NND Sözlük

Ana Sayfa > reel dizi nedir, reel dizi ne demek (reel dizi nnd)

reel dizi nedir, reel dizi ne demek?

reel dizi

 1. Bk. gerçel dizi.

gerçel dizi (nedir ne demek)

 1. (…)
 2. (en) Real sequence.
 3. (fr) Suite réel

reel   US UK (nedir ne demek)

 1. Gerçek.
 2. Gerçek
 3. (en) Real.
 4. (en) Lively dance of the Highlanders of Scotland; also, the music to the dance; often called Scotch reel.
 5. (en) Frame with radial arms, or a kind of spool, turning on an axis, on which yarn, threads, lines, or the like, are wound; as, a log reel, used by seamen; an angler's reel; a garden reel.
 6. (en) Machine on which yarn is wound and measured into lays and hanks, for cotton or linen it is fifty-four inches in circuit; for worsted, thirty inches.
 7. (en) Device consisting of radial arms with horizontal stats, connected with a harvesting machine, for holding the stalks of grain in position to be cut by the knives.
 8. (en) To roll.
 9. (en) To wind upon a reel, as yarn or thread.
 10. (en) To incline, in walking, from one side to the other; to stagger.
 11. (en) To have a whirling sensation; to be giddy.
 12. (en) The master roll of paper as it comes off the papermaking machine It is in its original width and is then cut into smaller rolls.
 13. (en) The reel originated around 1750 in Scotland and the Irish dance masters brought it to full development The music is 4/4 time and it is danced at a relatively fast tempo Both men and women dance the reel For women, it is a light, rapid soft shoe dance that allows for plenty of leaping and demands an energetic performance from the dancer Men often dance the reel in what appears to be hard shoes without the toe tap up front Often a feis will include a special competition in the treble reel Here, dancers in a single line dance right and left leg Some separate out age groups, some combine the age groups into one competition Usually, audiences are extremely enthusiastic in their appreciation for this exciting performance.
 14. (en) Polythene Film used on SITMA enclosing machinery is supplied in reels of approximately 35 kilos An average reel of 480mm wide plain film will wrap approx 7000 items.
 15. (en) Fast-Paced dance for two or more couples, most common in Scotland and Ireland, but also encountered in Scandinavia and North America.
 16. (en) Usually smaller diameter pipelines in continuous lengths prepared onshore and laid from a large reel onboard ship Max lay rate app 1 mile / hour.
 17. (en) Rollicking tune in 4/4 or 2/4 time.
 18. (en) Moderately quick dance in duple meter danced throughout the British Isles; the most popular Irish traditional dance type.
 19. (en) To wind or pull in the fly line from the water.
 20. (en) The flanged spool on which wire rope or strand is wound for storage or shipment Smooth Faced Drum - Drum with a plain face, not grooved.
 21. (en) The act or motion of reeling or staggering; as, a drunken reel.
 22. (en) Lively dance of Scottish highlanders; marked by circular moves and gliding steps winder consisting of a revolving spool with a handle; attached to a fishing rod a roll of photographic film holding a series of frames to be projected by a movie projector music composed for dancing a reel wind onto or off a reel.
 23. (en) Roll of photographic film holding a series of frames to be projected by a movie projector.
 24. (en) Music composed for dancing a reel.
 25. (en) Winder consisting of a revolving spool with a handle; attached to a fishing rod.
 26. (en) Winder around which thread or tape or film or other flexible materials can be wound.
 27. (en) Lively dance of Scottish highlanders; marked by circular moves and gliding steps.
 28. (en) An American country dance which starts with the couples facing each other in two lines.
 29. (en) Walk as if unable to control one's movements; 'The drunken man staggered into the room'.
 30. (en) Revolve quickly and repeatedly around one's own axis; 'The dervishes whirl around and around without getting dizzy'.
 31. (en) Wind onto or off a reel.
 32. (en) Device to hold hoses or coiled tubing usually equipped with a rotary joint allowing for the pumping of gas and fluids through the hose or tubing.
 33. (en) 1) The hub and flanges that hold tape and which tape can be spooled onto or off of 2) The amount of tape that fits on a Reel.
 34. (en) On TSM servers that support it, a device class that is used to categorize tape devices that support tape reels, such as the 3420 9-track tape device.
 35. (en) Holds a certain amount of line depending on the line's weight ant taper.
 36. (en) Revolvable flanged device made of wood, plastic and/or metal which is used for winding flexible metal wire or cable.
 37. (en) Dance; to spin.
 38. ), (f.) çıkrık iği, makara
 39. (sinema) filim makarası
 40. (teyp) bant makarası
 41. Olta çubuğunun alt ucuna konulan makara
 42. Makara üstüne sarılmış iplik veya tel
 43. Makaraya sarmak
 44. ), (i.) dönmek, çabuk dönmek
 45. Sersemlemek, başı dönmek
 46. Bozguna uğramak
 47. Sarhoş gibi sendeleyerek yürümek, salınmak
 48. Sendeleyerek yürüme, başı dönme.
 49. Oynak bir İskoç dansı
 50. Bu dansın müziği
 51. Makaraya sarmak, sarmak, dolamak, dönmek, fırıl fırıl dönmek, sersemlemek, sendelemek

dizi (nedir ne demek)

 1. Bir iplik veya tel üzerine dizilmiş inci, boncuk vb.nin oluşturduğu bütün, sıra.
 2. Herhangi bir bakımdan bir bütün oluşturan şeylerin tümü, seri
  Örnek: İşte bütün eserlerini bir araya toplayacak olan bu dizinin başına yazılacak ön söz. A. Ş. Hisar
 3. Yan yana, art arda veya zaman sırasına göre sıralanmış birbiriyle ilişkili nesne veya olayların oluşturduğu bütün sıra.
 4. Aynı söz dizimsel bağlam içinde birbirinin yerini alabilecek olan ve güçlü bir karşıtlık bağlantısı kuran ögelerin oluşturduğu bütün, paradigma.
 5. Saf durumundaki bir kıtada, birbiri arkasında duran erler.
 6. Değerleri artarak veya eksilerek art arda gelen terimler takımı.
 7. Bir oktavın içinde sıralanan sekiz sesin bütünü.
 8. Film.
 9. Dizi film.
 10. Oturma yeridizisi.
 11. Adenin(A), Adenin(A), Adenin(A), Guanin(G), Sitozin(C) ve Timin(T) nükleotid bazlarının belirli bir düzene göre dizilmesi sonucu oluşan polinükleotid zinciri, sekans.
 12. Birbirinin devamı olan, aynı takım ve genellikle aynı oyuncular tarafından gerçekleştirilen televizyon izlenceleri
 13. Konusu kendi içinde bir izlence dolduracak biçimde parçalara ayrılmış, her biri öbürünün devamı olarak belirli aralıklarla yayınlanan televizyon izlencesi.
 14. Konu, tutum, deyiş yönünden birbirine bağlı olan; aynı oyuncular, aynı çevirim takımıyla gerçekleştirilen filmler. TV
 15. Genel olarak aynı kişi ya da kuruluşça yayımlanan, ortak bir konuyu değişik açılardan ya da değişik bölümleriyle inceleyen yapıtların oluşturduğu bütün.
 16. (en) Row.
 17. (en) Series, 2-.
 18. (en) Array.
 19. (en) Batch.
 20. (en) Battery.
 21. (en) Course.
 22. (en) Line.
 23. (en) Range.
 24. (en) Rank.
 25. (en) Sequence.
 26. (en) Series.
 27. (en) String.
 28. (en) Succession.
 29. (en) Tier.
 30. (en) Serial.
 31. (en) Paradigm.
 32. (en) Scale.
 33. (en) Progression.
 34. (en) File.
 35. (en) Train.
 36. (en) Linkage.
 37. (en) Configuration.
 38. (en) Bank.
 39. (en) Gear.
 40. (en) Layer.
 41. (en) Queue.
 42. (en) Form.
 43. (en) Formation.
 44. (en) Lineup.
 45. (en) Catena.
 46. (en) Tail.
 47. (en) Strand.
 48. (en) Skein.
 49. (en) Ordinal.
 50. (en) Alignment.
 51. (en) Strung.
 52. (al) Serie, Filmserie,
 53. (al) Reihe, Fortsetzungsreihe, Fortsetzungserie,
 54. (al) Sendefolge, Sendereihe, Fernsehserie
 55. (fr) 1-2. série, 3. feuilleton (télévisé)
 56. (fr) Rang

diz (nedir ne demek)

 1. Kaval, baldır ve uyluk kemiğinin birleştiği yer
  Örnek: Köşeye yaslanmış, bir dizini altına almış, öteki dizini dikmiş, kolunu da uzatmış, anlatıyordu. M. Ş. Esendal
 2. Oturulduğunda uyluğun üst yanı.
 3. Diz kapağı kemiğini kapsayan, tibya ile femur arasında kalan bölge.
 4. Uyluk kemiğiyle kaval kemiği arasındaki diz kapağını kapsayan bölge, genu.
 5. (en) Knee.
 6. (en) Stifle.
 7. (en) Genu.
 8. (fr) Genou

gerçek (nedir ne demek)

 1. Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, hakiki.
 2. Yalan olmayan, doğru olan şey, hakikat.
 3. Aslına uygun nitelikler taşıyan, sahici.
 4. Temel, başlıca, asıl
  Örnek: Bir kişinin ahlaklı olması için, o benim dediğim gerçek ahlaka erişebilmesi için bir iç âlemi olmalıdır. N. Ataç
 5. Doğadaki gibi olan, doğayı olduğu gibi yansıtan.
 6. Yapay olmayan.
 7. Doğruluk
  Örnek: Bu laflarda gerçek payı ne kadar çoksa, duygu payı da ondan az değildir. B. Felek
 8. Gerçeklik, realite
 9. Bilinçten bağımsız olarak var olan.
 10. Düşünülen, tasarımlanan, imgelenen şeylere karşıt olarak, var olan.
 11. Doğru, dürüst.
 12. Temel, başlıca, asıl doğayı yansıtan.
 13. (en) Effective.
 14. (en) Fact.
 15. (en) Gospel.
 16. (en) Heartfelt.
 17. (en) Lowdown.
 18. (en) Outright.
 19. (en) Actuality.
 20. (en) True copy.
 21. (en) Essence.
 22. (en) Faithful.
 23. (en) Point of fact.
 24. (en) True.
 25. (en) Real.
 26. (en) Factual.
 27. (en) Original.
 28. (en) Actual.
 29. (en) Authentic.
 30. (en) Genuine.
 31. (en) Rightful.
 32. (en) Truthful.
 33. (en) Right.
 34. (en) Exact.
 35. (en) Proper.
 36. (en) Literal.
 37. (en) Bona fide.
 38. (en) Dinkum.
 39. (en) Earnest.
 40. (en) Honest-To-God.
 41. (en) Honest-To-Goodness.
 42. (en) İntrinsic.
 43. (en) Pucka.
 44. (en) Pukka.
 45. (en) Sincere.
 46. (en) Sterling.
 47. (en) Straight-Out.
 48. (en) Substantial.
 49. (en) Tangib.
 50. (en) Positive.
 51. (en) Reality.
 52. (en) Regular.
 53. (en) Tangible.
 54. (en) Truth.
 55. (en) Veritable.
 56. (en) Virtual.
 57. (en) Serious.
 58. (en) Solid.
 59. (en) Straight out.
 60. (en) Veracity.
 61. (en) Verity.
 62. (fr) Réel
 63. (la) Realis

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.013