NND Sözlük

Ana Sayfa > tahrik nedir, tahrik ne demek (tahrik nnd)

tahrik nedir, tahrik ne demek?

tahrik

 1. Cinsel isteği, duyguları uyandırma.
 2. Bir kimseyi kötü bir iş yapması için ileri sürme, kışkırtma.
 3. Yola çıkartma, hareket ettirme, kımıldatma.
 4. Bk. kışkırtma
 5. Atlarda, bağırsaklarda patolojik vaziyet değişimi sonucu oluşan sancılar.
 6. (en) Turning on.
 7. (en) Excitation.
 8. (en) İncitement.
 9. (en) İnstigation.
 10. (en) Provocation.
 11. (en) Agitation.
 12. (en) Fomentation.
 13. (en) İmpellent.
 14. (en) İncitation.
 15. (en) Sedition.
 16. (en) Stimulation.
 17. (en) Whetstone.
 18. (en) Excitement.
 19. (en) Drive.
 20. (en) Propulsion.
 21. (en) Actuation.
 22. (en) Setting in motion.
 23. (en) Driving.
 24. (en) Propelling.
 25. (en) Exciting.
 26. (en) Stimulating.
 27. (en) Arousing.
 28. (en) Disturbance.
 29. (en) Flagwaving.
 30. (en) İmpulse.
 31. (en) İmpulsion.
 32. (en) İnducement.
 33. (en) Prompting.
 34. (en) Solicitation.

kışkırtma (nedir ne demek)

 1. Kışkırtmak işi, tahrik, ajitasyon.
 2. Herhangi bir kişiye, gruba, kuruluşa veya devlete karşı girişilen ve onları sonradan ağır sonuçlar verecek bir karşı eylemde bulunmaya zorlayan, önceden tasarlanmış girişim, provokasyon.
 3. Bir kimse ya da birçok kişileri suç işlemeğe iteleme, sürükleme, yöneltme.
 4. (en) Agitation.
 5. (en) İnstigation.
 6. (en) Flagwaving.
 7. (en) Fomentation.
 8. (en) Provocation, abetment, instigation.
 9. (en) İncitement.
 10. (en) Provocation.
 11. (en) Sedition.
 12. (en) Provacation.
 13. (en) Prompting.
 14. (en) Urge.
 15. (fr) Provocation, instigation

cinsel (nedir ne demek)

 1. Cinsiyetle ilgili, cinsî, eşeysel, seksüel.
 2. Cins
 3. (en) Carnal.
 4. (en) Fleshly.
 5. (en) Sexual.

duygu (nedir ne demek)

 1. Duyularla algılama, his.
 2. Belirli nesne, olay veya bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim
  Örnek: Bu laflarda gerçek payı ne kadar çoksa, duygu payı da ondan az değildir. B. Felek
 3. Önsezi
  Örnek: Yolunuzu değiştirmeniz lazım geldiğini de sezecek kadar bir duygum vardır. A. Gündüz
 4. Ahlaki, estetik vb. şeyleri değerlendirme, onlara bağlanma yeteneği.
 5. Kendine özgü bir ruhsal hareket ve hareketlilik
  Örnek: Bütün bu hatıraların yerini bir tek duygu, fena bir duygu, fenayım, fena oluyorum, çok fenayım duygusu kapladı. P. Safa
 6. Kimi nesne, olay veya kişilerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim, his.
 7. Belli bir uyaran karşısında genellikle güdü ve değerlerle ilişkili olarak belirip çoğu kez süreklilik ve tutarlılık gösteren, heyecandan daha zayıf bir uyarım biçimi.
 8. (en) Communion.
 9. (en) İmpression.
 10. (en) Emotion.
 11. (en) Feel.
 12. (en) Feeling.
 13. (en) Sense.
 14. (en) Sensation.
 15. (en) Chord.
 16. (en) Sentiment.

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.011