NND Sözlük

Ana Sayfa > pratik dersler nedir, pratik dersler ne demek (pratik dersler nnd)

pratik dersler nedir, pratik dersler ne demek?

pratik dersler

 1. Bk. uygulamalı dersler

uygulamalı dersler (nedir ne demek)

 1. Deney odası etkinliğini, işlik ve klinik çalışmalarını ya da alan incelemelerini gerektiren dersler.
 2. (en) Practical cources.

pratik (nedir ne demek)

 1. Teoriye dayanmayan, davranış ve uygulama ile ilgili olan, kılgılı, uygulamalı, tatbikî, amelî.
 2. Kolaylıkla uygulanabilir, kullanışlı
  Örnek: Çok görmüş halk adamlarına mahsus pratik bir zekâsı vardı. R. N. Güntekin
 3. Bir şeyi yapma yöntemi veya biçimi, teamül.
 4. Bir sanat ve bilim dalının ilkelerinin, kurallarının uygulanışı, kılgı, uygulama, tatbik, ameliye.
 5. Uygulamalı
 6. (en) Practical.
 7. (en) Handy.
 8. (en) Convenient.
 9. (en) Applied.
 10. (en) Businesslike.
 11. (en) Rough-And-Ready.
 12. (en) Practice.
 13. (en) Praxis.
 14. (en) Experience.
 15. (en) Functional.
 16. (en) Pragmatic.
 17. (en) Application.
 18. (en) Practical experience/skill/knowledge.
 19. (en) Capable of being put into practice in everyday life.
 20. (en) Useful.
 21. (en) Down-To-Earth.
 22. (en) Sensible.
 23. (en) Putting into practice.
 24. (en) Practical experience / knowledge / skill.
 25. (en) Down- to-earth.
 26. (en) İn- service training.

dersler (nedir ne demek)

 1. (en) Lesson, lecture, class, morals, subject, object lesson, example, teaching, training.

ders (nedir ne demek)

 1. Öğretmenin öğrenciye belirli bir sürede verdiği bilgi
  Örnek: Mektepten kaçmıyor, bazı derslerden zevk alıp saatlerce çalıştığım oluyordu. S. F. Abasıyanık
 2. Bu bilgi aktarımı için ayrılan süre.
 3. Öğrencinin öğrenmek zorunda olduğu bilgi
  Örnek: Bir yakınlık kurmak için derslerini soracak oluyordu. N. Cumalı
 4. Bir olayın bellekte bıraktığı öğretici iz, öğüt, ibret
  Örnek: En iyisi, kıyının verdiği şu ekoloji dersini uygulamak mı dersiniz? H. Taner
 5. Öğrencilere bir konuyu anlatmak, bir sorunu açıklamak ya da birtakım becerileri kazandırmak için yapılan kısa süreli öğretim.
 6. Öğretim süresince ve kimi durumlarda öğretmenin yaptığı açıklamalar, küme tartışmaları ve alıştırmalar yoluyle öğrenilen şey.
 7. Belirli bir süre üzerinde çalışılan konu.
 8. Öğrencilerin, öğrenmek durumunda bulundukları bilgi, beceri ve anlayışlar.
 9. (en) Lesson, subject.
 10. (en) One in the eye.
 11. (en) Lesson.
 12. (en) Lecture.
 13. (en) Class.
 14. (en) Morals.
 15. (en) Subject.
 16. (en) Object lesson.
 17. (en) Example.
 18. (en) Teaching.
 19. (en) Training.
 20. (en) Period.
 21. (en) Course.
 22. (en) Warning.

uygulamalı (nedir ne demek)

 1. Yalnız düşünce alanında kalmayıp işe dönüşen, tatbikî, pratik, amelî.
 2. Yalnız düşünce alanında kalmayıp işe dönüşen, tatbikî, pratik, amelî.
 3. (en) Practical.
 4. (en) Applied.
 5. (en) Operative.
 6. (en) Hands on.
 7. (en) Practical, applied.

davranış (nedir ne demek)

 1. Davranma işi veya biçimi, tutum, davranım, muamele, hareket
  Örnek: Düşünceleri, davranışları bana ters gelen biriyle bir arada oturamam elbet! N. Cumalı
 2. Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı.
 3. Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü.
 4. Kişinin özellikle ahlâk bakımından gösterdiği davranım.
 5. Bir kimsenin içinde bulunduğu toplumsal, ekonomik ve kültürel koşullar dolayısıyle geliştirdiği ve onu aynı durumdaki kimselere yaklaştıran davranımların tümüne verilen ad. 3-Bir kimse ya da bir olay karşısında alınan durum.
 6. (en) Asperity.
 7. (en) Fashion.
 8. (en) Front.
 9. (en) Melodrama.
 10. (en) Play.
 11. (en) Comportment.
 12. (en) Course action.
 13. (en) Kind act.
 14. (en) Behavioral.
 15. (en) Behavioural.
 16. (en) Behavior.
 17. (en) Behaviour.
 18. (en) Attitude.
 19. (en) Conduct.
 20. (en) Action.
 21. (en) Demeanor.
 22. (en) Demeanour.
 23. (en) Manner.
 24. (en) Doings.
 25. (en) Bearing.
 26. (en) Deal.
 27. (en) Dealing.
 28. (en) Deportment.
 29. (en) Form.
 30. (en) Proceeding.
 31. (en) Stroke.
 32. (en) Treatment.
 33. (en) Turn.

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.011