orta hece düşmesi nedir, orta hece düşmesi ne demek - Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
NND Sözlük

Ana Sayfa > orta hece düşmesi nedir, orta hece düşmesi ne demek (orta hece düşmesi nnd)

orta hece düşmesi nedir, orta hece düşmesi ne demek?

orta hece düşmesi

 1. Orta hecede bulunan vurgusuz ünlünün bazı durumlarda düşmesi, haploloji.
 2. Son hecelerinde dar ünlü bulunan Türkçe kelimelerin bir gurubu ad çekimi ve iyelik ekleri aldıklarında, iç heceye geçen son hecedeki dar ünlülerin, eklerle genişletilmiş bazı kelimelerde de, Türkçenin ses tarihi içinde geçirdiği çeşitli gelişmeler sonunda vurgunun kendinden sonraki heceye kayması yüzünden, içseste kalan veya bağlantı görevi yapan ünlülerin düşmesi olayı: ağız > ağzı, ağza, ağzın; alın > alnı, alna, alnın; bağır > bağrı, bağra, bağrın; boyun > boynu, boyna boynun; oğul > oğlu, oğla, oğlun; kayın > kaynı, kaynın; dirilik > dirlik, ilerilemek > ilerlemek, karışı > karşı, kokulamak > koklamak, kavuşak > kavşak, süpürüntü > süprüntü, yalınız > yalnız, yanılış > yanlış vb.
 3. (en) Haplology, syncopation.
 4. (fr) Haplologie, syncope

orta (nedir ne demek)

 1. Bir şeyin kenarlarından merkeze doğru yaklaşık olarak aynı uzaklıkta olan yer
  Örnek: Tam bağın ortasına geldikleri zaman düşman askerlerini gördüler. Y. K. Karaosmanoğlu
 2. Başlangıcı ile bitimi arasında eşit uzaklıkta olan süre.
 3. Bir şeyin eşit olarak ayrılabileceği bölüm
  Örnek: Seccadesini ortasından kesip ikiye böldüler. Ö. Seyfettin
 4. İyi ile kötü arasındaki durum, vasat.
 5. Görünür, algılanır durum
  Örnek: Moralinin, inadının, zaman zaman da aşırı ataklığının nedeni ortadadır. H. Taner
 6. Topluluk içinde, arasında.
 7. Öğretimde, öğrencinin değerlendirilmesinde geçer not ile iyi arasındaki derece.
 8. Sorunların çözümünde aşırılıklardan kaçınan, ölçülü bir yöntem izleyen.
 9. Görünçlüğünortasında yer alan bölüm;ortaya düşen yerler.
 10. (en) Middle.
 11. (en) Central.
 12. (en) Medium.
 13. (en) Middling.
 14. (en) İntermediate.
 15. (en) Fair.
 16. (en) İn-Between.
 17. (en) İntermediary.
 18. (en) Mean.
 19. (en) Medial.
 20. (en) Median.
 21. (en) Mediate.
 22. (en) Mediocre.
 23. (en) Mesial.
 24. (en) Mesne.
 25. (en) Moderate.
 26. (en) Passable.
 27. (en) Secondary.
 28. (en) Center.
 29. (en) Centre.
 30. (en) Midst.
 31. (en) Bosom.
 32. (en) Mid-.
 33. (en) Meso-.
 34. (en) Average.
 35. (en) İndifferent.
 36. (en) Normal.
 37. (en) Tolerable.
 38. (en) Middle part.
 39. (en) Central part.
 40. (en) Central (thing.
 41. (en) Centrum.
 42. (en) The common run.
 43. (en) Heart.
 44. (en) İn between.
 45. (en) Mainstream.
 46. (al) Mittelgrund
 47. (fr) Milieu

hece (nedir ne demek)

 1. Bir solukta çıkarılan ses veya ses birliği, seslem.
 2. Bir solukta çıkarılan ses veya ses birliği: Ah, oh, bak, üst, alt, kalk, dört, oda (o-da) , üzüm (ü-züm) , araba (a-ra-ba) , kelebek (ke-le-bek) , kanatlarını (ka-nat-la-rı-nı) vb.
 3. Bk. hece
 4. (en) Syllable.
 5. (en) Syllabic.
 6. (en) Expletive.
 7. (en) Phonogram.
 8. (fr) Syllabe

düşme (nedir ne demek)

 1. Düşmek işi.
 2. (en) Sag.
 3. (en) Fall.
 4. (en) Downfall.
 5. (en) Falling down.
 6. (en) Drop.
 7. (en) Descent.
 8. (en) Falling off.
 9. (en) Falling-Away.
 10. (en) Flop.
 11. (en) Precipitation.
 12. (en) Scale-Down.
 13. (en) Slump.
 14. (en) Spill.
 15. (en) Tumble.
 16. (en) Comedown.
 17. (en) Decline.
 18. (en) Setback.
 19. (en) Trip.
 20. (en) Falling.
 21. (en) Crash.
 22. (en) Leeway.
 23. (en) Decrease.
 24. (en) Depreciation.
 25. (en) Sinking.
 26. (en) Drift.
 27. (en) Declination.
 28. (en) Depression.
 29. (en) Attenuation.
 30. (en) Pitching.
 31. (en) Squash.
 32. (en) Crash landing.
 33. (en) Tumbling.
 34. (en) Deducting.
 35. (en) Deduction.
 36. (en) Degradation.
 37. (en) Fail.
 38. (en) Prolapse.
 39. (en) Shortfall.

vurgusuz (nedir ne demek)

 1. Vurgu ile söylenmeyen.
 2. (en) Atonic, offbeat, unaccented, unstressed.

bazı (nedir ne demek)

 1. Birtakım, kimi
  Örnek: Bazı Türkler oraya eğlenmeye giderler. Ö. Seyfettin
 2. Bazen
  Örnek: Bazı, mağazadan içeriye girinceye kadar kendimden geçerdim. Y. K. Karaosmanoğlu
 3. (en) Certain.
 4. (en) Some.

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.012