NND Sözlük

Ana Sayfa > plankton nedir, plankton ne demek (plankton nnd)

plankton nedir, plankton ne demek?

plankton   US UK

 1. Sularda bulunan, ancak mikroskopla görülebilen yaratıklar topluluğu.
 2. Denizlerde ve tatlı sularda, suyun hareketi ile pasif olarak sürüklenen küçük organizmalar.
 3. Oldukça küçük, çoğunlukla mikroskobik olan, hareket yetenekleri çok az veya hiç olmayan, suyun dalga, akıntı vb. hareketleriyle hareket eden küçük canlıların genel adı.
 4. İç sular ve denizlerin pelajik bölgesinde yaşayan, hareket etme yetenekleri sınırlı veya hiç olmadığından su içinde dalga, akıntı vb. su hareketleriyle sürüklenen bütün küçük bitki ve hayvan grupları.
 5. (en) Minute plant and animal organisms that are found in aquatic ecosystems.
 6. (en) Free-Swimming microscopic plants or animals that live in water; they can be larval forms of other animals such as fish or crustaceans, or adult forms of plants and animals.
 7. (en) The small and microscopic organisms drifting or floating in the sea or fresh water.
 8. (en) Free-Floating plants or animals.
 9. (en) Small plants and animals that are suspended in the water and either drift with the currents or swim weakly.
 10. (en) Aquatic organisms that drift, or swim weakly.
 11. (en) Passively floating or weakly swimming plant and animal life in either fresh or marine waters From the Greek, planktos , 'to wander or drift.
 12. (en) Microscopic plant and animal life.
 13. (en) Organisms that float through the water column, not attached to any substrate and unable to move against currents.
 14. (en) Floating or weakly swimming aquatic plants and animals that live in the open water of lakes and rivers, and that form the base of the ocean food chain.
 15. (en) Term used to refer to both phytoplankton and zooplankton.
 16. (en) Plankton.
 17. (en) Plancton.
 18. (en) All the animals and plants, taken collectively, which live at or near the surface of salt or fresh waters.
 19. (en) The aggregate of small plant and animal organisms that float or drift in great numbers in fresh or salt water.
 20. (en) Passively floating or weakly motile aquatic plants and animals.
 21. (en) The passively floating or weakly motile aquatic plants and animals.
 22. (en) Tiny, free-floating organisms of the ocean or other aquatic systems They may be phytoplankton or zooplankton.
 23. (en) 1) Small, usually microscopic, plants and animals in aquatic systems 2) All of the smaller floating, suspended or self-propelled organisms in a body of water.
 24. (en) Floating, drifting or slowly swimming organisms that cannot swim against currents - floating and drifting organisms that have limited swimming abilities and that are carried largely passively with water currents These include bacteria , plants and plant-like organisms and the animals that eat them.
 25. (en) Small floating or drifting life forms in water bodies Plankton includes both plants and animals that are carried passively in the water currents Those that can swim do so to change or adjust their depth in the water, not to move from place to place Plankton is one of the 3 main divisions of aquatic life The others being 'nekton' and the 'benthos'.
 26. (en) Microscopic floating plant and animal organisms of lakes, rivers, and oceans.
 27. (en) Microscopic plant life found in natural bodies of water.
 28. (en) Organisms that swim or float in water.
 29. (en) The collective term for all organisms which drift passively, or are unable to move against prevailing currents The plankton includes four groups primary producers , primary consumers , secondary consumers and the decomposers See also zooplankton, nekton.
 30. (en) Various small to microscopic organisms that are carried along by the currents.
 31. (en) Plant and animal organisms, generally microscopic, that float or drift in great numbers in fresh or salt water.
 32. (en) Microscopic plants and animals which many fish feed upon early in their lives Some lake trout populations feed upon plankton for their entire lives and are said to be planktivorous.
 33. (en) The passively floating or weakly swimming animal and plant life in either fresh or marine waters Many plankton reproduce daily, some hourly, and some every 10 minutes when the temperature is optimal , and when essential nutrients and foods are present.
 34. (al) Plankton
 35. (fr) Plancton
 36. Plankton.
 37. Plankton, suya asılı yaşayan mikroskobik deniz canlıları

yaratık (nedir ne demek)

 1. Yaratılmış canlı varlık, mahluk
  Örnek: ... kediye, bu aşağılık yeryüzü yaratığına küçümseme ile baktı. H. Taner
 2. (en) Alien.
 3. (en) Criter.
 4. (en) Being.
 5. (en) Creature.
 6. (en) Thing.

tatlı (nedir ne demek)

 1. Şeker tadında olan.
 2. Acı olmayan, içilebilen, yenilebilen.
 3. Şekerle veya şekerli şeylerle yapılan yiyecek.
 4. Sinirlendirmeden, hoşa gidecek bir biçimde, tatlılıkla.
 5. İnsanı çeken, göze, kulağa hoş gelen, rahatlatan, dinlendiren, sevindiren
  Örnek: Bu acı adam, tatlı ve nüktedandı. Y. Z. Ortaç
 6. Lezzetli.
 7. Hoşa giden, şirin.
 8. (en) Appealing.
 9. (en) Benign.
 10. (en) Confectionery.
 11. (en) Dainty.
 12. (en) Darling.
 13. (en) Fresh.
 14. (en) Delicious.
 15. (en) Mild.
 16. (en) Quiet.
 17. (en) Sociable.
 18. (en) Sweet.
 19. (en) Silky, silken.
 20. (en) Agreeable.
 21. (en) Amiable.
 22. (en) Beautiful.
 23. (en) Blancmange.
 24. (en) Delightful.
 25. (en) Dulcet.
 26. (en) Fruity.
 27. (en) Honeyed.
 28. (en) Honied.
 29. (en) Luscious.
 30. (en) Mellifluent.
 31. (en) Mellifluous.
 32. (en) Mellow.
 33. (en) Pleasant.
 34. (en) Saccharine.
 35. (en) Sapid.
 36. (en) Smooth.
 37. (en) Soft.
 38. (en) Suave.
 39. (en) Subtile.
 40. (en) Subtle.
 41. (en) Sugary.
 42. (en) Toothsome.
 43. (en) Dessert.
 44. (en) Sweeties.
 45. (en) Afters.
 46. (en) Genial.
 47. (en) Gentle.
 48. (en) Goody.
 49. (en) Gorgeous.
 50. (en) Grand.
 51. (en) Melodic.
 52. (en) Melodious.
 53. (en) Musical.
 54. (en) Nice.
 55. (en) Pleasing.
 56. (en) Prepossessing.
 57. (en) Pretty.
 58. (en) Tasty.

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.011