NND Sözlük

Ana Sayfa > solda sıfır nedir, solda sıfır ne demek (solda sıfır nnd)

solda sıfır nedir, solda sıfır ne demek?

solda sıfır

 1. Hiçbir değeri ve önemi olmayan, benzerleriyle karşılaştırıldığında değersizliği daha iyi anlaşılan
  Örnek: Olimpiyatlarda ne zamandır solda sıfırdık. T. Halman
 2. (en) Nonentity, fry.

solda (nedir ne demek)

 1. (en) Lefty.
 2. (en) On the left.

sol   US UK (nedir ne demek)

 1. Vücutta kalbin bulunduğu tarafta olan, sağ karşıtı.
 2. Bu taraftaki yön.
 3. Sosyalizme yakın görüşte olan grup.
 4. Boksta sol yumrukla vuruş.
 5. Gam dizisinde fa ile la arasındaki ses.
 6. Bu sesi gösteren nota işareti.
 7. Sıvı hâlde bir kolloit ya da süspansiyon.
 8. Bir sıvı ortamda bir katının kolloidal boyutta dağılmasıyla oluşan çözelti.
 9. Güneş.Dgr.: anat. sol
 10. Sıvı h
 11. (en) Left.
 12. (en) The sun.
 13. (en) Gold; so called from its brilliancy, color, and value.
 14. (en) Syllable applied in solmization to the note G, or to the fifth tone of any diatonic scale.
 15. (en) The tone itself.
 16. (en) Silver and gold coin of Peru.
 17. (en) The silver sol is the unit of value, and is worth about 68 cents.
 18. (en) In solmization, the fifth degree of the major scale.
 19. (en) Solenoid.
 20. (en) The monetary unit in Ironrealm, now used heavily via electronic methods, such as credit, but originally copper coins about the size of quarters with the image of a rising engraved into the surface.
 21. (en) Sol Rising, and sponsors public readings and other events Head librarian is Lorna Toolis.
 22. (en) Unix Host.
 23. (en) The name of Earth's sun.
 24. (en) Standards Of Learning.
 25. (en) Sticker On Label.
 26. (en) The Sun, central power source of our solar system The Sun stands for the individuality in the nativity It rules Leo and is exalted in Aries.
 27. (en) Colloid with solid particles suspended in a liquid Examples are protoplasm, starch in water, and gels.
 28. (en) Computer language that was a prototype for IDL.
 29. (en) Solution.
 30. (en) Sol.
 31. (en) Left-Hand.
 32. (en) Sinistro-.
 33. (en) Fluid mixture of a colloid and a liquid; a liquid colloidal solution or suspension.
 34. (en) The syllable naming the fifth note of any musical scale in solmization ancient Roman god; personification of the sun; counterpart of Greek Helios a colloid that has a continuous liquid phase in which a solid is suspended in a liquid.
 35. (en) Colloid that has a continuous liquid phase in which a solid is suspended in a liquid.
 36. (en) Ancient Roman god; personification of the sun; counterpart of Greek Helios.
 37. (en) The syllable naming the fifth note of any musical scale in solmization.
 38. (al) Sol
 39. (fr) Sol
 40. Koloidal eriyik, koloit.
 41. Sol noktası, gamda beşinci nota.
 42. Güneş
 43. Eski Romalıların güneş tanrısı.

sıfır (nedir ne demek)

 1. Kendi başına değeri olmayan, ondalık sayı sisteminde sağına geldiği rakamı on kere büyüten işaret (0).
 2. Hiçbir değeri olmayan şey.
 3. Hiç yok.
 4. Kötü, başarısız, verimsiz
  Örnek: Sorma, su içsem kilo alıyorum, bütün rejimleri denedim, netice sıfır. A. İlhan
 5. Yeni, kullanılmamış.
 6. (en) Zero.
 7. (en) Null.
 8. (en) Naught.
 9. (en) Nought.
 10. (en) Nothing.
 11. (en) Ought.
 12. (en) Cypher.
 13. (en) Cipher.
 14. (en) Completely worthless person or thing.

hiçbir (nedir ne demek)

 1. Bir isimden önce getirilerek o ismin bildirdiği varlıktan bir tanesinin bile olmadığını anlatan bir söz
  Örnek: Nevin hiçbir insana kin, hiçbir insana tiksinti duymamıştı. S. F. Abasıyanık
 2. (en) Not even one.
 3. (en) Neither.

değer (nedir ne demek)

 1. Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet.
 2. Bir şeyin para ile ölçülebilen karşılığı, paha.
 3. Yüksek ve yararlı nitelik.
 4. Üstün, yararlı nitelikleri olan (kimse)
  Örnek: Bu kız aramaya, düşünmeye değer bir şey değildi. R. N. Güntekin
 5. Kişinin isteyen, gereksinim duyan bir varlık olarak nesne ile bağlantısında beliren şey.
 6. Bir değişkenin veya bilinmeyenin sayı ile anlatımı.
 7. Neoklasik iktisada göre tüketicinin son biriminin faydasını dikkate alarak bir mala verdiği göreli önem.
 8. Emek-Değer kuramına göre bir malın içerdiği emek zamanı.
 9. Neoklasik ve emekdeğer kuramlarına göre iki mal arasında olması gereken değişim oranı. krş. değişimdeğeri,
 10. Dışalım eşyasının Dünya Ticaret Örgütünün ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca tespit edilen bedeli.
 11. Bir büyüklüğün ya da bir özelliğin bir birim cinsinden nicel tutan.
 12. Yüksek nitelik.
 13. Üstün, yararlı nitelikleri olan kimse.
 14. Bir şeyin önemini belirten ölçü, karşılık.
 15. 1-Bir varlığın ruhsal, toplumsal, ahlaksal ya da güzellik yönünden taşıdığı düşünülen yüksek ya da yararlı nitelik. 2- Bir değişkenin yada bilinmeyenin sayı ile anlatımı.
 16. (en) Account.
 17. (en) Cost.
 18. (en) Dignity.
 19. (en) Meaning.
 20. (en) Asset.
 21. (en) Assets.
 22. (en) Worth.
 23. (en) Worthy.
 24. (en) Worthy of.
 25. (en) Worthwhile.
 26. (en) Value.
 27. (en) Price.
 28. (en) Worthiness.
 29. (en) Valuation.
 30. (en) Rate.
 31. (en) Amount.
 32. (en) Costliness.
 33. (en) Currency.
 34. (en) Dearness.
 35. (en) Merit.
 36. (en) Preciousness.
 37. (en) Significance.
 38. (en) Weight.
 39. (en) Valuable quality.
 40. (en) Actual value.
 41. (en) Esteem merit.
 42. (en) Premium.
 43. (en) Valuta.
 44. (al) Wert
 45. (fr) Valeur

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.012