NND Sözlük

Ana Sayfa > pastel kalemi nedir, pastel kalemi ne demek (pastel kalemi nnd)

pastel kalemi nedir, pastel kalemi ne demek?

pastel kalemi

 1. (en) Pastel

pastel   US UK (nedir ne demek)

 1. Resim yapmakta kullanılan renkli boya kalemi
 2. Böyle kalemlerle yapılan resim.
 3. Soluk (renk).
 4. (en) Pastel.
 5. (en) Crayon made of a paste composed of a color ground with gum water.
 6. (en) Color to which a lot of white has been added to make it very light in value.
 7. (en) Light, soft color.
 8. (en) Soft chalk made of pigments, water and a binder, blended into a stiff paste and dried.
 9. (en) Pale or light color.
 10. (en) Pure pigments ground into a paste with a dash of gum binder, which is then rolled and dried into stick form Pastels are not chalk, and will not fade, yellow, crack or blister with time or exposure to light.
 11. (en) Pigments mixed with gum and pressed into a stick for use as crayons Work of art done with such pigments are referred to as pastels It comes in a stick form and consists of dry pigment that is bound with gum.
 12. (en) Dry pigment mixed with bum and fixative used in stick form for drawing also a soft, pale shade or any work of art made with pastels.
 13. (en) Plant affording a blue dye; the woad ; also, the dye itself.
 14. (en) Any of various pale or light colors delicate and pale in color; 'pastel pink' lacking in body or vigor; 'faded pastel charms of the naive music'.
 15. (en) Pastel crayon.
 16. (en) Pastel drawing.
 17. (en) İn crayon.
 18. (en) Drawing made by rubbing colored chalks on paper.
 19. (en) Light, pale tint of color.
 20. (en) Combination of pure pigment and binder forming permanent colored sticks; noted for colors which go from soft to brilliant When the ground is completely covered with pigment, the work is considered a pastel painting; leaving much of the ground exposed produces a pastel sketch.
 21. (en) Fine arts, illustration - One of the purest forms of colored pigment application Essentially created in the past 200 years, pastels are crayon like sticks of varying hardness Essentially, pastels are pigment sticks with little binder It is because of this that the color retention of pastel drawing remain over many years Often a fixative is required to insure pastel drawings maintain over the years as the low binder content means this painting/drawing medium is quite fragile.
 22. (en) Chalklike stick that is of a color having a soft, subdued shade used for drawing.
 23. (en) Crayon made from pigment mixed with gum and water and pressed into a stick-shaped form A work of art created from these crayons is also called a pastel Pastel can also indicate a pale color.
 24. (en) Technique of painting using sticks, called pastels, made of dry powdered pigments mixed with a small amount of gum They are used on paper or fine textured canvas.
 25. (en) [Spanish] cake; pie.
 26. (en) Pastel is basically a pigment presented in a stick form and held together by an extremely weak binding medium that is ineffective once the pastel has been applied The pigment relies on being embedded in the surface of the ground and on static and frictional forces to keep it in place In the pastel technique, light is reflected from the surface of the pigment and therefore offers a bright, but light, colour value Pastels are essentially a drawing medium In pastel painting, the colour is rubbed, blended smeared and scraped back in various ways that resemble true painting, or it can be applied from the pastel stick in lines and blocked areas Pastels are often employed in mixed media techniques in conjunction with drawing and painting materials The term also refers to a work of art in pastel, and a light and subdued shade of a colour.
 27. (en) Any of various pale or light colors.
 28. (en) Lacking in body or vigor; 'faded pastel charms of the naive music'.
 29. (en) Delicate and pale in color; 'pastel pink'.
 30. Pastel boya, pastel renk, pastel resim, çivitotu
 31. Pastel kalemi
 32. Pastel ile yapılmış resim
 33. Fantezi hikâye, zarif ve hayal mahsulü yazı
 34. Pastel renk.

kalemi (nedir ne demek)

 1. Kanda potasyum bulunması.
 2. Hiperkalemi.
 3. (en) Kalemia.

kalem (nedir ne demek)

 1. Yazma, çizme vb. işlerde kullanılan çeşitli biçimlerde araç
  Örnek: Kâğıt, kalem, mürekkep, hepsi masanın üstündedir. F. R. Atay
 2. Resmî kuruluşlarda yazı işlerinin görüldüğü yer
 3. Yontma işlerinde kullanılan ucu sivri veya keskin araç.
 4. Çeşit, tür.
 5. Bazı deyimlerde yazı.
 6. Yazar.
 7. Bk. yazıl
 8. (C.: Aklam) Kamış. Yazı için ucu inceltilen bir nevi ince ve sert kamış.
 9. (en) Pencil.
 10. (en) İtem.
 11. (en) Entry.
 12. (en) Style.
 13. (en) Office.
 14. (en) Chisel.
 15. (en) Gouge.
 16. (en) Office handling the paperwork for a governmental department.
 17. (en) Sort.
 18. (en) Shaft of an arrow.
 19. (en) Artists'medium.
 20. (en) İtemization.
 21. (en) Tool.

yazıl (nedir ne demek)

 1. Bir bütünü oluşturan alt öğelerden, bir dizelgenin alt başlıklarından her biri.
 2. (en) İtem, article.

pastel resim (nedir ne demek)

 1. (en) Pastel.

resim (nedir ne demek)

 1. Varlıkların, doğadaki görünüşlerinin kalem, fırça gibi araçlarla kâğıt, bez vb. üzerinde yapılan biçimleri
  Örnek: Konulu resim parçaları kendiliğinden ve doğru olarak yan yana gelivermiş, hikâye ortaya çıkmıştı. T. Buğra
 2. Bunu yapmak için gerekli yöntemleri öğreten sanat
 3. Fotoğraf
 4. Bazı eşyadan ve işlerden alınan vergi veya harç
 5. Tören.
 6. Film üzerinde çerçeve içinde yer alan fotoğraflardan her biri
 7. Bir canlıresim için çizilenresimlerin her biri. TV
 8. Almaç görüntülüğünde, görüntülüğün üst satırdan alt satıra değin taranması sonunda oluşan görüntü
 9. İzleyicinin almaç görüntülüğünde gördüğü, izlediği görüntünün en ufak birimi.
 10. Bk. görüntü
 11. Bir çeşit deve yürüyüşü.
 12. Öğrencilere gözlem, izlenim ve imgelemleri ile duygu ve tasarımlarınıresimle anlatabilme bilgi, beceri ve yetisini kazandırmak; sanat yapıtlarını değerlendirmek için gerekli ölçüleri kavramaları konusunda onlara yardımcı olmak; boş zamanlarını yararlı biçimde geçirmelerini sağlayacak güzel bir uğraşı alanını sevdirmek amacıyla türlü okul programlarında yer alan ders.
 13. (en) Cartoon, drawing, 3-.
 14. (en) Television picture (image).
 15. (en) Picture, frame, image, photographie image, film image, single frame,.
 16. (en) Picture.
 17. (en) Pattern.
 18. (en) Valentine.
 19. (en) Photograph.
 20. (en) Duty.
 21. (en) Fresco.
 22. (en) Mosaic.
 23. (en) Pictorial.
 24. (en) Figure.
 25. (en) Drawing.
 26. (en) Painting.
 27. (en) Photo.
 28. (en) İmage.
 29. (en) İllustration.
 30. (en) Tableau.
 31. (en) Tablature.
 32. (en) Dues.
 33. (en) Effigy.
 34. (en) Likeness.
 35. (en) Design.
 36. (en) Photo fotoğraf.
 37. (en) Toll.
 38. (en) Print.
 39. (en) Art of drawing or painting pictures.
 40. (en) İmpost.
 41. (en) Ceremony.
 42. (en) Plan.
 43. (en) Chart.
 44. (en) Drafting.
 45. (en) Plotting.
 46. (en) Draught.
 47. (en) Graphic.
 48. (en) Plate.
 49. (en) Aspect.
 50. (en) Device.
 51. (en) Levy.
 52. (en) Rate.
 53. (en) Charge.
 54. (en) Excise.
 55. (al) Bild, Filmbild, Einzelbild, Vollbild, Aufnahme,
 56. (al) Zeichnung, "Cartoon", 3-
 57. (al) Fernsehbild
 58. (fr) Photogramms, vue, cadre, image,
 59. (fr) Dessin, "cartoon",
 60. (fr) İmage de télévision

renkli (nedir ne demek)

 1. Rengi olan
  Örnek: Narın ağacı ne kadar civelek, çiçeği ne ince, kabuğu ne renklidir. R. H. Karay
 2. Beyaz dışında başka rengi veya renkleri olan
  Örnek: Havaya renkli fişekler atıyordu. P. Safa
 3. Neşeli, canlı, ilgi çekici
  Örnek: Aşırı renkli ve hareketli ise onu yolculukla dengeleyin, frenleyin. H. Taner
 4. Kendine özgü, ilginç, çarpıcı nitelikleri olan (kimse).
 5. Doğadaki renkleri olduğu gibi görüntüye aktarmayı gözeten film.
 6. (en) Colored.
 7. (en) Coloured.
 8. (en) Jazzy.
 9. (en) Lurid.
 10. (en) Lively.
 11. (en) Colo red.
 12. (en) Amusing.
 13. (en) Colorful.
 14. (en) Colourful.
 15. (en) Hued.
 16. (en) Lithochromatic.
 17. (en) Painted.
 18. (en) Staining.
 19. (en) Stirring.
 20. (en) Vivid.

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.013