NND Sözlük

Ana Sayfa > spin nedir, spin ne demek (spin nnd)

spin nedir, spin ne demek?

spin   US UK

 1. Bk. fırıl
 2. Proton, elektron gibi temel parçacıkların parçacık ekseni etrafında dönmesi.
 3. Bir temel parçacığın devinim süresi.
 4. (en) Spin.
 5. (al) Spin
 6. (fr) Spin
 7. (spun, (eski) span
 8. -ning) eğirmek, bükmek
 9. (ağ) örmek
 10. Çevirmek, döndürmek
 11. Dönmek
 12. Fırıldak gibi dönmek
 13. Tornalamak
 14. Fırlatmak
 15. Hav
 16. Fırıl fırıl dönme
 17. Dili
 18. Kaybettirmek (seçim, sinav), örmek (ağ, koza vb), döndürmek, çevirmek, fırıl fırıl çevirmek, eğirmek, iplik yapmak, tasarlamak, uydurmak, dönmek, fırıl fırıl dönmek, çakmak (sınav), vril yapmak, diklemesine indirmek (uçak), kurutma makinesinde kurutma

fırıl (nedir ne demek)

 1. Öğecikaltı parçacıkların kendi eksenleri çevresinde dönmesi; nicemler doğabiliminde böyle bir dönme ile ilgili açısal devinirlik. anlamdaş eğirin.
 2. Öğecikaltı parçacıkların kendi eksenleri çevresinde dönmesi; nicemler doğabiliminde böyle bir dönme ile ilgili açısal devinirlik. anlamdaş eğirin.
 3. (en) Spin.
 4. (al) Spin, Drall
 5. (fr) Spin

proton   US UK (nedir ne demek)

 1. Atom çekirdeğinde her biri (+1) pozitif elektrik yükü taşıyan tanecik.
 2. Hidrojen atomunun çekirdeği.
 3. Bk. önelcik
 4. Atom çekirdeğinin yapısında bulunan pozitif (+) yüklü parçacıklar.
 5. Yükü elektronunkine eşit ve artı imli kütlesi
 6. 6726X 10-24 g. olan ve atomların çekirdeğini oluşturan kalımlı temel parçacık.
 7. Hidrojen atomunun çekirdeği olan temel parçacık.
 8. Pozitif yüklü çekirdek parçacığı.
 9. (en) Fundamental particle with a positive charge commonly found in the nucleus of atoms.
 10. (en) Positively-Charged subatomic particle that is found in the nucleus of an atom It has about 1800 times more mass than its negatively-charged electron counterpart.
 11. (en) One of the basic particles that makes up an atom The proton is found in the nucleus and has a positive electrical charge equal to the negative charge of an electron and a mass similar to that of a neutron: a hydrogen nucleus.
 12. (en) Stable particle with positive charge equal to the negative charge of an electron.
 13. (en) Basic particle in an atom's nucleus that has a positive electrical charge.
 14. (en) Subatomic particle possessing positive charge.
 15. (en) The positively charged part of an atom The number of protons determines which element the particle is It is part of the nucleus More about protons.
 16. (en) Common subatomic particle found in the nucleus of every atom, often along with neutrons Made of two up quarks and one down quark, a proton has a positive charge.
 17. (en) Positively charged particle that is located in the nucleus of an atom.
 18. (en) Subatomic, or elementary, particle with a single positive charge equal in magnitude to the charge of an ELECTRON and a mass of 1; very close to that of a NEUTRON; the nucleus of a HYDROGEN ATOM is composed of a single proton.
 19. (en) Positively charged elementary particle that forms the nucleus of the hydrogen atom and is a constituent particle of all nuclei.
 20. (en) Positively charged particle that is found in the nucleus of an atom and has a mass approximately 1836 times that of an electron.
 21. (en) One of the elementary particles of nature The proton has a charge of 1 6 x 10-19 Coulombs and a mass of 1 67 x 10-27 kg, much higher than an electron The proton resides in the nucleus of an atom, sharing the space with neutrons, neutrally charged particles.
 22. (en) One of the basic particles of the atomic nucleus Its charge is as large as that of the electron, but positive See also: Electron, Neutron.
 23. (en) Sub-Particle of an atom that contains a positive charge.
 24. (en) Subatomic particle with a positive charge that is nucleus of hydrogen atom.
 25. (en) Positively charged particle in an atomic nucleus.
 26. (en) One of the basic particles which makes up an atom The proton is found in the nucleus and has a positive electrical charge equivalent to the negative charge of an electron and a mass similar to that of a neutron.
 27. (en) Protons are heavy nuclear particles carrying a positive electrical charge Along with neutrons, they are the principal components of atomic nuclei It has a mass of 1 67 x 10-24 grams, 1836 times the mass of an electron Protons are composed of two 'up' quarks and one 'down' quark.
 28. (en) Positively charged particle of an atom The charge and relatively large mass of protons account for the Bragg peak effect.
 29. (en) Positively charged particle that is a constituent of an atom It has a mass similar to a neutron.
 30. (en) Particle found in a nucleus with a positive charge Number of these gives atomic number Back to top.
 31. (en) Particle of mass unity carrying a unit positive charge; it is identical physically with the nucleus of the ordinary hydrogen atom All atomic nuclei contain protons See Nucleus.
 32. (en) Proton.
 33. (en) Proton, hydrogen ion.
 34. (al) Proton
 35. (fr) Proton
 36. Proton.
 37. Proton

elektron (nedir ne demek)

 1. Bütün atomlarda bulunan negatif yüke sahip temel parçacık, pozitron karşıtı.
 2. Bk. eksicik
 3. Bütün atomların yapısında bulunan elemansel tanecik. (Elektron, atom çekirdeğine bağlıdır ve ortadaki çekirdeğin çevresinde yer alan basamaklarda, değişik sayılardaelektronun döndüğü varsayılır. Her atomdaki basamağın sayısına ve her basamaktaki eksi yüklüelektron sayısına göre değişik kimyasal öğeler ortaya çıkar. Belirli nicelikte elektrik taşıyanelektron, bu özelliğinden dolayı elektrik akımının temel öğesidir.elektronun çeşitli görünüşlerini elektriksel olaylarla izleriz).
 4. Yükü 1,6022.10-19 Coulomb, kütlesi 9 .1096.10-28 g. olan ve atom çekirdeğinin çevresindeki erke düzeylerinde yer alan kalımlı temel parçacık.
 5. Yükü 1,6022.10-19 Coulomb, kütlesi 9 .1096.10-28 g. olan ve atom çekirdeğinin çevresindeki erke düzeylerinde yer alan kalımlı temel parçacık.
 6. Negatif yüklü çekirdek parçacığı.
 7. (en) Electron.
 8. (al) Elektron
 9. (fr) Électron

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.013