmak

devrim (nedir ne demek)

 1. İhtilal.
 2. İnkılap.
 3. Belli bir alanda hızlı, köklü ve nitelikli değişiklik.
 4. Çevrilme, katlanma, bükülme.
 5. Yerleşik toplumsal düzeni değiştirme ve yeniden biçimlendirme; yavaş bir gelişme olan evrime karşıt olarak, toplumsal yaşayışta ve siyasal durumda birdenbire gerçekleştirilen, köklü ve temelli bir değişme.
 6. Dünya görüşünde, felsefede, bilimde, sanatta vb. birdenbire olan değişmeler, eskimiş olanı kaldırıp yerine yepyenisini koyma. (Ör. Felsefede, Kant usu eleştirmesiyle düşüncede devrim yaptığını, Nietzsche de değerler alanında (ahlakta) devrim yaptığını öne sürer.)
 7. Dünya görüşünde, felsefede, bilimde, sanatta veya toplumsal düzende birdenbire olan niteliksel değişme.
 8. (en) Revolutionary.
 9. (en) Revolution.
 10. (en) Reform.
 11. (en) Reformation.
 12. (en) Upheaval.
 13. (al) Revolution
 14. (fr) Révolution

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.012