NND Sözlük

Ana Sayfa > taş koymak nedir, taş koymak ne demek (taş koymak nnd)

taş koymak nedir, taş koymak ne demek?

taş koymak

 1. (en) Gum up, put a spoke in smb.'s wheel.

taş (nedir ne demek)

 1. Kimyasal veya fiziksel durumu değişiklikler gösteren, rengini içindeki maden, tuz ve oksitlerden alan sert ve katı madde.
 2. Bu maddeden yapılmış, bu maddeden oluşmuş.
 3. Bazı yerlerde ve işlerde kullanılmak için bu maddeden özel olarak hazırlanmış malzeme
  Örnek: Ertesi günü kaldırıp Karacaahmet'e gömdüler, bir taş diken olmadı. M. Ş. Esendal
 4. Yapı işlerinde kullanılmak için bu maddeden hazırlanmış malzeme
 5. Mücevherlerde kullanılan yüksek değerli cevher.
 6. Dama, domino vb. oyunlarda kullanılan metal, kemik, plastik veya tahta parçalardan her biri.
 7. Bazı organların içinde, özellikle idrar kesesi vb.nde oluşan, türlü biçim ve hacimdeki katı madde.
 8. Bazı kütlelerden kopan veya koparılan parça.
 9. Bkz. kayaç.
 10. Kimyasal veya fiziksel özellikleri değişiklikler gösteren, rengini içindeki maden, tuz ve oksitlerden alan, sert ve katı madde.
 11. Çeşitli biçim ve büyüklükte her türlü kaya parçası.
 12. (en) Piece.
 13. (en) Stone.
 14. (en) Lapidary.
 15. (en) Rock.
 16. (en) Flint.
 17. (en) Allusion.
 18. (en) Concretion.
 19. (en) Gibe.
 20. (en) İnnuendo.
 21. (en) Jeer.
 22. (en) Jibe.
 23. (en) Masonry.
 24. (en) Scale.
 25. (en) Playing piece.
 26. (en) Barbed allusion.
 27. (en) Calculus.
 28. (en) Made of stone.
 29. (fr) Pierre

kayaç (nedir ne demek)

 1. Doğada büyük yer tutan, yer kabuğunun yapı gereci olan bir veya birkaç mineralden oluşan kütle, porfir.
 2. Yerkabuğunu, katmanlar ya da yığınlar durumunda oluşturan, ayrımlı bileşim ve oluşumdaki katı özdeklerin tümüne verilen genel ad.
 3. (en) Conglomerate.
 4. (en) Rock.
 5. (en) Roch.
 6. (fr) Roche

koymak (nedir ne demek)

 1. Bir şeyi bir yere bırakmak, belli bir yere yerleştirmek
  Örnek: Öteki elini doktorun omzuna koydu. S. F. Abasıyanık
 2. Bir kimseyi işe yerleştirmek, birine iş sağlamak.
 3. Bırakmak.
 4. Katmak, eklemek
 5. İmza, tarih, adres yazmak.
 6. Uyulması gereken kuralları belirlemek, ortaya çıkarmak
 7. Etkilemek, dokunmak.
 8. Bir şey veya kimse için kullanmayı belirlemek, ayırmak
 9. Adamdan saymak, varlığını kabul etmek: “Anasını durmadan nefes aldırmadan azarlıyor, babasını adam yerine koymuyor, ağzını açarken susturuyordu.” -R. H. Karay. “Adam hesabına koyup bir hatır sormaz, bir çift lakırtı etmezler.” -M. Ş. Esendal.
 10. (en) Place.
 11. (en) Plant.
 12. (en) Position.
 13. (en) Rest.
 14. (en) Stick.
 15. (en) Closure.
 16. (en) Dot smb.
 17. (en) Lay down.
 18. (en) Lay on.
 19. (en) Park.
 20. (en) Put down.
 21. (en) Set down.
 22. (en) Sting.
 23. (en) Apply.
 24. (en) Deposit.
 25. (en) Post.
 26. (en) Wrap.
 27. (en) To put.
 28. (en) To place.
 29. (en) To set.
 30. (en) To lay.
 31. (en) To pour.
 32. (en) To impose.
 33. (en) To affect.
 34. (en) To sadden.
 35. (en) To move.
 36. (en) To let go.
 37. (en) To upset.
 38. (en) To bother.
 39. (en) To appropriate.
 40. (en) To set aside.

gum up   US UK (nedir ne demek)

 1. İşini bozmak, taş koymak, engellemek, bozmak

gum   US UK (nedir ne demek)

 1. ), (gen.) dişeti
 2. (med, ming ) zamk sürmek
 3. Zamklamak
 4. Zamk akıtmak
 5. Yapışmak
 6. Zamk
 7. Sakız
 8. Sakız agacı
 9. Çiklet
 10. Lastik
 11. Yapıştırmak, zamklamak

put   US UK (nedir ne demek)

 1. Bazı ilkel toplumlarda doğaüstü güç ve etkisi olduğuna inanılan canlı veya cansız nesne, tapıncak, sanem, fetiş
  Örnek: Onu ben, büsbütün başka bir hayranlıkla âdeta bir puta taparcasına seviyordum. Y. K. Karaosmanoğlu
 2. Haç.
 3. Üç dört tel ipekten bükülmüş iplik.
 4. Bk. haç
 5. Bk. putheykel
 6. Türlü gereçlerden, ama daha çok taştan yapılan, insana benzer çizgileri bulunan tapınma yontusu.
 7. Bk. tapıncak
 8. (en) İdol.
 9. (en) Rustic; a clown; an awkward or uncouth person.
 10. (en) To move in any direction; to impel; to thrust; to push; nearly obsolete, except with adverbs, as with by ; or with forth.
 11. (en) To bring to a position or place; to place; to lay; to set; figuratively, to cause to be or exist in a specified relation, condition, or the like; to bring to a stated mental or moral condition; as, to put one in fear; to put a theory in practice; to put an enemy to fight.
 12. (en) To attach or attribute; to assign; as, to put a wrong construction on an act or expression.
 13. (en) To lay down; to give up; to surrender.
 14. (en) To set before one for judgment, acceptance, or rejection; to bring to the attention; to offer; to state; to express; figuratively, to assume; to suppose; formerly sometimes followed by that introducing a proposition; as, to put a question; to put a case.
 15. (en) To incite; to entice; to urge; to constrain; to oblige.
 16. (en) To throw or cast with a pushing motion 'overhand,' the hand being raised from the shoulder; a practice in athletics; as, to put the shot or weight.
 17. (en) To convey coal in the mine, as from the working to the tramway.
 18. (en) To go or move; as, when the air first puts up.
 19. (en) To steer; to direct one's course; to go.
 20. (en) To play a card or a hand in the game called put.
 21. (en) The act of putting; an action; a movement; a thrust; a push; as, the put of a ball.
 22. (en) Certain game at cards.
 23. (en) Prostitute.
 24. (en) Attribute or give; 'She put too much emphasis on her the last statement'; 'He put all his efforts into this job'; 'The teacher put an interesting twist to the interpretation of the story' cause to be in a certain state; cause to be in a certain relation; 'That song put me in awful good humor' put into a certain place or abstract location; 'Put your things here'; 'Set the tray down'; 'Set the dogs on the scent of the missing children'; 'Place emphasis on a certain point' adapt; 'put these words to music' cause to undergo something; 'He put her to the torture'.
 25. (en) Cross.
 26. (en) Fetish.
 27. (en) Graven image.
 28. (en) Put into a certain place or abstract location; 'Put your things here'; 'Set the tray down'; 'Set the dogs on the scent of the missing children'; 'Place emphasis on a certain point'.
 29. (en) Cause to be in a certain state; cause to be in a certain relation; 'That song put me in awful good humor'.
 30. (en) Formulate in a particular style or language; 'I wouldn't put it that way'; 'She cast her request in very polite language'.
 31. (en) The option to sell a given stock at a given price before a given date.
 32. (en) İs an option contract that gives the holder the right to sell a specific volume of a commodity or security at a specific price to the writer of the option on or before a specific date.
 33. (en) Maps the specified key to the specified value in this dictionary.
 34. (en) An option contract that gives the owner the right to force the sale of a certain number of shares of stock at a specified price, on or before a specified date.
 35. (en) Bondholder's right to redeem a bond before maturity; a contract that grants the right to sell at a specified price a specified number of shares by a certain date.
 36. (en) Puts the specified element into the Dictionary, using the specified key.
 37. (en) An option contract that gives the holder the right to sell the underlying security at a specified price for a certain fixed period of time See also Call.
 38. (en) An option contract that gives the holder the right to sell the underlying security at a specified price for a certain fixed period of time.
 39. (en) An option which gives the buyer the right but not the obligation to sell an underlying asset at an agreed upon price within a specified period of time.
 40. (en) In options the buyer of a put has the right to acquire a short position in the underlying futures contract at the strike price until the option expires; the seller of the put obligates himself to take a long position in the futures at the strike price if the buyer exercises his put.
 41. (en) An option to sell a specified number of shares of stock at a specified price within a nine-month period.
 42. (en) An option to sell a stipulated amount of stock or securities within a specified time and at a fixed exercise price See Call.
 43. (en) An option to sell a commodity, security, or futures contract at a specified price at any time between now and the expiration of the option contract.
 44. (en) An option contract that gives the buyer the right to sell, and places on the writer the obligation to buy a specified number of shares of the underlying stock at the given strike price on or before the expiration date of the contract.
 45. (en) An option contract under which the holder has the right to sell the number of shares of the underlying security that is covered by the contract at a fixed price for a fixed period of time The put option buyer pays the put option seller a fee called a premium It also obligates the seller, if the buyer exercises, to purchase the underlying security that is covered by the contract at a fixed price for a fixed period of time.
 46. (en) An options contract giving the holder the right to sell a specified number of shares of the underlying stock for a specified price by a specified date If the put holder chooses to exercise the option, the writer is obligated to buy the underlying stock according to the terms of the contract; if the put holder does not choose to exercise the option, the option premium becomes a loss Options investors who believe that a stock's price will fall buy puts See also call.
 47. (en) An option to sell a stock at a predetermined price within a specific time period.
 48. (en) An option to sell a specified number of shares of stock at a specified price within a specified period of time.
 49. (en) Security that gives the holder the right, but not the obligation, to sell 100 shares of common stock at the strike price on or before the date of expiration Also see Options and Call, as well as Investment Strategies.
 50. (en) The right to sell a specified stock at a specified quantity, amount, date, and price.
 51. (en) Type of option which enables the investor to sell a fixed number of shares at a set price within a given time period This is used as a hedge or protection for an existing investment.
 52. (en) In the kernel, means 'drop a reference to' This indicates that whatever task was using the object previously is no longer interested This may just decrement a usage count, or perform a more complicated reaping routine.
 53. (en) An option granting the right to sell the underlying futures contract Opposite of a call.
 54. (en) İmage.
 55. (en) Ldol.
 56. (en) 3d pers.
 57. (en) Sing.
 58. (en) Pres.
 59. (en) Of Put, contracted from putteth.
 60. (en) Attribute or give; 'She put too much emphasis on her the last statement'; 'He put all his efforts into this job'; 'The teacher put an interesting twist to the interpretation of the story'.
 61. (en) Make an investment; 'Put money into bonds'.
 62. (en) Estimate; 'We put the time of arrival at 8 P.
 63. (en) Cause to undergo something; 'He put her to the torture'.
 64. (en) Adapt; 'put these words to music'.
 65. (en) Arrange thoughts, ideas, temporal events, etc ; 'arrange my schedule'; 'set up one's life'; 'I put these memories with those of bygone times'.
 66. (fr) İdole
 67. (-put, -ting), koymak, yerleştirmek
 68. Belirli bir şekle sokmak
 69. Sokmak
 70. Avucu yukarı tutarak atmak (gülle)
 71. Sevketmek, harekete getirmek, zorlamak
 72. Hamletmek, üzerine yüklemek
 73. Söylemek, öne sürmek, reye koymak
 74. Acele gitmek, koşmak
 75. Kelimelerle ifade etmek
 76. Koyma
 77. Fırlatma, hamle, saldırış
 78. ,dili yerleşmiş
 79. Koymak, bırakmak, yerleştirmek, tıkmak, atmak, sokmak, çevirisini yapmak, tercüme etmek, para koymak, yatırım yapmak, yüklemek, kurmak, sınamak, denemek

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.013