NND Sözlük

Ana Sayfa > ram olmak nedir, ram olmak ne demek (ram olmak nnd)

ram olmak nedir, ram olmak ne demek?

ram olmak

 1. Boyun eğmek, itaat etmek.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ram   US UK (nedir ne demek)

 1. Boyun eğen, kendini başkasının buyruğuna bırakan.
 2. İşlemci tarafından okunup yazılabilen, üzerinde bilgilerin geçici olarak tutulduğu bellek.
 3. (en) The male of the sheep and allied animals.
 4. (en) In some parts of England a ram is called a tup.
 5. (en) Aries, the sign of the zodiac which the sun enters about the 21st of March.
 6. (en) The constellation Aries, which does not now, as formerly, occupy the sign of the same name.
 7. (en) An engine of war used for butting or battering.
 8. (en) In ancient warfare, a long beam suspended by slings in a framework, and used for battering the walls of cities; a battering-ram.
 9. (en) Heavy steel or iron beak attached to the prow of a steam war vessel for piercing or cutting down the vessel of an enemy; also, a vessel carrying such a beak.
 10. (en) Hydraulic ram.
 11. (en) See under Hydraulic.
 12. (en) The weight which strikes the blow, in a pile driver, steam hammer, stamp mill, or the like.
 13. (en) The plunger of a hydraulic press.
 14. (en) To butt or strike against; to drive a ram against or through; to thrust or drive with violence; to force in; to drive together; to cram; as, to ram an enemy's vessel; to ram piles, cartridges, etc.
 15. (en) Random Access Memory The place in a computer where the operating system, application programs, and data in current use are kept temporarily so that they can be quickly reached by the computer's processor.
 16. (en) Random Access Memory The physical semiconductor-based memory in a computer.
 17. (en) Random Access Memory The main system memory in a computer, used for the OS, application programs, and data.
 18. (en) Random Access Memory RAM is commonly considered synonymous with main memory , but this is a simplification of the actual meaning Physically, RAM consists of memory chips or chip modules which attach to the computer's logic board Memory modules can continue to be added as long as open slots are available on the logic board.
 19. (en) Random Access Memory is the temporary memory a computer uses to store data and process information The more RAM a computer has, the more data a computer can manipulate The contents of RAM are cleared when you turn off the computer.
 20. (en) Random Access Memory Any data stored in this memory disappears when the computer is turned off.
 21. (en) Random Access Memory is temporary memory that your computer uses to store information Text copied to the 'clipboard' is stored in RAM until it is replaced by new information or the computer is turned off.
 22. (en) Random Access Memory, also called Read/Write memory Information in RAM is said to be 'volatile'; it is present only as long as the chips have power supplied to them When the power is cut off, all information disappears.
 23. (en) Random Access Memory The most common type of computer memory; where the CPU stores software, programs, and data currently being used RAM is usually volatile memory, meaning that when the computer is turned off, crashes, or loses power, the contents of the memory are lost A large amount of RAM usually offers faster manipulation or faster background processing.
 24. (en) Random Access Memory; a type of read/write memory.
 25. (en) Random Access Memory: The memory a computer needs to store the information it is processing at any given time It is short-term memory and is lost when the power is shut off See also: ROM.
 26. (en) Random access memory A data storage device for which the order of access to different locations does not affect the speed of access, except for bursts Data is typically stored in RAM temporarily for use by the process or while the computer is operating FPM, EDO, SDRAM, DDR, etc are all types of RAM.
 27. (en) Random Access Memory The art of a computer's memo to which the user has access.
 28. (en) An acronym for Random Access Memory, same as memory The user can retrieve and alter contents of RAM.
 29. (en) Random Access Memory.
 30. (en) The system memory of a computer that is used for running an application and processing information, and for temporary storage.
 31. (en) Acronym for random access memory, which is semiconductor-based memory that can be read and written by the central processing unit or other hardware devices.
 32. (en) Random-Access memory Memory that a microprocessor can either read or write.
 33. (en) Random Access Memory A memory that may be written to or read from any address location in any sequence Random access in the sense of providing access to any storage location in the memory See DRAM and SRAM.
 34. (en) Random Access Memory; the amount of memory available for use by programs on a computer Also referred to as 'main memory' Example: A computer with 8 MB RAM has approximately 8 million bytes of memory available Contrast to ROM that is used to store programs that start your computer and do diagnostics.
 35. (en) The working memory of a computer where data and programs are temporarily stored RAM only holds information when the computer is on.
 36. (en) Random Access Memory Fast, short-term storageused by a computer RAM loses its contents when the computer is either switched off or when it is flushed by third party RAM management software.
 37. (en) The most common type of computer memory, which is used by the CPU to store software, programs, and data currently being used RAM is usually volatile memory, meaning that when the computer is turned off, crashes, or loses power, the contents of the memory are lost A large amount of RAM usually offers faster manipulation or faster background processing.
 38. (en) Random Access Memory RAM is synonymous with the main memory in a computer It is the memory available to run programs For example, a computer with 8M of RAM has approximately 8 million bytes of memory that programs can use.
 39. (en) The part of a computer's memory available for loading user-selected software and data Resolution-Image quality of a printed page ROM- The part of a computer that contains manufacturer's instructions Router-A piece of computer hardware/software that handles the connection between 2 or more networks.
 40. Toslamak, çarpmak, vurmak, çakmak, doldurmak (silah), sokmak, zorla tıkmak, mahmuz ile çarpmak (gemi)
 41. (-med, -ming) koç
 42. Şahmerdan
 43. Zırhlı mahmuzu, toz sereni
 44. Mak
 45. Koç

olmak (nedir ne demek)

 1. Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak
  Örnek: En şiddetli münakaşa, kumpanyanın ismi için oldu. S. F. Abasıyanık
 2. Gerçekleşmek veya yapılmak.
 3. Bir görev, makam, san veya nitelik kazanmak
  Örnek: Okumak, eczacı olmak bu sayılı inatlarından biri ve ilkidir. T. Buğra
 4. Bir şeyi elde etmek, edinmek
  Örnek: Nihayet ben mal sahibi olacağıma göre rahattım. S. F. Abasıyanık
 5. Bir durumdan başka bir duruma geçmek.
 6. Herhangi bir durumda bulunmak.
 7. Uygun düşmek, yerinde görülmek.
 8. Yetişmek, olgunlaşmak.
 9. (en) Be situated.
 10. (en) Happen.
 11. (en) Become.
 12. (en) Exist.
 13. (en) Occur.
 14. (en) Take place.
 15. (en) Have.
 16. (en) Mature.
 17. (en) Befall.
 18. (en) Come about.
 19. (en) Come off.
 20. (en) Come over.
 21. (en) Eventuate.
 22. (en) Fare.
 23. (en) Go on.
 24. (en) Hatch.
 25. (en) Turn.
 26. (en) Come.
 27. (en) Form.
 28. (en) Grow.
 29. (en) Reign.
 30. (en) Transpire.
 31. (en) To be.
 32. (en) To become.
 33. (en) To exist.
 34. (en) To happen.
 35. (en) To occur.
 36. (en) To take place.
 37. (en) To go no.
 38. (en) To come about.
 39. (en) To transpire.
 40. (en) To get.
 41. (en) To fit.
 42. (en) To be suitable for.
 43. (en) To be present.
 44. (en) To ripen.
 45. (en) To mature.
 46. (en) To catch.
 47. (en) To have.
 48. (en) To undergo.
 49. (en) To be ready/prepared/cooked.
 50. (en) To be done out of sth.
 51. (en) Catch.
 52. (en) To be completed.
 53. (en) To be cooked.
 54. (en) To come into being.
 55. (en) Fall out.
 56. (en) Make.
 57. (en) Originate.
 58. (en) Prove.
 59. (en) Stand.
 60. (en) To go under the styles of.
 61. (en) To go through accounts.
 62. (en) Turn out.

boyun eğmek (nedir ne demek)

 1. İsteyerek ya da istemeyerek uymak, katlanmak.
 2. İsteyerek veya istemeyerek uymak, katlanmak: “Para bulabilmek için ya bir tarafa boyun eğmeli ya öbür tarafla birleşmeli idik.” -F. R. Atay.
 3. (en) Bow down, bow, submit, bend the knee, give way, sit down under, surrender, bend, buckle, buckle under, cave, comply, comply with, indulge, knuckle down, knuckle under, resign oneself to, truckle.

boyun (nedir ne demek)

 1. Gövdenin başla omuz arasında kalan bölgesi
  Örnek: Ellerini bu defa, boynuna sıkıştırdığı beyaz peçeteye sildi. A. İlhan
 2. Testi, şişe, güğüm gibi kaplarda dar olan üst kısım.
 3. Sorumluluk.
 4. Dağ sırtlarında geçmeye elverişli alçak yer.
 5. Üzeri
  Örnek: Günahı söyleyenlerin boynuna, derler ki, bu iki genç birbirlerini küçükten beri sevmişler de öyle nişanlanmışlar. Y. K. Karaosmanoğlu
 6. Almaç ışıtacının koni biçimindeki bölümünden sonra gelen ve tarayıcı demetin oluşmasını sağlayan; artıuç, elektron topu, Wenhelt borusunun yer aldığı ince bir boruyu andıran bölümü.
 7. Bir hayvanın baş ve gövdesini birleştiren bölge.
 8. Baş ve gövdeyi birleştiren kısım.
 9. Birçok sestod da skoleksle strobila arasında halkalanmanın olmadığı kısım.
 10. (en) Peck (of the tube).
 11. (en) Cervical.
 12. (en) Saddle.
 13. (en) Throat.
 14. (en) Jugular.
 15. (en) Neck.
 16. (en) Cervix.
 17. (en) Scrag.
 18. (en) Pass.
 19. (en) Shoulder.
 20. (en) Gorge.
 21. (en) Ruff.
 22. (en) Nape.
 23. (al) Kolbenhals
 24. (fr) Col du tube
 25. (fr) Col
 26. (la) Cervix:Boyun

eğmek (nedir ne demek)

 1. Düz olan bir şeyi eğik duruma getirmek
  Örnek: Ağır ağır başını eğip yere baktı ve boynunu büktü. Y. Z. Ortaç
 2. Sert bir cismi bükmek.
 3. (en) Bend.
 4. (en) Bevel.
 5. (en) Buckle.
 6. (en) To give a curve.
 7. (en) To deflect.
 8. (en) To recline.
 9. (en) Curve.
 10. (en) İncline.
 11. (en) Slant.
 12. (en) Tilt.
 13. (en) To bend.
 14. (en) To bow.
 15. (en) To tip.
 16. (en) To tilt.
 17. (en) To incline.
 18. (en) To curve.
 19. (en) To dip.
 20. (en) To warp.
 21. (en) To sway.
 22. (en) To slant.
 23. (en) To splay.
 24. (en) To wry.
 25. (en) To slope.
 26. (en) To sag.
 27. (en) Contort.
 28. (en) Crook.
 29. (en) Flex.
 30. (en) İnflect.


Bunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.305