NND Sözlük

Ana Sayfa > stil nedir, stil ne demek (stil nnd)

stil nedir, stil ne demek?

stil

 1. Üslup.
 2. Tarz.
 3. Bk. deyiş
 4. Mobilyada belirli bir biçimlendirme ve zevk anlayışı.
 5. Bk. stil
 6. (en) Style.
 7. (en) Diction , style.
 8. (al) Stil
 9. (fr) Style

deyiş (nedir ne demek)

 1. Deme, söyleme işi
  Örnek: Peki deyişleri de akılları yattığı için değil, korkuları ağır bastığı için oldu. T. Buğra
 2. Söyleme biçimi, anlatım biçimi, üslup.
 3. Bir kimsenin bir konuyla ilgili anlattıkları, ifade.
 4. Halk şiiri, halk türküsü
 5. Bir sinemacının, televizyoncunun kendine özgü anlatım yollarının, kişisel tutum, görüş ve duyuşunun oluşturduğu özellik.
 6. (en) Style.
 7. (en) Byword.
 8. (en) Expression.
 9. (en) Statement.
 10. (en) Style of speech.
 11. (en) Folk poem.
 12. (en) Folk song.
 13. (en) Saying.
 14. (al) Stil
 15. (fr) Style

üslup (nedir ne demek)

 1. Anlatma, oluş, deyiş veya yapış biçimi, tarz
  Örnek: Akşam içinde en büyük üstatların eserleri kadar mükemmel ve muhteşem olan tabiat bize bir eda ve üslup dersi verir. A. Ş. Hisar
 2. Bir sanatçıya, bir çağa veya bir ülkeye özgü teknik, renk, biçimlendirme ve söyleyiş özelliği, biçem, stil
  Örnek: Bu üslup ruhumun yazıma akseden hâletini gösteriyor. R. H. Karay
 3. Sanatçının görüş, duyuş, anlayış ve anlatıştaki özelliği veya bir türün, bir çağın kendine özgü anlatış biçimi, biçem, tarz, stil
  Örnek: Üslup beyan aynıyla insandır. Y. K. Beyatlı
 4. Bk. deyibiçim
 5. Bk. deyiş
 6. (en) Fashion.
 7. (en) Genre.
 8. (en) Strong language.
 9. (en) Mode.
 10. (en) Touch.
 11. (en) Wording.
 12. (en) Style.
 13. (en) Style biçem.
 14. (en) İdiom.
 15. (en) Tarz.
 16. (en) Stil.
 17. (en) Make.
 18. (en) Taste.
 19. (en) Turn of phrase.

tarz (nedir ne demek)

 1. Özel oluş veya davranış biçimi, üslup, stil
  Örnek: Şimdi beni meraka düşürmek suretiyle yine aynı zevki başka tarzda çıkarmakla meşgul... R. H. Karay
 2. Bir kimse için özel anlatım biçimi
  Örnek: Bu tarzda konuşmak doğru olmaz. S. F. Abasıyanık
 3. Güzel sanatlarda üslup, stil.
 4. Yüklemin bildirdiği zamanı görülen geçmişe, duyulan geçmişe ve dilek şart kipine aktararak elde edilen birleşik fiil kipi. Bil-iyor-du, bil-iyor-muş, bil-ir-se gibi. Bu örneklerde, fiildeki oluş ve kılışı şimdiki zamandan geçmiş zamana ve şarta aktararak fiilintarzını oluşturan öge eski er- fiilidir: bil-e-yorur er-di > bil-iyor-du, kel-miş er-di > gel-miş-ti, tut-ar er-se >tut-ar-sa vb.
 5. (en) Style.
 6. (en) Method.
 7. (en) Strain.
 8. (en) Tone.
 9. (en) Style stil.
 10. (en) Kind.
 11. (en) Modalities.
 12. (en) Mood, mode.
 13. (en) Manner.
 14. (en) Form.
 15. (en) Angle.
 16. (en) Brand.
 17. (en) Fashion.
 18. (en) Genre.
 19. (en) Modality.
 20. (en) Mode.
 21. (en) Modus.
 22. (en) School.
 23. (en) Stroke.
 24. (en) Üslup.
 25. (en) Biçem.
 26. (en) Sort.
 27. (en) Plan.
 28. (en) Turn.
 29. (fr) Mode

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.010