NND Sözlük

Ana Sayfa > safha nedir, safha ne demek (safha nnd)

safha nedir, safha ne demek?

safha

 1. Evre
  Örnek: Gerçi sonradan, bu olayın şu son safhasını hatırladıkça çok defa gülmekten katılmışımdır. Y. K. Karaosmanoğlu
 2. Faz.
 3. Bk. evre
 4. (en) Phase.
 5. (en) Stage.
 6. (en) Stage evre.
 7. (en) Phase faz.
 8. (en) Plate.
 9. (en) Board.
 10. (en) Leaf.
 11. (en) Sheet.
 12. (en) Angle.
 13. (en) Plane.

evre (nedir ne demek)

 1. Bir olayda birbiri ardınca görülen, bir işte birbiri ardınca beliren, gelişen değişik durumların her biri, aşama, safha, merhale, faz.
 2. Sabnamlı bir olayın yinelenimleri boyunca, içinde bulunduğu aşamaları niteleyen açısal nicelik.
 3. Sabnamlı bir olayın yinelenimleri boyunca, içinde bulunduğu aşamaları niteleyen açısal nicelik.
 4. Aynı yinelenimdeki dönemsel iki devinimin birbirine göre durumunu saptayan özellik. (İki devinim, aynı anda, dönemsel devinimin aynı noktasında bulunuyorlarsa aynıevrededirler (evrede). Ses dalgalarının, elektrik salınımlarınınevresinden de söz edilebilir).
 5. Motorlarda birbirini izleyen emme, sıkıştırma, yanma ve atma işlemlerinden oluşan dönemlerin her biri.
 6. Bir hastalığın veya işlemin çeşitli durum veya safhalarından her biri, faz
 7. (en) Phase safha.
 8. (en) Stage.
 9. (en) Cycle stroke.
 10. (en) Phase.
 11. (en) Degree.
 12. (en) State.
 13. (en) Merhale.
 14. (al) Phase
 15. (al) Takt
 16. (fr) Phase
 17. (fr) Temps

faz (nedir ne demek)

 1. Elektrik geriliminde evre.
 2. Evre
 3. Bk. evre
 4. Her tarafı aynı homojenlikle olan, sınırları tanımlanabilen, diğer fazlardan fiziki olarak ayrılabilen sıvı, gaz veya katı sistemin bir parçası.
 5. Bir alternatif akımda elektrik pulslarının ardarda gelmesi.
 6. Mikroorganizmaların büyümesinde bir safha.
 7. Evre.
 8. Bir sistemin fiziksel, kimyasal veya mekanik olarak ayrılabilme durumu.
 9. Elektrodiyagnostik kayıtta bir daganın en alt çizgiye ardışık olarak iki ke erişmesi arasındaki dönem.
 10. Bir şeyin gözle görünen kısmı.
 11. Bir dizgenin, biryapımlı bir parçası yada bölümü.
 12. (en) Phase evre.
 13. (en) Safha.
 14. (en) Phase.
 15. (fr) Phase

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.009