NND Sözlük

Ana Sayfa > teşkilatı esasiye nedir, teşkilatı esasiye ne demek (teşkilatı esasiye nnd)

teşkilatı esasiye nedir, teşkilatı esasiye ne demek?

teşkilatı esasiye

 1. Anayasa. Kanun-u esasi. Devletin temel kuruluş şeklini tayin eden ve teşrinin yani meclisin, hükümetin ve mahkemelerin salahiyetleri nasıl kullanılacağını; vatandaşların umumi hak ve hürriyetlerini gösteren temel kanunlardır. (Osmanlıca'da yazılışı: teşkilât-ı esasiye)

teşkilat (nedir ne demek)

 1. Örgüt
  Örnek: Spor kulüplerinin teşkilatına ait izahatı ikimiz de unutmuştuk. R. N. Güntekin
 2. Tertipli ve düzenli çalışan birlik. (Osmanlıca'da yazılışı: teşkilât)
 3. (en) Organization.
 4. (en) Organized group.
 5. (en) Corps.

anayasa (nedir ne demek)

 1. Bir devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargılama güçlerinin nasıl kullanılacağını gösteren, yurttaşların kamu haklarını bildiren temel yasa, kanunuesasi.
 2. (Bak: Teşkilat-ı esasiye)
 3. (en) Paramount law.
 4. (en) Constitutional law.
 5. (en) Constitutional charter.
 6. (en) Constitution.
 7. (en) Polity.
 8. (en) Ground law.
 9. (en) Organic law.
 10. (en) Fundamental law.

kanun (nedir ne demek)

 1. Yılın ilk (kânunuevvel) ve son (kânunusani) ayı.
 2. Yasa.
 3. Geçerli olan kural
  Örnek: Dünyanın en büyük kanunu, nefsini müdafaa ve muhafaza etmek için karnını doyurmaktır. A. Ş. Hisar
 4. Dikdörtgen biçiminde, bir köşesi kesik, yassı bir sandık üzerine gerilmiş tellerden oluşan, tırnak adı verilen çalgıçlarla çalınan ince saz çalgısı.
 5. Eski takvimde yer alan kânunusani, kânunuevvel ay adlarında geçen "ateş ocağı" anlamındaki söz
 6. Doğa olaylarının oluş nedenlerini ortaya koyan ve gelecekteki olayları önceden kestirme olanağı veren bağıntı; Newtonkanunu, Keplerkanunları.
 7. Bk. kanon
 8. Bk. yasa
 9. Olayların gidişinde olağandışına yer vermeyen, değişmezlik ve zorunluluk gösteren kura
 10. Devletlerin yasama gücü tarafından konulan, herkesin uyması zorunlu olan yaptırıma bağlı kuralların her biri.
 11. (C.: Kavanin) Herkesin uyması için devletin teşri kuvveti tarafından konulan her türlü meşru nizam, kaide, emir, nehiy ve yasaklar.
 12. Ocak. Ateş yanan yer. Zaman. (Osmanlıca'da yazılışı: kânun)
 13. (en) Zither.
 14. (en) Act of parliament.
 15. (en) Law.
 16. (en) [Kanuni i Lekë Dukagjinit] law, act, code, canon, enaction, rule, statute, act of congress, act of parliament.
 17. (en) Code.
 18. (en) Canon.
 19. (en) Enaction.
 20. (en) Rule.
 21. (en) Statute.
 22. (en) Enactment.
 23. (en) Principle.
 24. (en) Scientific law.
 25. (en) Law of nature.
 26. (en) Legislative act.
 27. (en) Measure.
 28. (en) Ordinance.
 29. (en) Prescript.
 30. (en) Regulation.
 31. (fr) Loi

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.010