NND Sözlük

Ana Sayfa > tart suçu nedir, tart suçu ne demek (tart suçu nnd)

tart suçu nedir, tart suçu ne demek?

tart suçu

 1. Disiplin suçuyla belli süreler için okuldan veya meslekten uzaklaştırılma.

tart   US UK (nedir ne demek)

 1. Kovma, çıkarma.
 2. Kalıpta pişen bir tür meyveli pasta.
 3. Bk. kovma
 4. (en) Weighout.
 5. (en) Sharp to the taste; acid; sour; as, a tart apple.
 6. (en) Synonym for 'acidic'.
 7. (en) Pastry shell with shallow sides and no top crust that is filled with a savory or sweet filling.
 8. (en) Sweet- or savory-filled baked pastry with no top crust.
 9. (en) Pastry crust with shallow sides, a filling and no top crust.
 10. (en) Wine whose taste is similar to that of vinegar.
 11. (en) Sharp-Tasting because of acidity.
 12. (en) Shallow open-face savory or sweet pie, or similarly shaped dessert.
 13. (en) Descriptor for wines with high acid content and unripe fruit flavors Not a compliment Thin: It is said of wines that lack substance and structure.
 14. (en) Acidic; sharp tasting.
 15. (en) Taste due to an excess of acidity, or low pH.
 16. (en) Sharp-Tasting because of acidity Occasionally used as a synonym for acidic.
 17. (en) Also referred to as acidic Young white wines often have this characteristic.
 18. (en) Pastry crust with shallow sides but no top crust It is filled with French cream and topped with fresh fruit.
 19. (en) Species of small open pie, or piece of pastry, containing jelly or conserve; a sort of fruit pie.
 20. (en) Pastry cup with a filling of fruit or custard and no top crust a small open pie with a fruit filling.
 21. (en) Dismissal.
 22. (en) Discharge.
 23. (en) Debarment.
 24. (en) Exclusion.
 25. (en) Flan.
 26. (en) Woman who engages in sexual intercourse for money.
 27. (en) Small open pie with a fruit filling.
 28. (en) Pastry cup with a filling of fruit or custard and no top crust.
 29. (en) Tasting sour like a lemon.
 30. (en) Harsh; 'sharp criticism'; 'a sharp-worded exchange'; 'a tart remark'.
 31. (en) Secondary coffee taste sensation characterized by a predominantly puckering, sour sensation along the sides of the tongue Caused by higher-than-normal percentage of sour acids, almost giving the taste a puckering sensation.
 32. (en) Sharp; acceptable if not too acidic.
 33. Ekşi, mayhoş
 34. Ters, keskin, acı
 35. Turta
 36. Fahişe, sokak kadını.

kovma (nedir ne demek)

 1. Kovmak işi
  Örnek: Türkçüler, terkipli lisanla beraber aruz veznini de millî edebiyatımızdan kovmaya karar verdiler. Z. Gökalp
 2. Çok ağır bir disiplin suçu işlemiş olan öğrencinin hiçbir okula devamına olanak bırakmayacak biçimde okuldan uzaklaştırılması.
 3. (en) Dismissal.
 4. (en) Boot.
 5. (en) Expulsion.
 6. (en) Sack.
 7. (en) Expulion.
 8. (en) The chop.
 9. (en) Expelling.
 10. (en) Repulse.

suç (nedir ne demek)

 1. Törelere, ahlak kurallarına aykırı davranış.
 2. Yasalara aykırı davranış, cürüm
  Örnek: Casusluk suçundan yakalanıp müebbet hapse mahkûm olmadın mı? R. H. Karay
 3. Yasaca cezası gösterilen eylem.
 4. (en) Crime, public wrong, offence.
 5. (en) Fault.
 6. (en) Offence.
 7. (en) Offense.
 8. (en) Guilt.
 9. (en) Crime.
 10. (en) Wrong.
 11. (en) Blame.
 12. (en) Caper.
 13. (en) Criminality.
 14. (en) Culpability.
 15. (en) Delict.
 16. (en) Delinquency.
 17. (en) Error.
 18. (en) Felony.
 19. (en) İrregularity.
 20. (en) Misdeed.
 21. (en) Misdemeanor.
 22. (en) Misdemeanour.
 23. (en) Transgression.
 24. (en) Wrongdoing.
 25. (en) Criminal offence.
 26. (en) Abuse.
 27. (en) Crimen.
 28. (en) Debt.
 29. (en) İnfraction.
 30. (en) Misdoing.
 31. (en) Criminal offense.
 32. (en) Public offence.
 33. (en) Tortious act.
 34. (en) Trespass.
 35. (fr) İnfraction pénale

disiplin (nedir ne demek)

 1. Sıkı düzen
  Örnek: Bu, belki de ordu için şart olan disiplin ruhunu bende bulamamış olmalarındandır. R. N. Güntekin
 2. Kişilerin içinde yaşadıkları topluluğun genel düşünce ve davranışlarına uymalarını sağlamak amacıyla alınan önlemlerin bütünü
 3. Öğretim konusu olan veya olabilecek bilgilerin bütünü, bilim dalı.
 4. Bk. bilimdalı
 5. Bir topluluğun, yasalarına ve düzenle ilgili yazılı ya da yazısız kurallarına, titizlik ve önemle uyması durumu.
 6. Kişilerin içinde yaşadıkları topluluğun genel düşünce ve davranışlarına uymalarını sağlamak amacıyle alınan önlemlerin tümü.
 7. (en) Disciplinary.
 8. (en) Subject.
 9. (en) Field.
 10. (en) Branch of knowledge / instruction.
 11. (en) Discipline.

bel   US UK (nedir ne demek)

 1. İşaret.
 2. İnsan bedeninde göğüsle karın, sırtla kalçalar arasında daralmış bölüm
  Örnek: Kolum, boynundan beline doğru kayıyor. Y. Z. Ortaç
 3. Bu bölümün, sırtın altına rastlayan bölgesi.
 4. Hayvanlarda omuz başı ile sağrı arası.
 5. Dağ sırtlarında geçit veren çukur yer.
 6. Geminin orta bölümü.
 7. Meni.
 8. Toprağı aktarmaya veya işlemeye yarayan, uzun saplı, ayakla basılacak yeri tahta, ucu sivri kürek veya çatal biçiminde bir tarım aracı.
 9. Ses şiddetiyle ilgili birim.
 10. Vücudun göğüs ile karın bölgeleri arasında kalan kuşak kısmı.
 11. (en) Waist.
 12. (en) Middle.
 13. (en) Saddle.
 14. (en) The small of the back.
 15. (en) Sperm.
 16. (en) The Babylonian name of the god known among the Hebrews as Baal.
 17. (en) See Baal.
 18. (en) Thorny rutaceous tree of India, and its aromatic, orange-like fruit; called also Bengal quince, golden apple, wood apple.
 19. (en) The fruit is used medicinally, and the rind yields a perfume and a yellow dye.
 20. (en) Babylonian god of the earth; one of the supreme triad including Anu and Ea; earlier identified with En-lil a logarithmic unit of sound intensity equal to 10 decibels.
 21. (en) Logarithmic unit of sound intensity equal to 10 decibels.
 22. (en) Babylonian god of the earth; one of the supreme triad including Anu and Ea; earlier identified with En-lil.
 23. (en) The base-10 logarithm of the ratio of two power values The basis for the more-common term decibel: One bel equals 10 decibels.
 24. (en) Unit that represents the logarithm of the ratio of two levels.
 25. (en) The fundamental division of a logarithmic scale for expressing the ratio of two amounts of power, the number of bels denoting such a ratio being the logarithm to the base 10 of this ratio.
 26. (en) Unit that represents the logarithm of the ratio of two levels The number of bels is equal to the logarithm 10 ; 2 logarithm 10 ; and 2 logarithm 10 See dB.
 27. (en) Unit that represents the logarithm of the ratio of two levels The number of bels is equal to the logarithm sub 10 of P sub 1/P sub 2):2 logarithm sub 10 ; and 2 logarithm sub 10 See dB.
 28. (en) Dimensionless unit for expressing the ratio of two values of power, being the logarithm to the base 10 of the power ratio , is 10 times the logarithm to the base 10 of the power ratio A bel is 10 decibel.
 29. (en) Belarus.
 30. (en) Equal to 10 decibels, see decibel.
 31. (en) Business Establishment Listing.
 32. (en) Measurement of sound intensity named in honor of Alexander Graham Bell First used to relate intensity to a level corresponding to hearing sensation.
 33. (en) Title meaning Lord The Babylonian God Marduk was refered to as Bel.
 34. (en) Named for Alexander Graham Bell, who did the original scientific investigations; Also see decibel.
 35. (en) Stylized creeper pattern.
 36. (en) The Babylonian-Assyrian version of Baal, a common name for Marduk, chief god of Babylon , sometimes called Merodach by the Jews.
 37. (en) Loins.
 38. (en) Middle of the back.
 39. (en) Loin.
 40. (en) Grubber.
 41. (en) Paddle.
 42. (en) Spade.
 43. (en) Come.
 44. (en) Semen.
 45. (en) Spunk.
 46. (fr) Ceinture
 47. Kls Belgium.
 48. Güç düzeyi farki birimi

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.012