NND Sözlük

Ana Sayfa > sanat eseri nedir, sanat eseri ne demek (sanat eseri nnd)

sanat eseri nedir, sanat eseri ne demek?

sanat eseri

 1. Yaratıcılık ve ustalık sonucu ortaya çıkan üstün ve değerli eser
 2. (en) Artistic production.
 3. (en) Work of art.
 4. (en) Artistic work.

sanat (nedir ne demek)

 1. Bir duygu, tasarı, güzellik vb.nin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık
  Örnek: Bir oyunun on beş gün sürmesi bir sanat hadisesi olduğunu gösterirdi. T. Buğra
 2. Belli bir uygarlığın veya topluluğun anlayış ve zevk ölçülerine uygun olarak yaratılmış anlatım
  Örnek: Caz ve caz havaları ne yazık ki bizim çok verimli o millî halk sanatımızı da baltaladı. R. H. Karay
 3. Bir şey yapmadan gösterilen ustalık.
 4. Bir meslekte uyulması gereken kuralların tümü.
 5. Zanaat.
 6. sanat, ustalık, hüner, marifet
 7. Bir duygunun, tasarının, ya da güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tümü veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık.
 8. Ustalık, hüner, beceri.
 9. Yetenek.
 10. Ustalık, hüner, marifet. (Osmanlıca'da yazılışı: san'at)
 11. (en) Craft.
 12. (en) Artifice.
 13. (en) Profession.
 14. (en) Trade.
 15. (en) Skill.
 16. (en) Ability.
 17. (en) Artistry.
 18. (en) Artistic quality.
 19. (en) Trade or skill.
 20. (en) Craftmanship.
 21. (en) Artisanry.

eser (nedir ne demek)

 1. Emek sonucu ortaya konan ürün, yapıt
  Örnek: Boğaziçi doğrudan doğruya Türklerin eseridir. Y. K. Beyatlı
 2. Yayın, kitap, yapıt
  Örnek: Bütün özlediğim eserlerle bir kütüphane yapabilsem artık yapılacak bir iş kalmayacak. H. Z. Uşaklıgil
 3. İz, işaret, im.
 4. Soyut kavramlarda belirti
  Örnek: Sarı sakalları uzamış, bu yanık yüzde, en küçük bir pişmanlık eseri yoktu. H. Taner
 5. Bk. etki
 6. Yapıt.
 7. 1. nişan, alamet, iz. 2. etki, tesir. 3. yok olmuş bir nesneden kalma parça. 4. bir kişinin ortaya koyduğu mahsul, telif. 5. hadis, hadis ilmi. 6. imal, icat.
 8. T. Soğuk.
 9. T. Sert esen rüzgar.
 10. Ar. Yapıt.
 11. Belirti, iz.
 12. Yapı, birinin meydana getirdiği şey.
 13. (en) Work.
 14. (en) Creation.
 15. (en) Handiwork.
 16. (en) Piece.
 17. (en) Baby.
 18. (en) Production.
 19. (en) Achievement.
 20. (en) Consequence.
 21. (en) Effort.
 22. (en) Ghost.
 23. (en) Vestige.
 24. (en) Shadow.
 25. (en) Smell.
 26. (en) Spark.
 27. (en) Strain.
 28. (en) Suggestion.
 29. (en) Trace.
 30. (en) Work of art.
 31. (en) Product of a person's skill.
 32. (en) Result.
 33. (en) Effect.
 34. (en) İmpress.
 35. (en) Performance.
 36. (en) Streak.
 37. (en) Track.

etki (nedir ne demek)

 1. Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir
  Örnek: Bu etki, genç kuşak konservatuvar mezunlarında yerini daha doğal bir Türkçeye bırakıyor. H. Taner
 2. Bir etken veya bir sebebin sonucu.
 3. Bir kimse üzerinde bırakılan izlenim
  Örnek: Sustu, istediği etkiyi tam olarak yapmak için olmalıydı bu. T. Buğra
 4. Birtakım sonuçlar, tepkiler, olaylar ya da görüngüler ortaya çıkaran neden.
 5. -> Nedenin bağlılaşık kavramı. 1- Nedensellik bağlantısı içinde: a. Bir nedenin sonucu olarak düşünülen olay. b. Bir nedenin doğurduğu gerçek olay. 2- Bir şeyin verdiği izlenim. (Ör.etki yapmak, iyi biretki yapmak.)
 6. (en) İnfluence.
 7. (en) Action.
 8. (en) Effect.
 9. (en) Mark.
 10. (en) Power.
 11. (en) Punch.
 12. (en) Ring.
 13. (en) Sound.
 14. (en) Stress.
 15. (en) Result.
 16. (en) İmportance.
 17. (en) Operation.
 18. (en) Efficacy.
 19. (en) Efficiency.
 20. (en) Effectiveness.
 21. (en) Forcefulness.
 22. (en) Reflection.
 23. (en) Reflexion.
 24. (en) Bearing.
 25. (en) Clout.
 26. (en) Drag.
 27. (en) Drift.
 28. (en) Force.
 29. (en) Hold.
 30. (en) İmpact.
 31. (en) İmpress.
 32. (en) İmpression.
 33. (en) İmprint.
 34. (en) İncidence.
 35. (en) İnterest.
 36. (en) Jolt.
 37. (en) Leaven.
 38. (en) Penetration.
 39. (en) Point.
 40. (en) Potency.
 41. (en) Pull.
 42. (en) Prestige.
 43. (en) Sequence.
 44. (en) Sway.
 45. (en) Sympathy.
 46. (en) Virtue.
 47. (en) Weight.
 48. (al) Effekt, Wirkung
 49. (fr) Effet
 50. (la) Effectus

yaratıcılık (nedir ne demek)

 1. Yaratma yeteneği.
 2. Her bireyde var olduğu kabul edilen, bir şeyi yaratmaya iten farazi yatkınlık.
 3. (en) Genius.
 4. (en) İngeniousness.
 5. (en) İngenuity.
 6. (en) İnvention.
 7. (en) Productivity.
 8. (en) Creativity.
 9. (en) Creativeness.
 10. (en) Originality.
 11. (en) Vision.
 12. (en) İdeality.
 13. (en) İnventiveness.

ustalık (nedir ne demek)

 1. Usta olma durumu.
 2. Beceriklilik, el uzluğu, maharet.
 3. (en) Proficiency.
 4. (en) Competence.
 5. (en) Craft.
 6. (en) Diplomacy.
 7. (en) Savvy.
 8. (en) Stunt.
 9. (en) Trick.
 10. (en) Mastery.
 11. (en) Skill.
 12. (en) Mastership.
 13. (en) Expertness.
 14. (en) Artfulness.
 15. (en) Craftsmanship.
 16. (en) Deftness.
 17. (en) Dexterity.
 18. (en) Facility.
 19. (en) Feat.
 20. (en) Finesse.
 21. (en) Hand.
 22. (en) Handiness.
 23. (en) İngeniousness.
 24. (en) İngenuity.
 25. (en) Knack.
 26. (en) Masterliness.
 27. (en) Perfection.
 28. (en) Sleight.
 29. (en) Subtility.
 30. (en) Subtlety.
 31. (en) Virtuosity.
 32. (en) Workmanship.
 33. (en) Masterstroke.
 34. (en) Expertise.

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.012