NND Sözlük

Ana Sayfa > restriksiyon enzimleri nedir, restriksiyon enzimleri ne demek (restriksiyon enzimleri nnd)

restriksiyon enzimleri nedir, restriksiyon enzimleri ne demek?

restriksiyon enzimleri

 1. Bk. DNA kesme enzimleri

dna kesme enzimleri (nedir ne demek)

 1. Dna'yı belirli noktalardan tekrarlanabilir şekilde kesen ve bakteri suşlarından izole edilen Bam HI, Hind III gibi enzimler. DNA restriksiyon enzimleri, restriksiyon enzimleri, restriksiyon endonükleaz.
 2. (en) Dna restriction enzymes, restriction enzyme, restriction endonuclease.
 3. (fr) Enzyme restriction ADN

restriksiyon (nedir ne demek)

 1. Kısıtlama

enzim (nedir ne demek)

 1. Bir kimyasal tepkimeye sebep olan ve onu hızlandıran, eriyebilir organik madde.
 2. Bk. özgen
 3. Hücre içinde üretilen ve bütün hayat olatlarını başlatan, hızlandıran, protein yapısındaki Katalizör proteinlere verilen ad. Biyokimyasal tepkimelerin gerçekleşme sürecini hızlandırır, ancak sürecin oluş biçimini etkilemezler.
 4. Canlı hücrelerce sentezlenen ve biyolojik olayları seçimli olarak katalizleyen, genelde protein yapısında polimer madde.
 5. Hayvansal veya bitkisel dokular tarafından sentezlenen, besin maddelerinin sindirilmelerini sağlayan, organizmada maddelerin parçalanma ve birleşmelerini düzenleyen, bu işlemlerin yönünü ve hızını belirleyen fakat işlem sırasında değişmeyen organik, protein tabiatında maddeler. Katalizledikleri tepkimelerin tipine bağlı olarak oksidoredüktazlar, transferazlar, hidrolazlar, liyazlar, izomerazlar ve ligazlar olarak gruplandırılırlar.
 6. Biyokimyasal tepkimeleri başlatan, hızlandıran ve tepkime sonunda başlangıç yapısını koruyarak tepkimeden ayrılan protein yapısındaki katalizör bileşikler.
 7. (en) Enzyme.
 8. (fr) Enzyme

dna (nedir ne demek)

 1. Bk. deoksiribonükleik asit
 2. Deoksiribonükleik asit.
 3. Deoksiribonükleik asit.
 4. (en) [DNA (deoxyribonucleic acid) ] DNA, deoxyribonucleic acid, macromolecule which contains and transfers genetic characteristics in all living organisms.
 5. (en) Deoxyribonucleic acid.

kesme (nedir ne demek)

 1. Kesmek işi.
 2. Teneke, sac vb.ni kesmek için kullanılan makas.
 3. Küp biçiminde veya köşeli olarak kesilmiş olan
  Örnek: Dört tarafı kesme billur kapaklı bir eski saat. R. H. Karay
 4. Kesin, değişmez, maktu.
 5. Kesme işareti.
 6. Nazımda veya nesirde, bir cümleyi sonu anlaşılacak biçimde yarım bırakma sanatı, kat.
 7. Kıyılarımızda yaygın olarak bulunan, yuvarlak tepeli, 5 m kadar boylu, her dem yeşil, yaprakları küçük ve kenarları testere dişli, çiçekleri yeşilimsi beyaz renkli olan bir süs ağacı, akçakesme (Phillyrea latifolia).
 8. Çizgisel iki doğru parçası ve bir eğri yayı ile sınırlanan düzlem yüzeyi.
 9. Klasik balede küçük ara adımı.
 10. Optes'te, on parmak izinin veya olay yeri izinin tarandıktan sonra iz bölgesinin seçilerek lüzumsuz bölgelerinden ayrılması.
 11. Alıcı yönetmenine, ses yönetmenine "kes!" komutu vererek çevirimi sona erdirme
 12. İki çekimin kurguda birbirini izlemesinden doğan durum. TV
 13. Televizyonda aynı sonucun, bir alıcıdan öbürüne geçme yoluyla sağlanması
 14. Bir oluğun çıkışını birdenbire sona erdirme.
 15. Bk. kesim
 16. Doğrama.
 17. Emdirme materyali içerisinde yerleştirilip blok durumuna getirilen örneklerden mikrotomda usulüne uygun kesitler alınması.
 18. (en) Cut (out), cutaway, straight cut, abrupt passage.
 19. (en) İncision.
 20. (en) Sector.
 21. (en) Trim.
 22. (en) Shears.
 23. (en) Cutting.
 24. (en) Stoppage.
 25. (en) Coupé.
 26. (en) Sectioning, chopping.
 27. (en) İnterrupt.
 28. (en) Discontinuation.
 29. (en) İnterception.
 30. (en) Shutoff.
 31. (en) Abscission.
 32. (en) Clip.
 33. (en) Curtailment.
 34. (en) Cutback.
 35. (en) Scission.
 36. (en) Section.
 37. (en) Shearing.
 38. (en) Suppression.
 39. (en) Chop.
 40. (en) Definite.
 41. (en) Fixed.
 42. (al) Scharfe Überblendung, harte Überblendung, direkte Übergang, Schnitt, "Cut"
 43. (fr) Coupure (directe, franche), passage immédiat, changement simple de plan, "cut"
 44. (fr) Coupé

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.011