NND Sözlük

Ana Sayfa > seyhan nedir, seyhan ne demek (seyhan nnd)

seyhan nedir, seyhan ne demek?

seyhan

 1. 1. ürdün'ün ötesinde hz. musa'nın mezarının bulunduğu şehir. 2. adana ovasını yararak iskenderun körfezine dökülen nehir.
 2. (Seyh: ırmak'tan) Ürdün'ün ötesinde Hz. Musa'nın mezarının bulunduğu nehir.
 3. Adana Ovasından geçerek İskenderun Körfezine dökülen bir nehir.

ötesinde (nedir ne demek)

 1. (en) Beyond.

musa (nedir ne demek)

 1. Bk. muz
 2. Musevi dininin kurucusu, İsrail peygamberi ve kanun koyucusu.
 3. Bir vasiyeti yerine getirmekle görevli kimse.
 4. Eski Mısır dilinde "çocuk" anlamında.
 5. vasiyet edilmiş. vasi nasbolunmuş, vasiyeti yerine getirmekle vazifelendirilmiş. tavsiye olunmuş. sina yarımadısında, eymen vadisinde tur dağında allah'ın lütfuna mazhar olarak, kavmine "on emir" adı altında allah'ın şeriatını bildiren peygamb büyük kitaplardan tevrat ona indirilmiştir
 6. Beni İsrail peygamberlerinden Hz. Musa'nın (A.S.) ismi. Dört büyük kitaptan birisi olan Tevrat, vahiy yoluyla kendisine gelmiştir. Yahudilerin en büyük peygamberidir. Şeriatı, İsa'ya (A.S.) kadar devam etti. Yusuf'un (A.S.) soyundan Yuşa namındaki peygamberi yerine tayin ederek vefat etmiştir. Mısır firavununa karşı mücadele etti. Harun (A.S.) kardeşi ve kendi veziri hükmünde idi.(Mısır Kıt'ası, kumistan olan Sahra-yı Kebir'in bir parçası olduğundan Nil-i Mübarek'in feyziyle gayet mahsuldar bir tarla hükmüne geçtiğinden, o cehennem-nümun sahra komşuluğunda şöyle cennet-misal bir mevki-i mübarekin bulunması, felahat ve ziraatı, ahalisinde pek mergub bir surete getirmiş ve o sekenenin seciyesine öyle tesbit etmiş ki ziraatı, kudsiye; ve vasıta-ı ziraat olan "Bakar"ı ve "Sevr"i mukaddes, belki mabud derecesine çıkarmış. Hatta o zamandaki Mısır milleti, sevr'e, bakar'a ibadet etmek derecesinde bir kudsiyet vermişler. İşte o zamanda Beni-İsrail dahi, o kıt'ada neş'et ediyordu ve o terbiyeden bir hisse aldıkları, "İcl" mes'elesinden anlaşılıyor.İşte Kur'an-ı Hakim, Hazret-i Musa Aleyhisselam'ın risaletiyle, o milletin seciyelerine girmiş ve istidatlarına işlemiş olan o bakar-perestlik mefkuresini kesip öldürdüğünü, bir bakar'ın zebhi ile ifham ediyor. S.)
 7. Ustura. (Osmanlıca'da yazılışı: mu-sa(y))
 8. (C: Musu) Böğürtlen otunun meyvesi. (Osmanlıca'da yazılışı: mus'a)
 9. (en) Muse, inspiration.

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.009