NND Sözlük

Ana Sayfa > polar bear nedir, polar bear ne demek (polar bear nnd)

polar bear nedir, polar bear ne demek?

polar bear   US UK

 1. Kutup ayısı

polar   US UK (nedir ne demek)

 1. Kutup.
 2. Kutuplanma gösteren veya kutuplu.
 3. Su gibi üzerinde pozitif veya negatif yük taşıyan suda çözünen moleküller veya gruplar.
 4. (en) Of or pertaining to one of the poles of the earth, or of a sphere; situated near, or proceeding from, one of the poles; as, polar regions; polar seas; polar winds.
 5. (en) Of or pertaining to the magnetic pole, or to the point to which the magnetic needle is directed.
 6. (en) The right line drawn through the two points of contact of the two tangents drawn from a given point to a given conic section.
 7. (en) The given point is called the pole of the line.
 8. (en) If the given point lies within the curve so that the two tangents become imaginary, there is still a real polar line which does not meet the curve, but which possesses other properties of the polar.
 9. (en) Thus the focus and directrix are pole and polar.
 10. (en) Of or near the North or South Pole.
 11. (en) Signal stream in which all one bits are the same voltage polarity All zero bits are the opposite polarity from the one bits.
 12. (en) Used to describe compounds that have a dipole moment because they consist of molecules that have negative and positive poles.
 13. (en) Satellite launched on February 24, 1996 by NASA in the Global Geospace Science project Polar is an atmospheric studies satellite in polar orbit One purpose of Polar is to gather information that will help scientists protect future satellites from radiation and other atmospheric dangers.
 14. (en) Describing a substance or molecule in which the positive and negative electrical charges are permanently separated, as opposed to nonpolar molecules in which the charges coincide Polar molecules ionize in solution and impart electrical conductivity Water, alcohol, and sulfuric acid are polar Most hydrocarbon liquids are nonpolar Carboxyl and hydroxyl groups often exhibit an electric charge The formation of emulsions and the action of detergents are dependent on this behavior.
 15. (en) Polar-Orbiting spacecraft to observe the auroral zone particles, fields, and auroral emissions One of NASA's contributions to the ISTP.
 16. (en) Polar.
 17. (en) There are also poles and polar curves to curves of higher degree than the second, and poles and polar planes to surfaces of the second degree.
 18. (en) Having a pair of equal and opposite charges of or existing at or near a geographical pole or within the Arctic or Antarctic Circles; 'polar regions' located at or near or coming from the earth's poles; 'polar diameter'; 'polar zone'; 'a polar air mass'; 'Antarctica is the only polar continent'.
 19. (en) Having a pair of equal and opposite charges.
 20. (en) Characterized by opposite extremes; completely opposed; 'in diametric contradiction to his claims'; 'diametrical points of view'; 'opposite meanings'; 'extreme and indefensible polar positions'.
 21. (en) Located at or near or coming from the earth's poles; 'polar diameter'; 'polar zone'; 'a polar air mass'; 'Antarctica is the only polar continent'.
 22. (en) Of or existing at or near a geographical pole or within the Arctic or Antarctic Circles; 'polar regions'.
 23. (en) Extremely cold; 'an arctic climate'; 'a frigid day'; 'gelid waters of the North Atlantic'; 'glacial winds'; 'icy hands'; 'polar weather'.
 24. (en) Being of crucial importance; 'a pivotal event'; 'Its pivotal location has also exposed it to periodic invasions'- Henry Kissinger; 'the polar events of this study'; 'a polar principal'.
 25. (en) Exhibiting polarity: a molecule with opposite charges.
 26. (en) As in polar angle The angle between two perpendiculars to two lines forming a true angle; as a noun it refers to polarizing filters, see polars.
 27. (en) Graph of sink rate against airspeed As the airspeed increases from the stall speed, the sink rate decreases until it reaches a minimum , and then starts to increase as airspeed increases further.
 28. (en) Describes a neutral molecule that has opposite charges partially separated within the molecule; example H2O is a polar molecule.
 29. (al) Polar
 30. (fr) Polaire
 31. Kutba ait, kutbi, kutupta veya civarında bulunan
 32. Kutupyıldızına benzer, yol gösteren, rehber
 33. İki mıknatıs kutbuna ait veya benzer
 34. Tamamen birbirine zıt
 35. Ucay

po (nedir ne demek)

 1. Polonyum'un simgesi.
 2. (en) Chamber pot, night pot, portable toilet used at night (Slang).

bear   US UK (nedir ne demek)

 1. Taşımak; katlanmak, çekmek, sineye çekmek, üstlenmek, gütmek (kin), hazmetmek, dişini sıkmak; götürmek, getirmek, vermek, dönmek; değmek, sapmak, yönelmek; spekülasyon yapmak, borsa fiyatlarını düşürmek; duymak (sevgi); doğurmak
 2. Ayı
 3. Ayıya benzer hayvan: ant bear
 4. Hantal kimse, kaba kimse
 5. Tic
 6. Taşımak, kaldırmak
 7. Tahammül etmek, dayanmak
 8. Üstüne almak
 9. Lâyık olmak
 10. Etrafa yaymak
 11. Aklında tutmak
 12. (meyva) vermek (ağaç)
 13. Doğurmak

kutup ayısı (nedir ne demek)

 1. Etçiller (Carnivora) takımının, ayıgiller (Ursidae) familyasından, 260 cm kadar uzunlukta, 10 cm kadar kuyruğu olan, beyaz renkli, iyi yüzen, postu kullanılan, bellek bakımından ayıların en gerisi olan bir tür.
 2. (en) Polar bear.
 3. (fr) Ours maritimes
 4. (la) Ursus maritimus

kutup (nedir ne demek)

 1. Yer yuvarlağının, Ekvator'dan en uzak olan yer ekseninin geçtiği varsayılan iki noktasından her biri
  Örnek: Kutuplara gitmeği bile çok düşündüm. P. Safa
 2. Birbiriyle karşıt olan şeylerden her biri
 3. Gök küresinin, dolayında döndüğü varsayılan eksenin iki ucundan her biri.
 4. Elektrik akımını oluşturan gerilim ayrılığının en yüksek dereceyi bulduğu iki noktadan her biri.
 5. Bir mıknatıs demirinin iki ucundan her biri.
 6. Bir konuda yüksek bilgisi ve yetkisi olan kimse
 7. Bir gökcisminin, gökküresinin, bir yıldızlar topluluğunu içine alan bir dizgenin dönme ekseninin bu cismi, küreyi ya da dizgeyi deldiği iki noktadan her biri.
 8. Bk. eksenucu
 9. Bk. ucay
 10. Bk. karşıtuç
 11. Bk. uç
 12. (en) Polar.
 13. (en) Terminal.
 14. (en) Axle.
 15. (en) Pole.
 16. (en) An authority.
 17. (fr) Pôle

ayı (nedir ne demek)

 1. Memelilerin etobur takımından, beş parmaklı, tabanlarına basarak yürüyen, yurdumuzda boz türü bulunan, iri gövdeli hayvan (Ursus arctos).
 2. Kaba saba olan insanlar için kullanılan bir seslenme sözü.
 3. Bk. karaayı, bozayı
 4. (en) Boor.
 5. (en) Boorish.
 6. (en) Brute.
 7. (en) Bear.
 8. (en) Bruin.
 9. (en) Churl.
 10. (en) Jerk.
 11. (en) Lout.
 12. (en) Slob.
 13. (en) Yahoo.

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.012