NND Sözlük

Ana Sayfa > purple basil nedir, purple basil ne demek (purple basil nnd)

purple basil nedir, purple basil ne demek?

purple basil

 1. Reyhan

purple   US UK (nedir ne demek)

 1. Erguvani renk, mor renk, eflatun renk
 2. Mora boyanmış bez
 3. Bilhassa Roma imparatorlarının bordo kaftanı
 4. İmparatorun mevki ve yetki işareti
 5. Kardinallik
 6. Erguvan renkli, erguvani
 7. Krala ait, kral gibi
 8. Erguvan rengine boyamak
 9. Erguvan ren- gini almak
 10. Mora boyamak, sinirinden morarmak

basil   US UK (nedir ne demek)

 1. Bakterilerin çomak biçiminde ince uzun olan türü.
 2. Bk. bakteri
 3. Tifo gibi bakteriyel hastalıklara sebep olan sporla üremeyen çubuk şeklinde mikroorganizmalar(bakteriler) için kullanılan bir terim.
 4. Gram pozitif, büyük, çomak biçiminde görülen mikroorganizmaların genel adı.
 5. Kahraman, cesur, yiğit kimse.
 6. Çomak biçiminde ince uzun bakteri.
 7. (en) Bacillus.
 8. (en) The slope or angle to which the cutting edge of a tool, as a plane, is ground.
 9. (en) To grind or form the edge of to an angle.
 10. (en) The name given to several aromatic herbs of the Mint family, but chiefly to the common or sweet basil , and the bush basil, or lesser basil , the leaves of which are used in cookery.
 11. (en) The name is also given to several kinds of mountain mint.
 12. (en) Novell Netware fileserver run by the Office Financial Services and providing access to finance related tools and data.
 13. (en) Soothes and tones Use sparingly.
 14. (en) Native to India, it has long been a mainstay in Italian cooking Its leaves have a spicy smell and flavor that work well in everything from seafood cocktails and soups to stews and other meat dishes.
 15. (en) Type: Herb Description: Most varieties have green leaves Member of the mint family Flavor: Sweet clove-like flavor, pungent Uses: Chicken, eggs, fish, pasta, tomatoes, Italian and Mediterranean recipes.
 16. (en) Give me your good wishes.
 17. (en) The skin of a sheep tanned with bark.
 18. (en) Leaves or the common basil; used fresh or dried the bishop of Caesarea who defended the Church against the heresies of the 4th century; a saint and Doctor of the Church any of several Old World tropical aromatic annual or perennial herbs of the genus Ocimum.
 19. (en) Any of several Old World tropical aromatic annual or perennial herbs of the genus Ocimum.
 20. (en) The bishop of Caesarea who defended the Church against the heresies of the 4th century; a saint and Doctor of the Church.
 21. (en) Leaves or the common basil; used fresh or dried.
 22. (en) Tulsi Herb.
 23. (en) Stands for good wishes You will need good wishes to keep the bugs from enjoying the basil before you do.
 24. (en) An herb with a pungent flavor described as a cross between licorice and cloves The ancient Greeks called this member of the mint family the 'royal herb ' Most varieties have green leaves, but one variety, the opal basil, is purple.
 25. (en) Ocimum baslicum a breads, pasta, salads, all meats, vegetables, eggs f, d, frozen.
 26. (fr) Bacille
 27. Fesleğen, reyhan, Ocimum.
 28. Fesleğen, reyhan
 29. (la) Bacillus

bakteri (nedir ne demek)

 1. Toprakta, suda, canlılarda bulunan, çürüme, mayalanma veya hastalıklara yol açan, küresel, silindirimsi, kıvrık biçimde olan, bölünerek çoğalan, klorofilsiz, tek hücre canlı.
 2. Hücre zarının üzerinde bir hücre duvarına sahip olan, sitoplâzmalarında çıplak DNA'ları bulunan, küçük molekül ağırlıklı maddeleri kendilerine yarayan maddelere çevirmek üzere gerekli enzimlere sahip olan, suda, toprakta ya da bitki ve hayvanlar üzerinde parazit ya da saprofit yaşayan, birçok hastalıklara sebep olan, ikiye bölünerek veya konjugasyonla genetik madde nakli yaparak eşeyli üreyen, gerçek anlamda hücre çekirdekleri bulunmayan prokaryot mikroorganizmalar. Gram boyasıyla boyanma özelliklerine göre Gram pozitif ya da Gram negatifbakteriler, oksijen ihtiyaçlarına göre aerob ya da anaerobik solunum yapanbakteriler, şekillerine göre yuvarlak şekilli koklar, çubuk şekilli basiller, virgül şeklinde vibriyolar, spiral şeklinde spirillumlar olarak adlandırılan, ancak mikroskopla görülebilecek büyüklükteki tek hücreli organizmalar. Escherichia coli vb.
 3. Virüsten farklı, yaklaşık 0,4-1,5
 4. Fr. Basit, çekirdeksiz, bölünerek çoğalan tek hücreli canlılara verilen addır. Çeşitli şekilleri vardır: Kürevi (coccus), çubuk şeklinde (basil), virgül şeklinde (vibriyon), burmalı (spiril).Bakteriler ya tek tek, ya da birkaçı bir arada bulunmalarına göre de ayrı adları vardır. Havanın oksijeni ile yaşayabilenleri olduğu gibi havasız yaşayanları da vardır. Faydalı enzimler çıkaranlar olduğu gibi, boya maddeleri, gaz ve toksin (zehir) çıkaranları da vardır.
 5. Hücre zarının üzerinde bir hücre duvarına sahip olan, sitoplazmalarında çıplak DNA'ları bulunan, küçük molekül ağırlıklı maddeleri kendilerine yarayan maddelere çevirmek üzere gerekli enzimlere sahip olan, suda, toprakta veya bitki ve hayvanlar üzerinde parazit veya saprofit yaşayan, birçok hastalığa neden olan, ikiye bölünerek veya konjugasyonla genetik madde nakli yaparak eşeyli üreyen, prokaryot organizmalar.
 6. (en) Bacillus.
 7. (en) Bacteria.
 8. (en) Bacterium.
 9. (en) Bacterium,.
 10. (fr) Bactérie

reyhan (nedir ne demek)

 1. Fesleğen
  Örnek: Yedi türlü çiçek vardır başında / Kokar reyhan ile gül karmakarış. Karacaoğlan
 2. Güzel kokulu bir süs bitkisi, fesleğen.
 3. 1. fesleğen, güzel kokulu bir süs bitkisi. 2. rızık, geçimlik, rahmet anlamına da gelir.
 4. Hoş güzel koku.
 5. (en) Basil fesleğen.

erguvani (nedir ne demek)

 1. Eflatunla kırmızı arası renk.
 2. Bu renkte olan.
 3. (en) Purple, color purple, color made by combining red and blue.

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.011