NND Sözlük

Ana Sayfa > perde boyu nedir, perde boyu ne demek (perde boyu nnd)

perde boyu nedir, perde boyu ne demek?

perde boyu

 1. Bk. görüntülük eni

görüntülük eni (nedir ne demek)

 1. Görüntülüğün, yatay uzun kenarıyla ya da yükseklik ve eniyle birlikte söylenerek belirtilen boyu.
 2. (en) Screen size (width).
 3. (al) Bildwandgrösse, Bildschirmbreite, Bildschirmformat, Projektionswandgrosse

perde (nedir ne demek)

 1. Görüşü, ışığı engellemek, bir şeyi gizlemek için pencereye veya bir açıklığın önüne gerilen örtü
  Örnek: Perdeleri nasıl kendi eliyle pencerelere taktığını ... düşündü. Y. K. Karaosmanoğlu
 2. Üzerine bir cismin görüntüsü yansıtılan saydam olmayan yüzey.
 3. İki yeri birbirinden ayıran bölme
  Örnek: Duvarın önüne çekilen tahta perdeye yapıştırılmış ilanlara bakıyordu. M. Ş. Esendal
 4. Seste pes perde
  Örnek: Sonra da ince ve çok acıklı bir perdeden şarkı söylemeye başladı. A. Mithat
 5. Doğruyu görmeye engel olan şey.
 6. Bir müzik parçasını oluşturan seslerden her birinin kalınlık veya incelik derecesi.
 7. Bu ses derecelerini sağlamak için çalgılarda bulunup parmaklarla basılan yer.
 8. Katarakt.
 9. Telli çalgılarda klavye üzerinde notaların yerlerini belirlemek amacıyla bölümlenmiş ve parmakla basılan aralık.
 10. Bk. bürgü
 11. Bk. ana perde
 12. Bk. bölüm perdesi
 13. Salonunda, görünçlükle, görüntülükle salonu ayıran, açılır kapanır örtü.
 14. Bk. görüntülük
 15. Bk. titrem
 16. Kurbağa ve su kuşlarında ayak parmakları arasındaki deri.
 17. (en) Web.
 18. (en) Drop.
 19. (en) Fret.
 20. (en) Curtain.
 21. (en) Screen.
 22. (en) Cloak.
 23. (en) Episode.
 24. (en) Cataract.
 25. (en) Tone.
 26. (en) Blind.
 27. (en) Cover.
 28. (en) Drapes.
 29. (en) Pall.
 30. (en) Pitch.
 31. (en) Shade.
 32. (en) Partition.
 33. (en) Act of a play.
 34. (en) Diaphragm.
 35. (en) Membrane.
 36. (en) Veil.
 37. (en) Drape.
 38. (en) Drapery.
 39. (en) Movie screen.
 40. (en) Cataract in the eye.
 41. (en) Shield.
 42. (en) Mask.
 43. (en) Blinding.
 44. (en) Hanging.
 45. (en) Apron.
 46. (en) Sunblind.
 47. (en) Light baffle.
 48. (en) Sunshade.
 49. (en) Sheeting.
 50. (en) Sheet.
 51. (al) Vorhang, Proszeniumsvorhang
 52. (fr) Rideau
 53. (fr) Membrane

per   US UK (nedir ne demek)

 1. Protein etkinlik derecesi.
 2. (en) Prep. for each; by means of, via; through.
 3. (en) Protein efficiency ratio.
 4. (en) Through or by.
 5. Vasıtasıyle, eliyle
 6. Tarafından
 7. İçinden
 8. Tamamen
 9. Dışarı
 10. Çok.
 11. Eliyle, aracılığı ile, vasıtasıyla, başına, göre, nazaran, gereğince

boyu (nedir ne demek)

 1. Kendi boyu kadar.
 2. (en) Height, length, linear measurement, size, bulk, stature; clan, tribe.

boy   US UK (nedir ne demek)

 1. Bir şeyin tabanı ile en yüksek noktası arasındaki uzaklık
  Örnek: Boyu uzundu, yalnız biraz fazla semizdi. Ö. Seyfettin
 2. Bir yüzeyde, en sayılan iki kenar arasındaki uzaklık, en, genişlik karşıtı.
 3. Uzunluk.
 4. Yol, ırmak, deniz kıyısı
  Örnek: Sınır boylarındaki şeyhlerin göğsünde İngiliz ve Alman nişanları yan yana idi. F. R. Atay
 5. Kumaş için ölçü.
 6. Uzaklık
  Örnek: Günde üç boy şehrin öbür ucuna gider, gelir. H. Taner
 7. Destan
  Örnek: Boy boyladı, soy soyladı. Dede Korkut
 8. Ortak bir atadan türediklerine inanılan toplumsal ve ekonomik ilişkilerinde anaerkil, ataerkil anlayışı uygulayan geleneksel topluluk, kabile, klan
  Örnek: Türk boyları birbirlerini kardeş tanıyorlar. O. S. Orhon
 9. Bir televizyon almacının, görüntülüğünün köşegen uzunluğuyla belirtilen büyüklüğü. (Bugüne değin ölçün bir televizyonboyu belirlenmemiştir. Çeşitli ülkelerde, genellikle en küçükten en büyüğe doğru sıralanan başlıcaboylar (köşegen uzunlukları) şöyledir: 7,5 cm, 13 cm, 28 cm, 32 cm, 36 cm, 41 cm, 43 cm, 44 cm, 48 cm, 51 cm, 59 cm, 61 cm, 63 cm, 65 cm. Buboylar, genellikle, cep televizyonu, el televizyonu, taşınabilir televizyon, salon televizyonu olarak kümelendirilir. En çok kullanılanboylar 44 cm, 51 cm, 59 cm, 61 cm'dir).
 10. Herhangi bir filmin, iki kenarı arasında kalan uzunlukla yani eniyle belirtilen büyüklüğü. (Belli başlı filmboyları şunlardır: 8 mm, büyük 8, 9,5 mm, 16 mm, 35 mm, 70 mm. Film alıcı ve göstericileri de buboylara göre belirlenir). TV
 11. Bir aşiretin kollarından her biri.
 12. Bk. yükseklik
 13. (en) Stature.
 14. (en) Male child, from birth to the age of puberty; a lad; hence, a son.
 15. (en) To act as a boy; in allusion to the former practice of boys acting women's parts on the stage.
 16. (en) Size, gauge, width, film size (gauge, format, dimension), raw stock dimension, format,.
 17. (en) Screen size, size of the picture screen.
 18. (en) Clan.
 19. (en) Extent.
 20. (en) Figure.
 21. (en) Length.
 22. (en) Size.
 23. (en) Tribe.
 24. (en) In various countries, a male servant, laborer, or slave of a native or inferior race; also, any man of such a race.
 25. (en) Offensive term for Black man; 'get out of my way, boy' a friendly informal reference to a grown man; 'he likes to play golf with the boys'.
 26. (en) Height.
 27. (en) Edge.
 28. (en) Bank.
 29. (en) Magnitude.
 30. (al) Format, Filmformat, Kinoformat,
 31. (al) Bildschirmformat, Schirmbreite, Schirmgrösse
 32. Erkek çocuk, oğlan
 33. Delikanlı
 34. Aşağ
 35. Oğlan, erkek (genç), delikanlı, erkek çocuk, oğul, erkek hizmetli

görüntülük (nedir ne demek)

 1. Ekran.
 2. Göstericinin, üzerine görüntüleri yansıttığı, filmin izlenmesini sağlayan, çeşitli dokuda, beyaz, gerilmiş yüzey
 3. (Mecaz olarak) Sinema. TV
 4. Almaç ışıtacının dışarıya bakan, üzerinde görüntüler izlenen, iç çeperi ışınır özdekle sıvalı, dikdörtgen biçimindeki bölümü.
 5. (en) Screen.
 6. (en) Screen, projection screen, theatre (ABD: theater) screen,.
 7. (en) Television screen.
 8. (al) 1-2. Bildwand, Projektionswand, Leinwand, Filmleinwand, Schirm, Projektionsschirm, 3. Bildschirm, Fernsehbildschirm, Fernsehschirm
 9. (fr) 1-2. écran (de cinéma, de projection), 3. écran (de télévision)

en   US UK (nedir ne demek)

 1. Bir yüzeyde boy sayılan iki kenar arasındaki uzaklık, genişlik, boy, uzunluk karşıtı.
 2. Hayvanlara veya eşyaya vurulan damga, işaret.
 3. Başına geldiği sıfatların üstün derecede olduğunu gösteren kelime
  Örnek: Avucumu yumduğum zaman ailemin en kuvvetli erkekleri bile parmaklarımı açamazlardı. R. N. Güntekin
 4. Bir filmin iki kenar arasında kalan, filmlerin çeşitlerine göre değişen ve filmlerin boylarını belirleyen uzunluğu.
 5. Erime noktasının kısaltılmış şekli.
 6. Hlk. Hayvanların kulaklarına vurulan damga.
 7. Bk. genişlik
 8. (en) Best.
 9. (en) Very.
 10. (en) Width.
 11. (en) An, formerly used to form the plural of many nouns, as in ashen, eyen, oxen, all except oxen.
 12. (en) Suffix from AS.
 13. (en) Prefix signifying in or into, used in many English words, chiefly those borrowed from the French.
 14. (en) Some English words are written indifferently with en-or in-.
 15. (en) For ease of pronunciation it is commonly changed to em-before p, b, and m, as in employ, embody, emmew.
 16. (en) It is sometimes used to give a causal force, as in enable, enfeeble, to cause to be, or to make, able, or feeble; and sometimes merely gives an intensive force, as in enchasten.
 17. (en) See In-.
 18. (en) Suffix corresponding to AS.
 19. (en) -en and -on, formerly used to form the plural of verbs, as in housen, escapen.
 20. (en) In some cases, such as children and brethren, it has been added to older plural forms.
 21. (en) This must not be confused with -en corresponding in Old English to the AS.
 22. (en) Suffix signifying to make, to cause, used to form verbs from nouns and adjectives; as in strengthen, quicken, frighten.
 23. (en) See Em.
 24. (en) An adjectival suffix, meaning made of; as in golden, leaden, wooden.
 25. (en) The termination of the past participle of many strong verbs; as, in broken, gotten, trodden.
 26. (en) Half an em, that is, half of the unit of space in measuring printed matter.
 27. (en) An en is a typographers unit of measurement that is proportioned to the width of a capital letter 'N ' It will vary from font to font and will also vary with the point size of the font.
 28. (en) Half the width of an em.
 29. (en) Short form for en-quad, half the width of an em.
 30. (en) Measurement of linear space used by typographers; half the width of an em.
 31. (en) Fixed space equal to one-half the width of an em.
 32. (en) Unit of measurement equal to half of one em Also: en space, en quad, en rule, en leader.
 33. (en) Half an em.
 34. (en) European Norm.
 35. (en) The letter 'N' NU - a Greek letter XU - monetary unit of Vietnam.
 36. (en) Traversal after arrival, no traversal after traversal from an anchor of the same link.
 37. (en) One-Half the width of an em.
 38. (en) End Node APPN end system that implements the PU 2 1, provides end-user services, and supports sessions between local and remote CPs ENs are not capable of routing traffic and rely on an adjacent NN for APPN services Compare with NN See also CP.
 39. (en) Unit of measurement equal to half of one em.
 40. (en) European Norms.
 41. (en) Measure of space equal to one-half of an em space in the same point size and typeface.
 42. (en) European Normes or standards, which are gradually harmonising with and superseding British Standards.
 43. (en) English Nature.
 44. (en) One-Half of an em.
 45. (en) The very.
 46. (en) All-Time.
 47. (en) Most.
 48. (en) Melting point.
 49. (en) Breadth.
 50. (en) Diameter.
 51. (en) İnfinitive ending -an.
 52. (en) [in composition] one half of the width of an em.
 53. (al) Breite, Filmbreite
 54. (fr) Largeur
 55. (fr) P.F.
 56. Kelimeleri sıfat, fiil, isim yapan ek.
 57. E, içine (çok defa şiddet ifade eder).
 58. Harfi
 59. Matb
 60. Yarım kadrat (yazı)

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.013