NND Sözlük

Ana Sayfa > protein sentezi nedir, protein sentezi ne demek (protein sentezi nnd)

protein sentezi nedir, protein sentezi ne demek?

protein sentezi

 1. Elçi RNA'yı kalıp olarak kullanarak ribozomlarda protein sentezlenmesi. Elçi RNA'nın ribozoma bağlanmasıyla başlayan ve oluşan polipeptit dizisinin ribozomdan ayrılmasına kadar geçen bir seri reaksiyonlar dizisi. Başlama (inisiyasyon, I), uzama ve bitirme (terminasyon, R) aşamalarından oluşur. Prokaryot ve ökaryotlarda bu aşamalarda değişik faktörler rol alır ve enerji kullanılır.
 2. (en) Protein synthesis.
 3. (fr) Synthèse protéine

protein   US UK (nedir ne demek)

 1. Canlı hücrelerin ana maddesini oluşturan, genellikle sülfür, oksijen ve karbon ögeleri bulunan amino asit birleşiminden oluşmuş, Yumurta akı, et, süt vb. yiyeceklerde bulunan karmaşık yapılı doğal madde
  Örnek: Hayvani protein alamayan yerlerde, bu yol ile fakir fukaraya et yedirebilmek imkânı hazırlanmıştır. B. Felek
 2. Bk. önbesi
 3. Canlıda yapı elemanı, hormon, enzim, elektron ya da madde taşıyıcısı, desteklik gibi görevleri yapan, amino asitlerin birbirlerine peptit bağlarıyla bağlanması sonucu oluşan, polipeptit dizilerinin tek başlarına ya da diğer moleküllerle birleşerek ipliksi, tabakalı ya da küresel şekillerde (primer, sekunder, tersiyer, kuaterner yapı) bulunabilen, tüm hücre faaliyetlerine katılan bir biyopolimer grubu.
 4. Amino asitlerin peptit bağlarıyla bağlanmasıyla oluşan, karbon, hidrojen, oksijen, azot ve kükürt içeren, globuler veya fibröz yapıya sahip, bütün canlılar için önemli yapısal ve fonksiyonel işlevleri olan makromoleküller. Genellikle peptit bağıyla bağlanmış 100'den fazla amino asit içeren ve molekül ağırlığı 10 kDa'dan fazla olan peptitler için kullanılır.
 5. Doku hücrelerinin esas yapı unsurlarından birini oluşturan, aminoasit birleşmesinden oluşmuş azotlu bileşikler grubuna ait herhangi bir madde.
 6. (en) Body now known as alkali albumin, but originally considered to be the basis of all albuminous substances, whence its name.
 7. (en) Large molecule composed of one or more chains of amino acids in a specific order; the order is determined by the base sequence of nucleotide in the gene coding for the protein Proteins are required for the structure, function, and regulation of the body's cells, tissues, and organs, and each protein has unique functions Examples are hormones, enzymes and antibodies.
 8. (en) Large biomolecule composed of one or more chains of amino acids in a specific order Proteins are required for the structure, function, and regulation of cells, tissues, and organs.
 9. (en) Large, complex molecule composed of amino acids The sequence of the amino acids, and thus the function of the protein, is determined by the sequence of the base pairs in the gene that encodes it Proteins are essential to the structure, function, and regulation of the body Examples are hormones, enzymes, and antibodies.
 10. (en) Large molecule composed of one or more chains of amino acids in a specific order; the order is determined by the base sequence of nuceotides in the gene coding for the protein Proteins are required for the structure, function, and regulation of the body cells, tissues, organs, and each protein has unique functions.
 11. (en) Large complex molecule made up of one or more chains of amino acids Proteins perform a wide variety of activities in the cell.
 12. (en) Large molecule composed of one or more chains of amino acids in a specific order; the order is determined by the base sequence of nucleotides in the gene coding for the protein Proteins are required for the structure, function, and regulation of the body's cells, tissues, and organs, and each protein has unique functions Examples are hormones, enzymes, and antibodies.
 13. (en) Complex biological molecule composed of a chain of units called amino acids Proteins have many different functions: structure; movement ; catalysis ; transport ; regulation of cellular processes ; and response to the stimuli The information for making proteins is stored in the sequence of nucleotides in the DNA molecule.
 14. (en) Polymer of amino acids linked via peptide bonds and which may be composed of two or more chains The uniqueness of individual proteins depends on the length and order of amino acids within the proteins.
 15. (en) Molecule made up of a sequence of amino acids Proteins are the most common organic molecule found in living organisms.
 16. (en) Any of the group of large molecules that are composed of a linear sequence of amino acids Proteins account for more than 50 percent of the dry weight of most cells, and are involved in most cell processes Examples of proteins include enzymes, collagen in tendons and ligaments and some hormones For more information see An introduction to proteins and Molecular biology notebook protein structure and diversity.
 17. (en) An important kind of molecule in the human body, consisting of a sequence of amino acids The shape of a protein depends on the number and sequence of amino acids that make it.
 18. (en) Large molecule composed of one or more chains of amino acids in a specific order; the order is determined by the base sequence of nucleotides in the gene that codes for the protein Proteins are required for the structure, function, and regulation of the body's cells, tissues, and organs; and each protein has unique functions Examples are hormones, enzymes, and antibodies Source : Human Genome Project Information.
 19. (en) Molecule composed of many amino acids There are many types of protein with a range of functions Proteins are important as enzymes Egg white is almost pure protein.
 20. (en) Macromolecules consisting of long sequences of amino acids Protein is three-fourths of the dry weight of most cell matter and is involved in structures, hormones, enzymes, muscle contraction, immunologic response, and essential life functions.
 21. (en) One of the three main classes of food Proteins are made of amino acids, which are called the building blocks of the cells The cells need proteins to grow and to mend themselves Protein is found in many foods such as meat, fish, poultry, and eggs See also: Carbohydrate; fats.
 22. (en) Proteins are essential molecules in the body made up of many amino acids strung together DNA encodes the proteins and the cells can then turn the DNA into RNA and ultimately into proteins Clotting factors are one of many types of proteins.
 23. (en) Molecules composed of amino acids Proteins constitute the enzymes and many of the structural components of cells.
 24. (en) Macromolecule formed from a sequence of amino acids synthesized according to the genetic information coded by RNA Proteins are the fundamental functional and structural constituents of cells.
 25. (en) Any of a group of complex organic macromolecules that contains carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, and usually sulfur, and composed of one or more chains of amino acids, and include many substances, such as enzymes, hormones, and antibodies, that are necessary for the proper functioning of an organism.
 26. (en) Molecule made up of a number of amino acids arranged in a specific order determined by the genetic code Proteins are essential for all life processes 2 Return to top.
 27. (en) Proteins are large molecules required for the structure, function, and regulation of the body's cells, tissues, and organs Each protein has unique functions Proteins are essential components of muscles, skin, bones and the body as a whole Protein is also one of the three types of nutrients used as energy sources by the body.
 28. (en) Compound formed from a chain of amino acids Proteins are present in all living things, and are used for enzymes, hormones and other essential molecules.
 29. (en) Protein.
 30. (en) In chemical analysis, the total nitrogenous material in vegetable or animal substances, obtained by multiplying the total nitrogen found by a factor, usually25, assuming most proteids to contain approximately 16 per cent of nitrogen.
 31. (en) Any of a large group of nitrogenous organic compounds that are essential constituents of living cells; consist of polymers of amino acids; essential in the diet of animals for growth and for repair of tissues; can be obtained from meat and eggs and milk and legumes; 'a diet high in protein'.
 32. (en) What it's good for: Keeps the body running, made from different combinations of amino acids Where you get it: Meat, eggs, dairy products, beans, whole grains, and vegetables RDA: Between 46 and 63 g for adults.
 33. (fr) Protéine
 34. Protein.
 35. Protein

önbesi (nedir ne demek)

 1. Amino ekşitlerinden yapılmış dirilçoğuz özdeciği.
 2. (en) Protein.
 3. (fr) Protéine

sentez (nedir ne demek)

 1. Element veya başka maddeleri bir araya getirerek yapay olarak bileşik cisimler oluşturma, bireşim.
 2. Yalından karmaşık olana, külliden cüziye, zorunludan olasıya, ilkeden onun uygulanmasına, genel yasadan bireysel duruma, nedenden etkiye, öncülden varılan sonuca giden düşünme biçimi, bireşim, terkip.
 3. Bk. bireşim
 4. Yapım
 5. (Yun. syntithenai: beraber koymak) Basit yapılı moleküllerden karmaşık yapılı maddelerin elde edilmesi.
 6. Bir bileşiğin, elementlerinden veya başka bileşiklerden elde edilmesini sağlayan işlem veya tepkime.
 7. (en) Synthesis.
 8. (en) Synthesis bireşim.
 9. (al) Synthese Dgr.: Yun. syntithenai: beraber koymak
 10. (fr) Synthèse

elçi (nedir ne demek)

 1. Bir devleti başka bir devlet katında temsil eden kimse, sefir.
 2. Bir uzlaşma sağlamak veya iş bitirmek için birinin yanına gönderilen kimse.
 3. Yalvaç, peygamber, resul, nebi.
 4. Bir devleti başka bir devlet katında temsil eden kimse.
 5. Bir uzlaşma sağlamak için birinin yanına gönderilen kimse.
 6. Peygamber.
 7. (en) Prophet.
 8. (en) Envoy.
 9. (en) Ambassador.
 10. (en) Delegate.
 11. (en) Herald.
 12. (en) Legate.
 13. (en) Emissary.

kalıp (nedir ne demek)

 1. Bir şeye biçim vermeye veya eski biçimini korumaya yarayan araç
  Örnek: İstenilen kalıplarda ve istenilen nüanslarda heykeller yapılabilir. P. Safa
 2. Biçki modeli, patron.
 3. Belirli bir biçim
 4. Genellikle küp biçiminde bir kalıba dökülerek yapılmış olan.
 5. Gösterişli görünüş.
 6. Biçim, durum
 7. Technicolor işleminde renkli filmlerin basımında kullanılankalıp.
 8. Dna ipliğinden tamamlayıcı DNA'nın ya da RNA'nın kopyalanması gibi bir molekülekalıplık eden diğer bir molekül.
 9. Tezgâhta ya da makinede çok sayıda parçayla çalışırken, işlerin çabuk, temiz ve aynı ölçüde biçimlendirilmesini sağlayan yardımcı düzen.
 10. Bk. kalıp
 11. Bir makromolekülün sentezi için kullanılan model veya örnek.
 12. (en) Matrice, matrix, colour (ABD: color) matrix.
 13. (en) Mold.
 14. (en) Form.
 15. (en) Pattern.
 16. (en) Last.
 17. (en) Block.
 18. (en) Piece.
 19. (en) Appearance.
 20. (en) Mo ld.
 21. (en) Fast.
 22. (en) Piece of sth.
 23. (en) Mould.
 24. (en) Timber.
 25. (en) Pat.
 26. (en) Cake.
 27. (en) Cast.
 28. (en) Formwork.
 29. (en) Master.
 30. (en) Matrix.
 31. (en) Model.
 32. (en) Print.
 33. (en) Shape.
 34. (en) Stamp.
 35. (en) Stencil.
 36. (en) Tablet.
 37. (en) Template.
 38. (en) Templet.
 39. (en) Dies.
 40. (en) İmposing appearance.
 41. (en) Face mould.
 42. (en) Gage.
 43. (en) İmpress.
 44. (en) Patterned sample.
 45. (al) Matrize, Matrix, Farbmatrize, Farbmatrix
 46. (fr) Matrice (de tirage couleur)
 47. (fr) Matrice

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.012