NND Sözlük

Ana Sayfa > proton nedir, proton ne demek (proton nnd)

proton nedir, proton ne demek?

proton   US UK

 1. Atom çekirdeğinde her biri (+1) pozitif elektrik yükü taşıyan tanecik.
 2. Hidrojen atomunun çekirdeği.
 3. Bk. önelcik
 4. Atom çekirdeğinin yapısında bulunan pozitif (+) yüklü parçacıklar.
 5. Yükü elektronunkine eşit ve artı imli kütlesi
 6. 6726X 10-24 g. olan ve atomların çekirdeğini oluşturan kalımlı temel parçacık.
 7. Hidrojen atomunun çekirdeği olan temel parçacık.
 8. Pozitif yüklü çekirdek parçacığı.
 9. (en) Stable particle with positive charge equal to the negative charge of an electron.
 10. (en) The positively charged part of an atom The number of protons determines which element the particle is It is part of the nucleus More about protons.
 11. (en) Common subatomic particle found in the nucleus of every atom, often along with neutrons Made of two up quarks and one down quark, a proton has a positive charge.
 12. (en) Positively charged particle that is located in the nucleus of an atom.
 13. (en) Subatomic, or elementary, particle with a single positive charge equal in magnitude to the charge of an ELECTRON and a mass of 1; very close to that of a NEUTRON; the nucleus of a HYDROGEN ATOM is composed of a single proton.
 14. (en) Positively charged elementary particle that forms the nucleus of the hydrogen atom and is a constituent particle of all nuclei.
 15. (en) Positively charged particle that is found in the nucleus of an atom and has a mass approximately 1836 times that of an electron.
 16. (en) One of the elementary particles of nature The proton has a charge of 1 6 x 10-19 Coulombs and a mass of 1 67 x 10-27 kg, much higher than an electron The proton resides in the nucleus of an atom, sharing the space with neutrons, neutrally charged particles.
 17. (en) One of the basic particles of the atomic nucleus Its charge is as large as that of the electron, but positive See also: Electron, Neutron.
 18. (en) Sub-Particle of an atom that contains a positive charge.
 19. (en) One of the basic particles which makes up an atom The proton is found in the nucleus and has a positive electrical charge equivalent to the negative charge of an electron and a mass similar to that of a neutron.
 20. (en) Protons are heavy nuclear particles carrying a positive electrical charge Along with neutrons, they are the principal components of atomic nuclei It has a mass of 1 67 x 10-24 grams, 1836 times the mass of an electron Protons are composed of two 'up' quarks and one 'down' quark.
 21. (en) Positively charged particle of an atom The charge and relatively large mass of protons account for the Bragg peak effect.
 22. (en) Positively charged particle that is a constituent of an atom It has a mass similar to a neutron.
 23. (en) Particle found in a nucleus with a positive charge Number of these gives atomic number Back to top.
 24. (en) Proton.
 25. (en) Proton, hydrogen ion.
 26. (en) One of the basic particles that makes up an atom The proton is found in the nucleus and has a positive electrical charge equal to the negative charge of an electron and a mass similar to that of a neutron: a hydrogen nucleus.
 27. (en) Fundamental particle with a positive charge commonly found in the nucleus of atoms.
 28. (en) Positively-Charged subatomic particle that is found in the nucleus of an atom It has about 1800 times more mass than its negatively-charged electron counterpart.
 29. (en) Basic particle in an atom's nucleus that has a positive electrical charge.
 30. (en) Subatomic particle possessing positive charge.
 31. (en) Subatomic particle with a positive charge that is nucleus of hydrogen atom.
 32. (en) Positively charged particle in an atomic nucleus.
 33. (en) Particle of mass unity carrying a unit positive charge; it is identical physically with the nucleus of the ordinary hydrogen atom All atomic nuclei contain protons See Nucleus.
 34. (al) Proton
 35. (fr) Proton
 36. Proton.
 37. Proton

önelcik (nedir ne demek)

 1. Yükü eksiciğinkine eşit ve karşıt imli, kütlesi eksiciğinkinin 1840 katı olan kararlı temdi parçacık.
 2. Yükü eksiciğinkine eşit ve karşıt imli, kütlesi eksiciğinkinin 1840 katı olan kararlı temdi parçacık.
 3. (en) Proton.
 4. (al) Proton
 5. (fr) Proton

atom   US UK (nedir ne demek)

 1. Birkaç türü birleştiğinde çeşitli kimyasal birleşikleri yani molekülleri, bir tek türü ise bir kimyasal ögeyi oluşturan parçacık.
 2. Eski Yunan filozoflarına göre gerçeğin son, artık bölünemez, bozulamaz diye tasarlanan temel ögeleri.
 3. Bk. öğecik
 4. Bir elementin tüm özelliklerini içeren en küçük birimi.
 5. Bir çekirdek içinde çeşitli sayıda proton, nötron gibi temel parçacıklar ile çekirdek çevresinde çeşitli konumlarda (erke düzeylerinde) yer alan elektronlardan oluşan ve öğelerin kimyasal tepkimelere katılan en küçük birim nicelikli parçacığı.
 6. Bir elementin tüm özelliklerini içeren en küçük birimi.
 7. Birkaç türü birleşince çeşitli kimyasal bileşikleri, bir tek türü ise bir kimyasal ögeyi oluşturan parçacık.
 8. Eski Yunan filozoflarına göre, gerçeğin son, artık bölünemez, bozulamaz diye tasarlanan temel ögeleri.
 9. (en) Tiny piece of anything the smallest component of an element having the chemical properties of the element.
 10. (en) To reduce to atoms.
 11. (en) An ultimate indivisible particle of matter.
 12. (en) An ultimate particle of matter not necessarily indivisible; a molecule.
 13. (en) Constituent particle of matter, or a molecule supposed to be made up of subordinate particles.
 14. (en) The smallest particle of matter that can enter into combination; one of the elementary constituents of a molecule.
 15. (en) Anything extremely small; a particle; a whit.
 16. (en) Particle.
 17. (en) The smallest component of an element having the chemical properties of the element.
 18. (en) The smallest particle of an element that can exist either alone or in combination Composed of an electron cloud and a central nucleus.
 19. (en) The smallest unit of an element It consists of a nucleus containing one or more protons , surrounded by an equal number of electrons.
 20. (en) The smallest indivisible unit of matter that retains the properties of an element.
 21. (en) The smallest particle into which a chemical element can be divided and still retain the properties characteristic of the element; consists of a central core or nucleus composed of PROTONs and NEUTRONs, encircled by one or more ELECTRONs that move around the nucleus in characteristic orbits whose distance from the nucleus depends on their energy.
 22. (en) The smallest unit of an element.
 23. (en) The smallest particle of an element that retains any of the properties of the element.
 24. (en) Basic unit of matter It is the smallest particle of an element that still has the characteristics of that element Every atom has a positively charged central nucleus, surround by a number of negatively charged electrons More about atoms.
 25. (en) The smallest part of an element that has all the properties of the element.
 26. (en) The basic building block of all matter The smallest particle of an element that has the same properties as the element It consists of a central core called the nucleus that is made up of protons and neutrons Electrons revolve in orbits in the region surrounding the nucleus.
 27. (en) The smallest particle that retains all the chemical properties of a given element.
 28. (en) The smallest particle of an element which can exist alone or enter into a chemical combination.
 29. (en) Building block of matter, the smallest particle that has the chemical characteristics of a particular chemical element It contains a nucleus of protons and neutrons surrounded by a cloud of electrons.
 30. (en) The smallest particle of an element that can take part in a chemical reaction.
 31. (en) The smallest particle of an element that can exist either alone or in combination with similar particles of the same element or a different element.
 32. (en) The smallest component of an element having all the properties of the element.
 33. (en) Particle of matter indivisible by chemical means It is the fundamental building block of molecules It consists of a positively charged nucleus and orbiting electrons The number of electrons is the same as the number of protons in the nucleus.
 34. (en) The smallest particle of an element having the chemical properties of that element; the fundamental building block of matter.
 35. (en) The smallest particle of an element.
 36. (en) The smallest particle of an element that cannot be divided or broken up by chemical means It consists of a central core of protons and neutrons called the nucleus Electrons revolve in orbits in the region surrounding the nucleus.
 37. (en) The smallest particle of an element that cannot be divided or broken up by chemical means It consists of a central core of protons and neutrons, called the nucleus Electrons revolve in orbits in the region surrounding the nucleus.
 38. (en) The smallest particle of matter into which an element can be resolved by chemical means; retains the same chemical properties as the original element.
 39. (en) The smallest unit of a chemical element that can still retain the properties of that element Atoms combine to form molecules, and they themselves contain several kinds of smaller particles An atom has a dense central core consisting of positively charged particles and uncharged particles Negatively charged particles are scattered in a relatively large space around this nucleus and move about it in orbital patterns at extremely high speeds An atom contains the same number of protons as electrons and thus is electrically neutral and stable under most conditions.
 40. (en) The smallest particle that makes up all matter and yet retains the chemical properties of the element.
 41. (en) The smallest particle of an element that still retains the characteristics of that element Every atom consists of a positively charged central nucleus, which carries nearly all the mass of the atom, surrounded by a number of negatively charged electrons, so that the whole system is electrically neutral See Electron, Element, Nucleus.
 42. (en) Atom , atomy , corpuscle.
 43. (en) Atom.
 44. (en) Tiny piece of anything.
 45. (en) The smallest particles of an element that can exist either alone or in combination, considered a source of vast potential energy.
 46. (al) Atom
 47. (fr) Atom
 48. Atom, zerre, cevher
 49. Çok küçük miktar.
 50. Atom, zerre, çok az miktar

biri (nedir ne demek)

 1. Bir tanesi
  Örnek: Vagonun birine binip bölmelerden birine yerleşti. M. Ş. Esendal
 2. Bilinmeyen bir kimse
 3. Yüklem durumunda olan bir isim takımının belirtileni olarak kullanıldığında belirtenin hor görüldüğünü anlatan bir söz.
 4. (en) Cookie.
 5. (en) Someone.
 6. (en) Somebody.

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.011