NND Sözlük

Ana Sayfa > si nedir, si ne demek (si nnd)

si nedir, si ne demek?

si   US UK

 1. Gam dizisinde la ile do arasındaki ses.
 2. Bu sesi gösteren nota işareti.
 3. Silisyum elementinin simgesi.
 4. Silisyumun simgesi.
 5. (en) Syllable applied, in solmization, to the note B; more recently, to the seventh tone of any major diatonic scale.
 6. (en) It was added to Guido's scale by Le Maire about the end of the 17th century.
 7. (en) International System of Units.
 8. (en) Systeme International The international system of unit measurement.
 9. (en) The International System of Units, which is based on seven fundamental quantities: the meter , kilogram , second , kelvin , ampere , mole , and candela.
 10. (en) The International symbol for the metric unit used by the United States.
 11. (en) Statutory Instruments.
 12. (en) This system is Canada's official system of measurement The metre and the Hertz are among the units used in this system.
 13. (en) Systems Integrator.
 14. (en) Abbreviation for silicon Generally used in detectors Good for short wavelengths only.
 15. (en) Science Instrument.
 16. (en) Honda abbreviation for Sport Induction Si models are the top of the line cars.
 17. (en) Complete metric system of units of measurement for scientists; fundamental quantities are length and mass and time and electric current and temperature and amount of matter and luminous intensity ; 'Today the United States is the only country in the world not totally committed to the Systeme International d'Unites'.
 18. (en) Tetravalent nonmetallic element; next to oxygen it is the most abundant element in the earth's crust; occurs in clay and feldspar and granite and quartz and sand; used as a semiconductor in transistors.
 19. (en) The syllable naming the seventh note of any musical scale in solmization.
 20. (en) The international abbreviation for the International System of Units or metric system.
 21. (en) Abbreviation for International System of Units.
 22. (en) Acronym for System Internationale , the metric measurement system For technical drawings using the SI units, the millimeter , meter , and the kilometer are the most common units of measure The international organization that established the metric standard is the International Standards Organization.
 23. (en) Abbreviation for Standard International The name given to the standard metric system of units.
 24. Si notası, gamın yedinci notası (bu notaya ti de denilir).
 25. Si

gam   US UK (nedir ne demek)

 1. Tasa, kaygı, üzüntü
  Örnek: Bana derler gam yükünü sen götür / Benim yük götürür dermanım mı var? Karacaoğlan
 2. Sekiz notanın kalın sesten inceye veya inceden kalına gitmek üzere sıralanmış dizisi
  Örnek: Sonra, titrek titrek, ilk gamlarını sıraladığı piyanoyu hatırlıyor, do, re, mi, fa, sol... A. İlhan
 3. Ağ ipliklerinin burkulması durumu.
 4. (en) Cross.
 5. (en) To have a gam with; to pay a visit to, esp.
 6. (en) Herd, or school, of whales.
 7. (en) Visit between whalers at sea; a holding of social intercourse between those on different vessels at sea, or between persons ashore.
 8. (en) To gather in a gam; said of whales.
 9. (en) To engage in a gam, or in social intercourse anywhere.
 10. (en) Anxiety.
 11. (en) Worry.
 12. (en) Tads data file Typically it will represent an interactive fiction story It is binary but will work on any machine with some flavor of TADS interpreter, and such interpreters are available for several different platforms, usually for free It is currently not as portable as a Z-machine file.
 13. (en) Gerakan Aceh Merdeka - Free Aceh Movement.
 14. (en) Heard or school of whales; a social meeting, visit, or the like, as between vessels at sea; [Nautical] to visit or converse with one another for social purposes.
 15. (en) Geostationary Airglow Monitor.
 16. (en) Sorrow.
 17. (en) Dumps.
 18. (en) Gamut.
 19. (en) Scale.
 20. (en) Among whalers at sea.
 21. (en) Grief.
 22. (en) Twist.
 23. (en) Acceptable daily intake.
 24. (en) Dolour.
 25. (en) Mope.
 26. Balina süruisü; argo bacak
 27. Balina topluluğŸu, balina sürüsü, göç eden balinalar grubu (Denizcilik); balina avcıları veya diğŸer denizciler arasında denizde veya karada yapılan sosyal ziyaret veya dostça sohbet (Gemicilik Argosu); insan bacağŸı (Argo)

ses (nedir ne demek)

 1. Kulağın duyabildiği titreşim, seda, ün
  Örnek: Şafağa doğru otomobil sesi duyuldu. F. R. Atay
 2. Ciğerlerden gelen havanın ses yolunda yaptığı titreşim
  Örnek: Boğukluğu benim kulağıma da ürkütücü gelen bir sesle sordum. R. H. Karay
 3. Duygu ve düşünce
  Örnek: Gençliğin sesini duyuran başka bir dergide ... Y. Z. Ortaç
 4. Herhangi bir davranış, tutum karşısında uyanan ruhsal tepki.
 5. Aralarında uyum bulunan titreşimler.
 6. (Derleme.. fonem,ses unsuru,seslik, ün) Kulağın duyabildiği titreşim.
 7. İşitme duyusunu, uyaran dalga; bu tür dalgaların beynin işitme özeğini etkilemesi.
 8. Titreşimli bir kaynaktan çıkan, belirli bir ortamda uzunlamasına dalgalar biçiminde yayılan basıncın etkisiyle kulağın algıladığı duyu.
 9. (en) Note.
 10. (en) Blur.
 11. (en) Murmur.
 12. (en) Audiovisual aids.
 13. (en) Means the Senior Executive Service.
 14. (en) Abbr Service Evaluation System.
 15. (en) Severely Errored Second.
 16. (en) Senior Executive Service.
 17. (en) Spongiform encephalopathy.
 18. (en) Severely Errored Seconds: A unit used to specify the error performance of T carrier systems This indicates a second containing ten or more errors, usually expressed as SES per hour, day, or week This method gives a better indication of the distribution of bit errors than a simple Bit Error Rate Refer also to EFS See also Source End Station.
 19. (en) Student Employment Services.
 20. (en) Sports Education Service of the Australian Sports Commission.
 21. (en) Scsi Enclosure Services are an ANSI X3 T10 standard for temperature and power monitoring of disk enclosures for enhanced data protection.
 22. (en) Shelf Edge Study Part of LOIS project.
 23. (en) Secondary Emissions Standard.
 24. (en) Severely errored seconds Seconds during which the bit error ratio is greater than a specified limit and transmission performance is significantly degraded A performance monitoring parameter is measured on a per-channel basis.
 25. (en) Sound, phonem.
 26. (en) Sound.
 27. (en) Speech.
 28. (en) Sonic.
 29. (en) Phonic.
 30. (en) Audio.
 31. (en) Vocal.
 32. (en) Acoustic.
 33. (en) Voice.
 34. (en) Noise.
 35. (en) Tone.
 36. (en) Call.
 37. (en) Shout.
 38. (en) Clatter.
 39. (en) Sonance.
 40. (en) Phono-.
 41. (en) Sono-.
 42. (en) Second that has an equivalent error ratio greater than 1-in-1,000 In SF, a second with one or more LOSs or frame sync losses, six or more framing bit errors, or 1,544 or more BPVs In ESF, a second with one or more LOSs or frame sync losses, 320 or more CRC-6 errors, or 1,544 or more BPVs On unframed circuits, a circuit with one or more LOSs, or 1,544 or more BPVs.
 43. (al) Ton, Klang, Laut, Schall
 44. (al) Schall
 45. (fr) Son
 46. (fr) Phoneme, son

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.010