NND Sözlük

Ana Sayfa > pes ses tonu nedir, pes ses tonu ne demek (pes ses tonu nnd)

pes ses tonu nedir, pes ses tonu ne demek?

pes ses tonu

 1. (en) Drone.

pes   US UK (nedir ne demek)

 1. Yenilgiyi kabul ettiğini belirtmek için veya birinin şaşkınlık veren davranışlarına karşılık olarak kullanılan bir söz.
 2. Hafif, yavaş sesle söylenen, pest, ince karşıtı
  Örnek: Nihayet Zehra kapıya doğru yürüyünce pesten, sevinçli seslerle söyleşerek arkasından giderler. R. H. Karay
 3. Ayak veya ayak şeklinde yapı.
 4. Ayak.Dgr.: anat. pes
 5. (en) The distal segment of the hind limb of vertebrates, including the tarsus and foot.
 6. (en) Public Expenditure Survey.
 7. (en) Packetized Elementary Stream: In MPEG-2, after the media stream has been digitized and compressed, it is formatted into packets before it is multiplexed into either a Program Stream or Transport Stream.
 8. (en) Promotion Eligibility Status.
 9. (en) Personal Earth Station.
 10. (en) Public Employment Service.
 11. (en) Pharmaceutical Evaluation Section.
 12. (en) Bass.
 13. (en) Soft.
 14. (en) Grave.
 15. (en) Deep.
 16. (en) Low-Pitched.
 17. (en) Low pitched.
 18. (en) Polyethersulphone.
 19. (en) Foot.
 20. (en) The foot of a human being; 'his bare feet projected from his trousers'; 'armored from head to foot'.
 21. Ayak

pe (nedir ne demek)

 1. Bk. fosfatidiletanolamin
 2. (en) [PE (physical examination) ] gym class, lesson in which students play sports and participate in athletics.
 3. (en) Pulmonary embolus.

fosfatidiletanolamin (nedir ne demek)

 1. Hücre zarlarında bulunan ve fosfatidik aside bağlı ek grup olarak etanolamin taşıyan bir fosfolipit, kefalin.
 2. (en) Phosphatidylethanolamine.

ses (nedir ne demek)

 1. Kulağın duyabildiği titreşim, seda, ün
  Örnek: Şafağa doğru otomobil sesi duyuldu. F. R. Atay
 2. Ciğerlerden gelen havanın ses yolunda yaptığı titreşim
  Örnek: Boğukluğu benim kulağıma da ürkütücü gelen bir sesle sordum. R. H. Karay
 3. Duygu ve düşünce
  Örnek: Gençliğin sesini duyuran başka bir dergide ... Y. Z. Ortaç
 4. Herhangi bir davranış, tutum karşısında uyanan ruhsal tepki.
 5. Aralarında uyum bulunan titreşimler.
 6. (Derleme.. fonem,ses unsuru,seslik, ün) Kulağın duyabildiği titreşim.
 7. İşitme duyusunu, uyaran dalga; bu tür dalgaların beynin işitme özeğini etkilemesi.
 8. Titreşimli bir kaynaktan çıkan, belirli bir ortamda uzunlamasına dalgalar biçiminde yayılan basıncın etkisiyle kulağın algıladığı duyu.
 9. (en) Senior Executive Service.
 10. (en) Spongiform encephalopathy.
 11. (en) Severely Errored Seconds: A unit used to specify the error performance of T carrier systems This indicates a second containing ten or more errors, usually expressed as SES per hour, day, or week This method gives a better indication of the distribution of bit errors than a simple Bit Error Rate Refer also to EFS See also Source End Station.
 12. (en) Student Employment Services.
 13. (en) Scsi Enclosure Services are an ANSI X3 T10 standard for temperature and power monitoring of disk enclosures for enhanced data protection.
 14. (en) Shelf Edge Study Part of LOIS project.
 15. (en) Sound, phonem.
 16. (en) Speech.
 17. (en) Sound.
 18. (en) Sonic.
 19. (en) Phonic.
 20. (en) Audio.
 21. (en) Vocal.
 22. (en) Acoustic.
 23. (en) Voice.
 24. (en) Noise.
 25. (en) Tone.
 26. (en) Call.
 27. (en) Shout.
 28. (en) Clatter.
 29. (en) Sonance.
 30. (en) Phono-.
 31. (en) Sono-.
 32. (en) Note.
 33. (en) Audiovisual aids.
 34. (en) Blur.
 35. (en) Murmur.
 36. (en) Means the Senior Executive Service.
 37. (en) Severely Errored Second.
 38. (en) Abbr Service Evaluation System.
 39. (en) Sports Education Service of the Australian Sports Commission.
 40. (en) Second that has an equivalent error ratio greater than 1-in-1,000 In SF, a second with one or more LOSs or frame sync losses, six or more framing bit errors, or 1,544 or more BPVs In ESF, a second with one or more LOSs or frame sync losses, 320 or more CRC-6 errors, or 1,544 or more BPVs On unframed circuits, a circuit with one or more LOSs, or 1,544 or more BPVs.
 41. (en) Secondary Emissions Standard.
 42. (en) Severely errored seconds Seconds during which the bit error ratio is greater than a specified limit and transmission performance is significantly degraded A performance monitoring parameter is measured on a per-channel basis.
 43. (al) Ton, Klang, Laut, Schall
 44. (al) Schall
 45. (fr) Son
 46. (fr) Phoneme, son

se (nedir ne demek)

 1. Selenyum'un simgesi.
 2. Sindirilebilir enerji.
 3. (en) [SE (System Engineer) ] compass direction located halfway between south and east.
 4. (en) Digestible energy.

ton   US UK (nedir ne demek)

 1. Bin kilogramlık ağırlık birimi.
 2. İnsan veya çalgı sesinin yükseklik, alçaklık derecesi
  Örnek: Sesinin tonunda siteminin şiddetini azaltan bir yumuşama vardı. N. Ataç
 3. Konuşmada sesin duyguları belirtecek biçimde çıkması
  Örnek: Bunun farkında olmadan, üstelik de hiç istemeden içli bir tonla söylemiş olacağım. H. Taner
 4. Bir rengin koyuluk veya açıklık derecesi
  Örnek: Siyah ve beyazın tonlarını son derece hünerle kaynaştırır. Y. Z. Ortaç
 5. Ses titreşimlerinin yükselip açılması, titrem.
 6. Bir metre küp hacminde ve + 4 °C'deki arı suyun ağırlığı.
 7. Sesin değişik düzeylerdeki frekanslarının işitsel algısı.
 8. Tını
 9. Bk. titrem
 10. Tek frekansın ses dalgası. Bu terim, birden fazla tonun müzik kombinasyonları için de kullanılır.
 11. Bir renkteki derinlik ve parlaklık.
 12. Hayvan dokusunda, özellikle adelelerde, gerginlik ve esneklik.
 13. Bk. koyuluk
 14. (en) The common tunny, or horse mackerel.
 15. (en) The prevailing fashion or mode; vogue; as, things of ton.
 16. (en) Measure of weight or quantity.
 17. (en) The weight of twenty hundredweight.
 18. (en) Forty cubic feet of space, being the unit of measurement of the burden, or carrying capacity, of a vessel; as a vessel of 300 tons burden.
 19. (en) Certain weight or quantity of merchandise, with reference to transportation as freight; as, six hundred weight of ship bread in casks, seven hundred weight in bags, eight hundred weight in bulk; ten bushels of potatoes; eight sacks, or ten barrels, of flour; forty cubic feet of rough, or fifty cubic feet of hewn, timber, etc.
 20. (en) The unit of measurement for air conditioning system capacity One ton of air conditioning removes 12,000 Btu's of heat energy per hour from a home Central air conditioners are sized in tons Residential units usually range from 1 to 5 tons.
 21. (en) The unit of measure for an air conditioning system's capacity One ton of air conditioning removes 12,000 BTUs of heat energy per hour from a home Residential air conditioners usually range from one to five tons Typically used as a measure for central air conditioners.
 22. (en) You'll often see this as a measurement of the capacity of an air conditioning system Don't panic, it doesn't measure weight! Just like gas and oil furnaces, air conditioners and heat pumps are rated in Btu's One ton of air conditioning is 12,000 Btu's per hour This means that a 'one ton' air conditioning system has the capability of removing 12,000 Btu's of heat per hour fr om your home.
 23. (en) Cooling unit of measure Heat pumps and air conditioners are generally sized in tons Typical sizes for single-family residences are between two and five tons Each ton equals 12,000 BTUH.
 24. (en) Unit of measurement for determining cooling capacity One ton of cooling equals 12,000 BTU.
 25. (en) Heat pumps and air conditioners are generally sized in tons Typical sizes for single family residences are between two and five tons Each ton equals 12,000Btuh It is important to note that actual capacity is not constant and will change based on outdoor or indoor temperatures The published capacity rating of air conditioners and heat pumps is based on performance at the ARI standard temperature levels of 95 F outside, 80 F inside.
 26. (en) Heat pumps and air conditioners are generally sized in tons Typical sizes for single family residences are between two and five tons Each ton equals 12,000 Btuh.
 27. (en) You'll often see this as a measurement of the capacity of an air conditioning system Don't panic, it doesn't measure weight! Just like gas and oil furnaces, air conditioners and heat pumps are rated in Btu's One ton of air conditioning is 12,000 Btu's per hour This means that a 'one ton' air conditioning system has the capability of removing 12,000 Btu's of heat per hour from your home.
 28. (en) Unit of measurement used for determining cooling capacity One ton is the equivalent of 12,000 BTU's per hour.
 29. (en) One ton equals 12,000 BTUs of cooling per hour.
 30. (en) Threshold Odor Number Unit of measure used to describe that level at which an odor is detected The higher the number, the more noticeable the odor.
 31. (en) Unit of weight If not otherwise specified, a short ton equal to 2 000 pounds is assumed A long ton equals 2 240 pounds A metric ton equals 1 000 kilogams , also called a tonne.
 32. (en) Shade , audio , chime , clay , sound , tone.
 33. (en) Short ton.
 34. (en) Tonne.
 35. (en) Metric ton.
 36. (en) Tonicity.
 37. (en) Tone.
 38. (en) Tint.
 39. (en) Color.
 40. (en) Colour.
 41. (en) Gradation.
 42. (en) Manner.
 43. (en) Cast.
 44. (en) Chord.
 45. (en) Value.
 46. (en) Expression.
 47. (en) Of Toe.
 48. (en) Shade.
 49. (en) Pitch.
 50. (en) United States unit of weight equivalent to 2000 pounds.
 51. (en) British unit of weight equivalent to 2240 pounds.
 52. (en) Short ton or 2000 pounds.
 53. (en) Measure of mass or weight used in the United States for large size objects -- 'Convert 9500 pounds to tons.
 54. (en) Unit of weight equal to 2,000 pounds.
 55. (en) Imperial ton or US ton.
 56. (en) 1,000 kg.
 57. (en) Means 2000 pounds avoirdupois.
 58. (fr) Virer
 59. Moda.
 60. Ton, (A.B.D.), (Kanada) 2000 libre (909 kilo)
 61. İng
 62. Ton, moda, şıklık

drone   US UK (nedir ne demek)

 1. Tembellik etmek, haylazlık etmek, başkasının sırtından geçinmek, vızıldamak, monoton bir sesle söylemek
 2. Bal yapmayan iğnesiz bir cins erkek arı
 3. Radyo ile kontrol edilen ve içinde kimse olmayan uçak veya gemi
 4. Asalak, başkalarının sırtından geçinen kişi
 5. Telli ve nefesli çalgıların pes tonu
 6. Monoton ses, vızıltı
 7. Monoton bir ses tonuyla konuşan kimse
 8. Vızıltı halinde konuşmak veya ses çıkarmak
 9. Vızıldamak, monoton bir ses tonuyla konuşmak

kabul   US UK (nedir ne demek)

 1. Bir şeye isteyerek veya istemeyerek razı olma
  Örnek: Her mihnet kabulüm yeter ki / Gün eksilmesin penceremden. C. S. Tarancı
 2. Konukları veya işi olanları yanına, katına alma
 3. Sunulan bir şeyi, armağanı alma.
 4. Bir öneriyi uygun bulma, onaylama.
 5. Bir yere alınma.
 6. Akseptans.
 7. Bir poliçenin, adına çekilen kişi tarafından imzalanarak, borcun ödeneceğinin onaylanması.
 8. Bir bankanın kendi üzerine çekilen poliçeye "kabul edilmiştir" şerhini koyması.
 9. (en) Okay.
 10. (en) Sanction.
 11. (en) Acquiescence.
 12. (en) The capital and largest city of Afghanistan; located in eastern Afghanistan.
 13. (en) Acknowledgment.
 14. (en) Acceptance.
 15. (en) Acknowledgement.
 16. (en) Agreed!, done!, bargain: it's a bargain!, thumb: thumbs up!.
 17. (en) Acception.
 18. (en) Acceptation.
 19. (en) Approval.
 20. (en) Admission.
 21. (en) Assent.
 22. (en) Receiving.
 23. (en) Reception.
 24. (en) Admittance.
 25. (en) Concession.
 26. (en) Drawing room.
 27. (en) Recognition.
 28. (en) Okay!.
 29. (en) All right!.
 30. (en) Agreed!.
 31. (en) Done.
 32. (fr) Acceptation
 33. Afganistan'da Kâbil şehri.
 34. Kabil

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.016