NND Sözlük

Ana Sayfa > rehber nedir, rehber ne demek (rehber nnd)

rehber nedir, rehber ne demek?

rehber

 1. Kılavuz.
 2. Birinin doğruyu bulmasına yardımcı olan, yol gösteren kimse veya şey, delil
  Örnek: Ben bunları düşünürken rehberim eliyle bir büyük bina gösterdi. R. H. Karay
 3. Kılavuz
 4. Bk. kılavuz kitap
 5. Bk. kılavuz
 6. Yol gösterici, kılavuz.
 7. yol gösteren, kılavuz
 8. Yol gösteren, kılavuz. (Bak: Mürşid)(...Hem Rabb-ül-Alemin, meyve-i alem olan insana alemi içine alacak bir vüs'at-ı istidat verdiğinden ve bir ubudiyet-i külliyeye müheyya ettiğinden ve hissiyatça kesrete ve dünyaya mübtela olduğundan; bir rehber vasıtasiyle yüzlerini kesretten vahdete, faniden bakiye çevirmek istemesine mukabil; en azami bir derecede, en eblağ bir surette, Kur'an vasıtasiyle en ahsen bir tarzda rehberlik eden ve risaletin vazifesini en ekmel bir tarzda ifa eden yine bilbedahe O Zattır... S.)
 9. (en) Directory.
 10. (en) Handbook.
 11. (en) Guidebook.
 12. (en) Guide.
 13. (en) Guidance conselor.
 14. (en) Pathfinder.
 15. (en) Careers officer.
 16. (en) Cicerone.
 17. (en) Conductor.
 18. (en) Courier.
 19. (en) Pilot.
 20. (en) Rudder.
 21. (en) Guidebook kılavuz.
 22. (en) Telephone directory.
 23. (en) Telephone book.
 24. (en) Phone book.
 25. (en) Transit guide.
 26. (en) Address directory.
 27. (en) Guide book.
 28. (en) Companion.
 29. (en) Companion guide.
 30. (en) Consultant.
 31. (en) Finger board.
 32. (en) Guru.
 33. (en) İnstruction booklet.
 34. (en) Leader.

kılavuz kitap (nedir ne demek)

 1. Bir kurumda, bir uğraş dalında, bir kentte vb. çalışanların kimliklerini ve oturdukları yeri belirten danışma kitabı.
 2. Bir kent, bir bölge ya da bir ülke vb. üstüne bilgi veren danışma kitabı.
 3. (en) Directory, guide.

kılavuz (nedir ne demek)

 1. Yol gösteren, tarihî ve turistik yerleri gezerken bilgi aktaran kimse, rehber
  Örnek: Mum tutan kılavuzların arkasından içeri girdik. F. R. Atay
 2. Herhangi bir alanda ve konuda bilgi veren, yol yöntem gösteren kitap vb.
 3. Evlenecek olan erkek veya kadına eş bulan kimse.
 4. Ruhsal ve zihinsel bakımdan yol gösteren, ışık tutan kimse.
 5. Kılavuz kaptan.
 6. Makaradaki filmlerin başında ve sonunda yer alan, filmin alıcı, yıkama aracı, basım aracı, gösterici vb. araçlara takılıp çıkarılmasında kolaylık sağlayan, asıl film için pay bırakan çeşitli renklerde film parçası.
 7. Somun veya boru içine yiv açmakta kullanılan araç.
 8. Dar ve uzun bir yerden tel, kablo gibi bükülebilen bir şey geçirilirken bunların ucuna bağlandığı sert nesne.
 9. Filmlerin, film parçalarının başında, sonunda, aralarında yer alan; filmin alıcı, gösterici, açındırma aygıtı, basım aygıtı, vb. aygıtlara takılıp çıkarılmasını kolaylaştıran; filmi koruyan; asıl film için pay bırakan; boşluk dolduran; bazen çeşitli bilgiler taşıyan ve birçok çeşidi bulunan renkli, renksiz ya da saydamsız, sağlam film parçası
 10. Mıknatıslı kuşaklara takılan aynı nitelikte parça.
 11. Budunbilimsel alan araştırmalarında araştırıcıya yardım eden, yol gösteren, araştırıcıyla araştırılan bölge insanları arasında aracılık yapan kişi.
 12. Yol gösteren, rehber. Kılıç Uzun, düz veya eğri, ucu sivri, bir veya her iki yüzü keskin, kın içinde bele takılan, çelikten silah.
 13. yol gösteren, rehber
 14. Yol gösteren, rehber.
 15. (en) Leader (strip), had, film leader,.
 16. (en) Tape leader, leader.
 17. (en) Pilot.
 18. (en) Companion.
 19. (en) Shepherd.
 20. (en) Matchmaker.
 21. (en) Tap for cutting internal screw threads.
 22. (en) Guide.
 23. (en) Pioneer.
 24. (en) Baedeker.
 25. (en) Code.
 26. (en) Conductor.
 27. (en) Lead.
 28. (en) Manual.
 29. (en) Rudder.
 30. (en) Leader.
 31. (en) Guide book.
 32. (en) Cicerone.
 33. (en) Companion guide.
 34. (en) Film leader.
 35. (en) Guidance.
 36. (en) Guidebook.
 37. (en) İnstruction booklet.
 38. (en) İnstruction manual.
 39. (en) Pathfinder.
 40. (al) Startvorspann, Filmvorspann, Vorspann, Blankfilm,
 41. (al) Vorlaufband, Starlband
 42. (fr) Amorce, bande amorce
 43. (fr) Guide

biri (nedir ne demek)

 1. Bir tanesi
  Örnek: Vagonun birine binip bölmelerden birine yerleşti. M. Ş. Esendal
 2. Bilinmeyen bir kimse
 3. Yüklem durumunda olan bir isim takımının belirtileni olarak kullanıldığında belirtenin hor görüldüğünü anlatan bir söz.
 4. (en) Cookie.
 5. (en) Someone.
 6. (en) Somebody.

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.010