NND Sözlük

Ana Sayfa > sahur nedir, sahur ne demek (sahur nnd)

sahur nedir, sahur ne demek?

sahur

 1. Ramazan ayında oruç tutanların gün doğmadan önce belirli saatte yedikleri yemek
  Örnek: Sonra sahur niyetine iki lokma bir şey yemek için otelin salonuna girdiğinde... A. İlhan
 2. Bu yemeğin yendiği vakit.
 3. 1. gece uyanıklığı, uykusuzluk. 2. ay ağılı, hale. dünya'nın ay'a düşen, ay tutulmasını meydana getiren gölgesi.
 4. Temcid yemeği. Ramazan'da şafaktan önce yenen yemekr.
 5. (en) Meal before dawn during ramazan.
 6. (en) Meal before dawn during ramadan.

ramazan (nedir ne demek)

 1. Ay takviminin dokuzuncu ayı, üç ayların sonuncusu, oruç tutulan ay
  Örnek: Mübarek ramazanın ... o misilli güzelliğini nasıl anlatabilirdim. R. H. Karay
 2. Arabi ayların dokuzuncusu, oruç tutulan ay.
 3. Bu ayda doğanlara verilen ad.
 4. hicri (kameri) ayların dokuzuncusu, oruç ayı. kur'an'da bakara suresi 185. ayette ismi geçen ay ismi
 5. Mübarek ayların en mühimmi ve mübarek üç ayların sonuncusu. Kur'an-ı Kerim'in nazil olmağa başladığı oruç ayı. Arabi ve Kameri olan takvime göre 9. ay. Oruç tutanın günahlarını yaktığı, mahveylediği için bu isim verildiği rivayet edilir.(Ramazan-ı Şerif'te mü'minler, derecatına göre ayrı ayrı nurlara, feyizlere, manevi sürurlara mazhar oluyorlar. Kalb ve ruh, akıl, sır gibi letaifin o mübarek ayda oruç vasıtasiyle çok terakkiyat ve tefeyyüzleri vardır. Midenin ağlamasına rağmen onlar masumane gülüyorlar. M.)(İşte Ramazan-ı Şerif, adeta bir ahiret ticareti için gayet karlı bir meşher, bir pazardır. Ve uhrevi hasılat için gayet münbit bir zemindir. Ve neşv ü nema-i a'mal için, bahardaki mah-i nisandır. Saltanat-ı Rububiyet-i İlahiyeye karşı ubudiyet-i beşeriyenin resm-i geçit yapmasına en parlak, kudsi bir bayram hükmündedir. Ve öyle olduğundan yemek, içmek gibi nefsin gafletle hayvani hacatına ve malayani ve hevaperestane müştehiyata girmemek için oruçla mükellef olmuş. Güya muvakkaten hayvaniyetten çıkıp melekiyet vaziyetine veyahut ahiret ticaretine girdiği için, dünyevi hacatını muvakkaten bırakmakla uhrevi bir adam ve tecessüden tezahür etmiş bir ruh vaziyetine girerek, savmı ile Samediyete bir nevi ayinedarlık etmektir. Evet, Ramazan-ı Şerif; bu fani dünyada, fani ömür içinde ve kısa bir hayatta baki bir ömür ve uzun bir hayat-ı bakiyeyi tazammun eder, kazandırır.Evet bir tek Ramazan, seksen sene bir ömür semeratını kazandırabilir. Leyle-i Kadir ise nass-ı Kur'an ile bin aydan daha hayırlı olduğu, bu sırra bir hüccet-i katıadır. M.)
 6. (en) Ramadhan.
 7. (en) Ramazan.
 8. (en) Ramadan.
 9. (en) Fasting month.

ayın (nedir ne demek)

 1. Arap alfabesinin on sekizinci harfinin adı.
 2. Arap alfabesinin onsekizinci ve Osmanlı alfabesinin yirmibirinci harfi olup, ebced hesabında yetmiş sayısına tekabül eder.
 3. (en) Ceremony, rite, service; litany, observance, ordinance, ritual, sacrament.

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.009