NND Sözlük

Ana Sayfa > tahrik olmak nedir, tahrik olmak ne demek (tahrik olmak nnd)

tahrik olmak nedir, tahrik olmak ne demek?

tahrik olmak

 1. (en) Hot up.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

tahr, tahra, tahran, tahrana, tahrebe, tahra, tahribat, tahrif, tahrifat, tahrik

tahrik (nedir ne demek)

 1. Cinsel isteği, duyguları uyandırma.
 2. Bir kimseyi kötü bir iş yapması için ileri sürme, kışkırtma.
 3. Yola çıkartma, hareket ettirme, kımıldatma.
 4. Bk. kışkırtma
 5. Atlarda, bağırsaklarda patolojik vaziyet değişimi sonucu oluşan sancılar.
 6. (en) Turning on.
 7. (en) Excitation.
 8. (en) İncitement.
 9. (en) İnstigation.
 10. (en) Provocation.
 11. (en) Agitation.
 12. (en) Fomentation.
 13. (en) İmpellent.
 14. (en) İncitation.
 15. (en) Sedition.
 16. (en) Stimulation.
 17. (en) Whetstone.
 18. (en) Excitement.
 19. (en) Drive.
 20. (en) Propulsion.
 21. (en) Actuation.
 22. (en) Setting in motion.
 23. (en) Driving.
 24. (en) Propelling.
 25. (en) Exciting.
 26. (en) Stimulating.
 27. (en) Arousing.
 28. (en) Disturbance.
 29. (en) Flagwaving.
 30. (en) İmpulse.
 31. (en) İmpulsion.
 32. (en) İnducement.
 33. (en) Prompting.
 34. (en) Solicitation.

kışkırtma (nedir ne demek)

 1. Kışkırtmak işi, tahrik, ajitasyon.
 2. Herhangi bir kişiye, gruba, kuruluşa veya devlete karşı girişilen ve onları sonradan ağır sonuçlar verecek bir karşı eylemde bulunmaya zorlayan, önceden tasarlanmış girişim, provokasyon.
 3. Bir kimse ya da birçok kişileri suç işlemeğe iteleme, sürükleme, yöneltme.
 4. (en) Agitation.
 5. (en) İnstigation.
 6. (en) Flagwaving.
 7. (en) Fomentation.
 8. (en) Provocation, abetment, instigation.
 9. (en) İncitement.
 10. (en) Provocation.
 11. (en) Sedition.
 12. (en) Provacation.
 13. (en) Prompting.
 14. (en) Urge.
 15. (fr) Provocation, instigation

olmak (nedir ne demek)

 1. Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak
  Örnek: En şiddetli münakaşa, kumpanyanın ismi için oldu. S. F. Abasıyanık
 2. Gerçekleşmek veya yapılmak.
 3. Bir görev, makam, san veya nitelik kazanmak
  Örnek: Okumak, eczacı olmak bu sayılı inatlarından biri ve ilkidir. T. Buğra
 4. Bir şeyi elde etmek, edinmek
  Örnek: Nihayet ben mal sahibi olacağıma göre rahattım. S. F. Abasıyanık
 5. Bir durumdan başka bir duruma geçmek.
 6. Herhangi bir durumda bulunmak.
 7. Uygun düşmek, yerinde görülmek.
 8. Yetişmek, olgunlaşmak.
 9. (en) Be situated.
 10. (en) Happen.
 11. (en) Become.
 12. (en) Exist.
 13. (en) Occur.
 14. (en) Take place.
 15. (en) Have.
 16. (en) Mature.
 17. (en) Befall.
 18. (en) Come about.
 19. (en) Come off.
 20. (en) Come over.
 21. (en) Eventuate.
 22. (en) Fare.
 23. (en) Go on.
 24. (en) Hatch.
 25. (en) Turn.
 26. (en) Come.
 27. (en) Form.
 28. (en) Grow.
 29. (en) Reign.
 30. (en) Transpire.
 31. (en) To be.
 32. (en) To become.
 33. (en) To exist.
 34. (en) To happen.
 35. (en) To occur.
 36. (en) To take place.
 37. (en) To go no.
 38. (en) To come about.
 39. (en) To transpire.
 40. (en) To get.
 41. (en) To fit.
 42. (en) To be suitable for.
 43. (en) To be present.
 44. (en) To ripen.
 45. (en) To mature.
 46. (en) To catch.
 47. (en) To have.
 48. (en) To undergo.
 49. (en) To be ready/prepared/cooked.
 50. (en) To be done out of sth.
 51. (en) Catch.
 52. (en) To be completed.
 53. (en) To be cooked.
 54. (en) To come into being.
 55. (en) Fall out.
 56. (en) Make.
 57. (en) Originate.
 58. (en) Prove.
 59. (en) Stand.
 60. (en) To go under the styles of.
 61. (en) To go through accounts.
 62. (en) Turn out.

hot up   US UK (nedir ne demek)

 1. Isıtmak, heyecanlandırmak, ısınmak, heyecanlanmak, tahrik olmak

hot   US UK (nedir ne demek)

 1. Isıtmak, ısınmak
 2. (-ter, -test) sıcak, kızgın
 3. Acı, yakıcı (biber vb)
 4. Şiddetli, sert, hararetli
 5. Hiddetli
 6. Yüksek gerilimli akım taşıyan (tel)
 7. Tehlikeli miktarda radyoaktivite ihtiva eden
 8. Yakın
 9. Yeni, taze (haber vb)
 10. Polisçe aranmakta olan
 11. Kızışmış, şehvetli
 12. B.D, argo çalınmış veya kaçak (mal)
 13. Müz.,, argo heyecanla ve irticalen çalınan

cinsel (nedir ne demek)

 1. Cinsiyetle ilgili, cinsî, eşeysel, seksüel.
 2. Cins
 3. (en) Carnal.
 4. (en) Fleshly.
 5. (en) Sexual.

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.012