NND Sözlük

Ana Sayfa > seçici geçirgenlik nedir, seçici geçirgenlik ne demek (seçici geçirgenlik nnd)

seçici geçirgenlik nedir, seçici geçirgenlik ne demek?

seçici geçirgenlik

 1. Hücre zarının hücreye girecek bazı molekül ve iyonlar arasında bir seçim yaparak bazılarını geçirmesi, bazılarını da geçirmemesi. Selektif perméabilité.
 2. Hücre zarının hücreye girecek bazı molekül ve iyonlar arasında bir seçim yaparak bazılarını geçirmesi, bazılarını da geçirmemesi, selektif permeabilite.
 3. (en) Selective permeability.
 4. (fr) Perméabilité sélectif

seçici (nedir ne demek)

 1. Seçme işini yapan (kimse, kurul vb.).
 2. Özdevimli telefon çevrimlerinde, arama düzeneğinin akını atımlarıyla istenen bağlantıları yapan gereç.
 3. Özdevimli telefon çevrimlerinde, arama düzeneğinin akını atımlarıyla istenen bağlantıları yapan gereç.
 4. (en) Selective.
 5. (en) Discriminating.
 6. (en) Picky.
 7. (en) Selecting.
 8. (en) Choosing.
 9. (en) Selector.
 10. (en) Grader.
 11. (en) Picker.
 12. (en) Person who selects.
 13. (al) Wähler
 14. (fr) Sélecteur

geçirgenlik (nedir ne demek)

 1. Bazı cisimlerin, içlerinden gaz, sıvı, akım vb. geçirme özelliği.
 2. Saydam cisimlerin ışığı geçirme derecesi.
  Örnek: Kendisi, ayağında postallar, sırtında kaput, başında kabalak, Çanakkale cehenneminde askerliğini yaparken... Y. Z. Ortaç
 3. Kayaçların, sıvıların geçebilmesine karşı elverişliliği, geçirimlilik.
 4. Bir özdek içinde oluşturulan mıknatıssal akımın, nuknatıslayıcı kuvvete oranı.
 5. Basınçlı bir uçunun gözenekli bir özdekten sızım hızı.
 6. İç direncin karşıtı. (İç direnç ne denli güçsüzsegeçirgenlik o denli çoktur; geçirgenliğin çokluğu oranında da devre, akımı daha kolay geçirir. İç direnç ilegeçirgenlik karşıt olduklarından,geçirgenlik birimi de "ohm" sözcüğünün ters yazılışı olan "mho" ile belirtilir).
 7. Bir zarın, iki tarafında bulunan maddeleri bir taraftan diğer tarafa geçirebilme yeteneği. Permeabilite.
 8. Birim zar alanı başına geçişi ölçen katsayı.
 9. Bir ışık demeti bir çözeltiden geçerken ışığın çözeltiden geçen kısmı, transmittans.
 10. Bir zarın, iki tarafında bulunan maddeleri bir taraftan diğer tarafa geçirebilme yeteneği, permeabilite.
 11. Geçirgen olma özelliği.
 12. (en) Admittance.
 13. (en) Permeability.
 14. (en) Transmittance.
 15. (en) Perm.
 16. (al) Scheinleitwert, komplexer Leitwert
 17. (al) Magnetische Durchlassigkeit
 18. (fr) Admittance
 19. (fr) Perméabilité
 20. (fr) Perm
 21. (la) Permeare: geçmek

hücre (nedir ne demek)

 1. İnce bir zar içindeki protoplazma ve çekirdekten oluşmuş, bir organizmanın yapı ve görev bakımlarından en küçük birliği, göze.
 2. Küçük oda
  Örnek: Üzerine ot bir yatakla bir battaniye atılmış, demir bir somyadan başka içinde bir şey olmayan çıplak bir hücrede bulunduğunu anladı. A. İlhan
 3. Tutukluların veya hükümlülerin yalnız olarak kapatıldıkları küçük oda
  Örnek: Sonunda hücresine götürdüler de boylu boyunca uzanabildi. S. F. Abasıyanık
 4. Siyasi bir inançla gizli olarak çalışan bir örgütün genellikle aynı yerde çalışanlarının oluşturduğu topluluk.
 5. Göze
 6. Bir canlının tüm özelliklerini taşıyan en küçük yapı taşı.
 7. Genellikle gözle görülemeyecek kadar küçük, yarı geçirgen bir zar ile çevrili sitoplâzma kitlesinden oluşan, sitoplâzma içinde çeşitli hayalî olayları yürüten çekirdek, endoplâzmik retikulum, mitokondri, sentriol, lizozom, ribozom, gibi organeller ile mikrofilâmentler, mikrotüpçükler vb. yapılar bulunan, genetik materyali ya bir zar ile çevrili (ökaryot) ya da sitoplâzma içinde zarsız olarak yer alan (prokaryot) bir organizmanın yapı ve görev bakımından en küçük birliği.
 8. Bk. odacık
 9. Birkaç anlamı olan bir terim.1. Elektrokimyada bir tuz köprüsü ile elektriksel teması sağlanmış çözeltilere daldırılmış bir çift elektrottan ibaret bir sistem; elektrotlar dış devrede metalik iletken ile bağlıdır. 2. Spektroskopide, bir optik aletin ışık yolu üzerinde, içine numune konulan kap.
 10. Organizmanın canlılığını kendi başına sürdürebilen, bölünüp çoğalabilen ve dışarıdan aldığı maddeleri özümleyebilen en küçük birimi. Çekirdek ve sitoplazmadan oluşan hücre içerisinde canlılığını sürdürebilen organeller bulunurlarsa da bunların yaşaması hücrelerin canlılığını devam ettirmesine bağlıdır.
 11. Bk. göze
 12. Bağımsız olarak işlev görebilen en küçük canlı birimi, dokular, organlar ve kan dolaşımını oluşturan birimler.
 13. (en) Cubicle.
 14. (en) Cellular.
 15. (en) Cell göze.
 16. (en) Closet.
 17. (en) Cell.
 18. (en) Cellula.
 19. (en) Cabin.
 20. (en) Hole.
 21. (en) Alcove.
 22. (en) Niche.
 23. (en) Room.
 24. (en) Chamber.
 25. (en) Cooler.
 26. (en) Cubby hole.
 27. (fr) Cellule
 28. (fr) Eellule

bazı (nedir ne demek)

 1. Birtakım, kimi
  Örnek: Bazı Türkler oraya eğlenmeye giderler. Ö. Seyfettin
 2. Bazen
  Örnek: Bazı, mağazadan içeriye girinceye kadar kendimden geçerdim. Y. K. Karaosmanoğlu
 3. (en) Certain.
 4. (en) Some.

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.011