NND Sözlük

Ana Sayfa > peşin hüküm nedir, peşin hüküm ne demek (peşin hüküm nnd)

peşin hüküm nedir, peşin hüküm ne demek?

peşin hüküm

 1. Ön yargı
  Örnek: Mühim diyoruz ama, bu kendi kendimize verdiğimiz bir peşin hükümden başka bir şey değildir. S. F. Abasıyanık
 2. Bk. önyargı
 3. (en) Bias.
 4. (en) Prejudice.
 5. (en) Preconception.

önyargı (nedir ne demek)

 1. Bir şeyi yeterince bilmeden varılmış kanı; önceden verilmiş yargı.
 2. (en) Bias.
 3. (en) Prejudgement.
 4. (en) Bias peşin hüküm.
 5. (en) Preconceived notion.
 6. (en) Junior judgment judgement.
 7. (en) Prejudice.
 8. (en) Forejudge.
 9. (en) Jaundice.
 10. (en) Preconceived opinion.
 11. (en) Preconception.
 12. (en) Prepossession.
 13. (en) Prejudiced opinion.
 14. (en) Preconceived idea.
 15. (en) Prejudgment.
 16. (en) Value judgment.
 17. (fr) Préjugé
 18. (la) Praejudicium

peşin (nedir ne demek)

 1. Bir alışverişte, alışveriş yapıldığı anda, alınan şeyin tesliminden önce veya teslimiyle birlikte ödenen, veresiye karşıtı.
 2. Çalışmadan verilen (ücret, aylık).
 3. Daha önce, önceden
  Örnek: Sana peşin haber vereyim ki, onlar kızlarının başkası ile âşıktaşlık yapmasını istemezler. O. C. Kaygılı
 4. Bk. ödenili
 5. (en) Lump.
 6. (en) Paid in advance.
 7. (en) Ready.
 8. (en) İn advance.
 9. (en) First.
 10. (en) Cash.
 11. (en) Beforehand.
 12. (en) Before.
 13. (en) Earlier önceden.
 14. (en) Paid cash.
 15. (en) Earlier.
 16. (en) İn the first place.
 17. (en) Down payment.
 18. (en) Spot cash.
 19. (en) Cash in advance.
 20. (en) Ready cod.

hüküm (nedir ne demek)

 1. Yargı
  Örnek: Hükmü doğru ve pek de yerinde olamazdı. F. R. Atay
 2. Egemenlik, hâkimiyet.
 3. Değer, aynı veya benzer nitelik
 4. Önem, geçerlilik.
 5. Etki, hız, şiddet.
 6. Karar.
 7. Bk. yargı.
 8. Bk. yargı
 9. Bk. yargı (2)
 10. (en) Rule.
 11. (en) Authority.
 12. (en) Provision.
 13. (en) Sentence.
 14. (en) Decision.
 15. (en) Judgement.
 16. (en) Verdict.
 17. (en) Adjudication.
 18. (en) Assize.
 19. (en) Award.
 20. (en) Conclusion.
 21. (en) Deliverance.
 22. (en) Dicta.
 23. (en) Dictum.
 24. (en) Doom.
 25. (en) Estimate.
 26. (en) Fiat.
 27. (en) Operation.
 28. (en) Predication.
 29. (en) Proviso.
 30. (en) Ruling.
 31. (en) Statute.
 32. (en) Decree.
 33. (en) Force.
 34. (en) Judgment.
 35. (en) Possession.
 36. (en) Arbitrament.
 37. (en) Thought.
 38. (en) Sovereignty.
 39. (en) Jurisdiction.
 40. (en) Validity.
 41. (en) İnfluence.
 42. (en) Ascendance.
 43. (en) Clause.
 44. (en) Legal decision.
 45. (en) Determination.
 46. (en) Finding.
 47. (en) Government.
 48. (en) Hold.
 49. (en) Judicium.
 50. (en) Precept.

ön yargı (nedir ne demek)

 1. Bir kimse veya bir şeyle ilgili olarak belirli şart, olay ve görüntülere dayanarak önceden edinilmiş olumlu veya olumsuz yargı, peşin yargı, peşin hüküm, peşin fikir
  Örnek: Faraziyenizi çok yanlış ön yargılara oturtuyorsunuz. H. Taner
 2. (en) Prejudice.

ön (nedir ne demek)

 1. Bir şeyin esas tutulan yüzü, arka karşıtı
  Örnek: Beş on kişi, köşkün önünde toplandık. M. Ş. Esendal
 2. Bir şeyin esas tutulan yüzünün baktığı yer, karşı
 3. Bir kimsenin ilerisi
 4. Yakın gelecek zaman.
 5. Giyeceklerin genellikle göğsü örten bölümü
 6. Önce olan, ilk.
 7. Civar, yöre.
 8. Benzerler arasında bakılan veya gidilen yönde olan
 9. Bk. anteriyör
 10. (en) Front.
 11. (en) Fore.
 12. (en) Frontal.
 13. (en) Anterior.
 14. (en) Space in front of.
 15. (en) Foremost.
 16. (en) Forefront.
 17. (en) Front part of.
 18. (en) Forward.
 19. (en) İnitiative.
 20. (en) Precursory.
 21. (en) Preliminary.
 22. (en) Face.
 23. (en) Presence.
 24. (en) Ante-.
 25. (en) Pre-.
 26. (en) Pro-.

yargı (nedir ne demek)

 1. Kavrama, karşılaştırma, değerlendirme vb. yollara başvurularak kişi, durum veya nesnelerin eleştirici bir biçimde değerlendirilmesi, hüküm.
  Örnek: Hocamız rahmetli Muhsin Bey, bunu sınıfta okurken gözleri yaşarırdı. H. Taner
 2. Yasalara göre mahkemece bir olay veya olgunun doğuşuna etken olan sebeplerin de göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi sonucu verilen karar, kaza
  Örnek: Yargı yetkisi, Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır. Anayasa
 3. Mahkeme.
 4. Yüklemle bildirilen karar veya düşünce: Geleceksin, gideceğiz, yapsın vb.
 5. Devletin türe düzenini korumaya ilişkin bağımsız bir yargıç kuruluşunca yaptığı görev ile türe uyuşmazlıklarının yargılıklarda çözümlenmesi eylemi.
 6. Yargıcın gördüğü bütün davaları, olaya ilişkin yasalara göre çözümlemek için söylediği en son söz.
 7. Hüküm, muhakeme.
 8. Adalet.
 9. (en) Assess.
 10. (en) Attitude.
 11. (en) Conclusion.
 12. (en) İdea.
 13. (en) Court decision.
 14. (en) Verdict of jury.
 15. (en) Adjudication.
 16. (en) Juridical.
 17. (en) Administration of justice, jurisdiction.
 18. (en) Judgement, decision, order, rule, decree, advice "Judicial Committee of the Privy Council", Speech "House of Lords", Sentence "Criminal Courts".
 19. (en) Deliverance.
 20. (en) Judgement.
 21. (en) Jurisdiction.
 22. (en) Justice.
 23. (en) Provision.
 24. (en) Ruling.
 25. (en) Sentence.
 26. (en) Verdict.
 27. (en) Estimation.
 28. (en) Judgment.
 29. (en) Opinion.
 30. (en) Judgment hüküm.
 31. (en) Decision.
 32. (en) Verdict kaza.
 33. (en) Lawsuit.
 34. (en) Decision in a court of law.
 35. (en) Award.
 36. (en) Decree.
 37. (en) Discernment.
 38. (en) Discretion.
 39. (en) Discrimination.
 40. (en) Estimate.
 41. (en) Evaluation.
 42. (fr) Fonctionnement de la justice, juridiction
 43. (fr) Sentence, jugement, arrêt
 44. (fr) Jugement

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.013