NND Sözlük

Ana Sayfa > sabit oranlar kanunu nedir, sabit oranlar kanunu ne demek (sabit oranlar kanunu nnd)

sabit oranlar kanunu nedir, sabit oranlar kanunu ne demek?

sabit oranlar kanunu

 1. (en) Law of constant proportions

Türetilmiş Kelimeler (bis)

sabi, sabia, sabian, sabiaşer, sabib, asabi, asabileşme, asabileşmek, asabilik, asabiye

sabit (nedir ne demek)

 1. Yerinden oynamayan, yerini değiştirmeyen, durağan.
 2. Gerçekliği tespit edilmiş, kanıtlanmış olan.
 3. Değişmeyen, hep aynı kalan, önceden ayarlanmış.
 4. Bk. dursayı
 5. Bk. değişmez
 6. Kararlı
 7. Değişmeyen, kımıldamayan.
 8. Kanıtlanmış, anlaşılmış.
 9. Ünlü Türk şairi.
 10. Duran, yerinde durup hareket etmeyen.
 11. (en) Fixed.
 12. (en) Constant.
 13. (en) Stationary.
 14. (en) Settled.
 15. (en) İmmobile.
 16. (en) İmmovable.
 17. (en) Permanent.
 18. (en) Stable.
 19. (en) Firm.
 20. (en) Attached.
 21. (en) Changeless.
 22. (en) Entrenched.
 23. (en) Established.
 24. (en) Fast.
 25. (en) Flat.
 26. (en) Flat-footed.
 27. (en) İmmutable.
 28. (en) İndelible.
 29. (en) İnvariable.
 30. (en) İrremovable.
 31. (en) Real.
 32. (en) Rigid.
 33. (en) Staid.
 34. (en) Standing.
 35. (en) Staring.
 36. (en) İnvariant.
 37. (en) Steady.
 38. (en) Static.
 39. (en) Definite.
 40. (en) Proven.
 41. (en) Localized permanent.
 42. (en) Deep seated.
 43. (en) Fixed assets.
 44. (en) Sedentary.
 45. (en) Steadfast.
 46. (en) Substanti.

dursayı (nedir ne demek)

 1. Bir denklem, fiziksel yasa vb. bulunup, değeri değişmeyen sayı ya da simge.
 2. (en) Constant.
 3. (fr) Constante

oran (nedir ne demek)

 1. Büyüklük, nicelik, derece bakımından iki şey arasında veya parça ile bütün arasında bulunan bağıntı, nispet
  Örnek: Dini, dili ne olursa olsun her insan doğup büyüdüğü, ekmeğini kazandığı toprak üstünde korkusuz, güven altında yaşadığı oranda kendini mutlu duyuyordu. N. Cumalı
 2. İki şeyin birbirini tutması, karşılıklı uygunluk, tenasüp.
 3. Akıl yoluyla gerçeğe yakın olduğuna inanılarak verilen yargı, tahmin.
 4. İki büyüklük, iki nicelik arasındaki bağıntı.
 5. İki niceliğin bölümü.
 6. İki niceliğin bölümü.
 7. İncelenen nüfusta belli bir sürede görülen iki olaydan birinci olay sayısının ikinci olay sayısına bölünmesiyle elde edilen değer.
 8. Ölçü, nispet, derece.
 9. Tahmin.
 10. Ölçülü, hesaplı.
 11. Anlayış.
 12. Abartma, abartı.
 13. Özel işaret, nişan.
 14. Ölçü, mikyas.
 15. (en) Port city in northwestern Algeria and the country's 2nd largest city.
 16. (en) Proportion.
 17. (en) Ratio.
 18. (en) Rate.
 19. (en) Relation.
 20. (en) Measure.
 21. (en) Percentage.
 22. (en) İncidence.
 23. (en) Estimate.
 24. (en) Symmtry.
 25. (al) Proportion
 26. (fr) Proportion

kanun (nedir ne demek)

 1. Yılın ilk (kânunuevvel) ve son (kânunusani) ayı.
 2. Yasa.
 3. Geçerli olan kural
  Örnek: Dünyanın en büyük kanunu, nefsini müdafaa ve muhafaza etmek için karnını doyurmaktır. A. Ş. Hisar
 4. Dikdörtgen biçiminde, bir köşesi kesik, yassı bir sandık üzerine gerilmiş tellerden oluşan, tırnak adı verilen çalgıçlarla çalınan ince saz çalgısı.
 5. Eski takvimde yer alan kânunusani, kânunuevvel ay adlarında geçen "ateş ocağı" anlamındaki söz
 6. Doğa olaylarının oluş nedenlerini ortaya koyan ve gelecekteki olayları önceden kestirme olanağı veren bağıntı; Newtonkanunu, Keplerkanunları.
 7. Bk. kanon
 8. Bk. yasa
 9. Olayların gidişinde olağandışına yer vermeyen, değişmezlik ve zorunluluk gösteren kura
 10. Devletlerin yasama gücü tarafından konulan, herkesin uyması zorunlu olan yaptırıma bağlı kuralların her biri.
 11. (C.: Kavanin) Herkesin uyması için devletin teşri kuvveti tarafından konulan her türlü meşru nizam, kaide, emir, nehiy ve yasaklar.
 12. Ocak. Ateş yanan yer. Zaman. (Osmanlıca'da yazılışı: kânun)
 13. (en) Law.
 14. (en) [Kanuni i Lekë Dukagjinit] law, act, code, canon, enaction, rule, statute, act of congress, act of parliament.
 15. (en) Code.
 16. (en) Canon.
 17. (en) Enaction.
 18. (en) Rule.
 19. (en) Statute.
 20. (en) Zither.
 21. (en) Act of parliament.
 22. (en) Enactment.
 23. (en) Principle.
 24. (en) Scientific law.
 25. (en) Law of nature.
 26. (en) Legislative act.
 27. (en) Measure.
 28. (en) Ordinance.
 29. (en) Prescript.
 30. (en) Regulation.
 31. (fr) Loi

law   US UK (nedir ne demek)

 1. Kanun, yasa, nizam, kaide, kural, düstur
 2. Adalet
 3. Hukuk
 4. Tabiat kanunu
 5. Usul, töre, âdet
 6. Hukuk, yasa, kanun, kural, ilke, dava, yasal çözüm

constant   US UK (nedir ne demek)

 1. Konstant
 2. Değişmez
 3. Sürekli, devamlı, sabit, daimi
 4. Sadık
 5. Sabit olan şey
 6. Konstant, sabite

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.012