NND Sözlük

Ana Sayfa > sit nedir, sit ne demek (sit nnd)

sit nedir, sit ne demek?

sit   US UK

 1. Tarih öncesinden günümüze kadar değişik çağların ve uygarlıkların kültür değerlerini temsil eden eser veya kalıntı.
 2. (en) To rest upon the haunches, or the lower extremity of the trunk of the body; said of human beings, and sometimes of other animals; as, to sit on a sofa, on a chair, or on the ground.
 3. (en) To perch; to rest with the feet drawn up, as birds do on a branch, pole, etc.
 4. (en) To remain in a state of repose; to rest; to abide; to rest in any position or condition.
 5. (en) To lie, rest, or bear; to press or weigh; - - with on; as, a weight or burden sits lightly upon him.
 6. (en) To be adjusted; to fit; as, a coat sts well or ill.
 7. (en) To suit one well or ill, as an act; to become; to befit; used impersonally.
 8. (en) To cover and warm eggs for hatching, as a fowl; to brood; to incubate.
 9. (en) To have position, as at the point blown from; to hold a relative position; to have direction.
 10. (en) To occupy a place or seat as a member of an official body; as, to sit in Congress.
 11. (en) To take a position for the purpose of having some artistic representation of one's self made, as a picture or a bust; as, to sit to a painter.
 12. (en) To sit upon; to keep one's seat upon; as, he sits a horse well.
 13. (en) To cause to be seated or in a sitting posture; to furnish a seat to; used reflexively.
 14. (en) The filename extension used by files compressed with StuffIt, a popular Macintosh archival and compression program.
 15. (en) This ending on a file type indicates it has been compressed with Stuffit software Stuffit Expander is used by Mosaic to decompress the file.
 16. (en) File compressed in the StuffIt format commonly used on Macintosh computers See also: hqx.
 17. (en) The ISO 4217 currency code for the Slovenian Tolar.
 18. (en) Syndicat islamique du travail - Trade union founded by the FIS in 1991.
 19. (en) Stuffit compressed file.
 20. (en) System Initialization Table A table containing user specifications the control the CICS initialization process.
 21. (en) Servizio Italiano di Taratura.
 22. (en) Slovenian tolars.
 23. (en) An abbreviation for Silicon Intensified Target Imager designed for low light applications A silicon target imager with a intensifier coupled to it.
 24. (en) To stay within your own base behind the protection of turrets and only leave to attack enemies, and even then within range of your bases' defense.
 25. (en) 3d pers.
 26. (en) Sing.
 27. (en) Pres.
 28. (en) Of Sit, for sitteth.
 29. (en) To suit ; to become.
 30. (en) Be in session; 'When does the court of law sit?' sit around, often unused; 'The object sat in the corner'.
 31. (en) Be seated.
 32. (en) Sit around, often unused; 'The object sat in the corner'.
 33. (en) Take a seat.
 34. (en) Be in session; 'When does the court of law sit?'.
 35. (en) Assume a posture as for artistic purposes; 'We don't know the woman who posed for Leonardo so often'.
 36. (en) Sit and travel on the back of animal, usually while controlling its motions; 'She never sat a horse!'; 'Did you ever ride a camel?'; 'The girl liked to drive the young mare'.
 37. (en) Work or act as a baby-sitter; 'I cannot baby-sit tonight; I have too much homework to do'.
 38. (en) Show to a seat; assign a seat for; 'The host seated me next to Mrs Smith'.
 39. (en) Expression aimed at the ball to encourage it to stop rolling.
 40. (en) Be seated, as in: Please, sit here by me and tell me about your new job.
 41. (en) The file extension for files created by Stuffit - a compression software.
 42. (en) Feather.
 43. (sat, -ting) oturmak, çömelmek
 44. Tünemek
 45. Kuluçkaya yatmak
 46. Filanca tarafta bulunmak
 47. Toplantıda üye sıfatı ile oturmak: toplantı yapmak, toplanmak
 48. Ressam veya heykeltıraşa modellik etmek
 49. Resim çektirmek için poz vermek
 50. Binip oturmak (ata)
 51. Oturtmak
 52. Oturmak, poz vermek, modellik yapmak, sınava girmek, konmak, tünemek, kuluçkaya yatmak, toplanmak, oturuma katılmak, tam oturmak, yola getirmek, burnunu sürtmek, binmek, oturtmak

tarih (nedir ne demek)

 1. Bir olayın gününü, ayını ve yılını bildiren söz veya gün.
 2. Toplumları, milletleri, kuruluşları etkileyen hareketlerden doğan, olayları zaman ve yer göstererek anlatan, bu olaylar arasındaki ilişkileri, daha önceki ve sonraki olaylarla bağlantılarını, karşılıklı etkilenmeleri, her milletin kurduğu medeniyetleri, kendi iç sorunlarını inceleyen bilim
  Örnek: Milletler tarihte fatihlerden fazla adillere bağlıdırlar. F. R. Atay
 3. Evrensel tarihin herhangi bir bölümünü ele alan anlatı.
 4. Bir konuyu geçmişi ve gelişimi içinde inceleyen anlatı
  Örnek: Sen bana bir ata yadigârısın, geçmişin tarihini saklayan kutsal bir tomarsın! R. H. Karay
 5. Kitabı.
 6. Dersi
  Örnek: Ertesi gün, tarih imtihanı vardı. Y. Z. Ortaç
 7. Tarih kitabı.
 8. Tarih dersi
 9. (en) Date.
 10. (en) History.
 11. (en) Annals.

kadar (nedir ne demek)

 1. Ölçüsünde, derecesinde
  Örnek: Balıkçılıkta para vardır, ama dalgıçlık kadar da genç işidir. S. F. Abasıyanık
 2. Büyüklüğünde, genişliğinde.
 3. Dek, değin
 4. Gibi
 5. Denli
 6. Süre belirten bir söz
 7. Miktarda, derecede
 8. Gösterme sıfatlarından biriyle bir sayıdan sonra geldiğinde kesinlikle belli olmayan bir niceliği belirten bir söz
 9. (en) As far as.
 10. (en) As much as.
 11. (en) As big as.
 12. (en) As many as.
 13. (en) Prep. by.
 14. (en) Up to.
 15. (en) Until.
 16. (en) Till.
 17. (en) İnasmuch as.
 18. (en) So long as.
 19. (en) Pending.
 20. (en) About.
 21. (en) Or so.
 22. (en) Something like.
 23. (en) Amount.
 24. (en) Degre.

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.010