NND Sözlük

Ana Sayfa > organik baz nedir, organik baz ne demek (organik baz nnd)

organik baz nedir, organik baz ne demek?

organik baz

 1. Aminler ve alkaloitler gibi organik bileşikler.
 2. (en) Organic base.
 3. (fr) Organique base

organik (nedir ne demek)

 1. Organlarla ilgili, uzvi.
 2. Bir görevi yerine getirmekle yükümlü kuruluşla ilgili olan
  Örnek: Ne ki, organik bütünlüğü ve büyüklüğü kalmamıştı. S. Ayverdi
 3. Canlı, güçlü (ilişki).
 4. Hidrokarbon zinciri veya halkası taşıyan maddeler.
 5. Kökeni bitkisel ve hayvansal olan (özdek).
 6. Hidrokarbon zinciri veya halkası taşıyan maddeler.
 7. Canlı organizmadan elde edilen, yapısında karbon içeren.
 8. Organlardan oluşmuş yapı gösteren.
 9. (en) Organic.
 10. (en) Organic Biyo.
 11. (en) Structural.

baz (nedir ne demek)

 1. Temel, esas.
 2. Taban.
 3. Bir asitle birleştiğinde bir tuz oluşturan madde, esas.
 4. Bk. taban
 5. Alkali
 6. Nükleotid yapısını oluşturan moleküller.
 7. Herhangi bir şeyin temeli veya en küçük parçası, bileşiğin ana maddesi.
 8. Kimyada tuzun asit olmayan kısmı veya tuzların oluşumu için asitlerle birleşmiş madde veya bir çözeltide hidrojen iyonu (proton) alan madde.
 9. Suda çözündüğünde hidroksil yükünü OH
 10. Alkali.
 11. Suda çözünebilen, çözelti içinde iken ortama hidroksil iyonları veren, pH değerleri 7'nin üzerinde olan ve asitlerle tepkimeye giderek tuz oluşturan maddeler.
 12. (en) Base Biyo.
 13. (en) Base.
 14. (en) Alcali.
 15. (en) Alkali.

taban (nedir ne demek)

 1. Ayağın alt yüzü, aya.
 2. Üstü kapalı bir yerin gezinilen, ayakla basılan yüzü, tavan karşıtı.
 3. Ayakkabının alt bölümü.
 4. Kaide.
 5. Bir şeyin en alt bölümü.
 6. Değerlendirmede en alt derece.
 7. Bir toplumu, bir kuruluşu oluşturan, yönetime katılmadan etkili olan kitle.
 8. Temel, temel ilke, baz.
 9. Huy bakımından.
 10. Yaradılıştan.
 11. Başlangıç ya da temel sayılan yer ya da nesne.
 12. Transistorun salgıcı ile toplacını ayıran kesimi.
 13. Üzerine, duyarkatı oluşturan kimyasal özdek sürülmüş selüloit kuşak
 14. Mıknatıslı kuşak ve mıknatıslı görüntü kuşağında, üzerine demir oksit sıvanan asetat, polivinilklorit ya da polyesterden kuşak.
 15. Bk. temel
 16. (en) Base, support, backing, film base, emulsion support (carrier),.
 17. (en) Sole.
 18. (en) Underside.
 19. (en) Cushion.
 20. (en) Pedestal.
 21. (en) Bedrock.
 22. (en) Tape base.
 23. (en) Girder.
 24. (en) Base.
 25. (en) Basement.
 26. (en) Floor.
 27. (en) Fundament.
 28. (en) Sill.
 29. (en) Substratum.
 30. (en) Substructure.
 31. (en) Heel.
 32. (en) Subsoil.
 33. (en) Plateau.
 34. (en) Foundation.
 35. (en) Lower limit or base.
 36. (en) Base plane.
 37. (en) Base line.
 38. (en) Steel of good quality.
 39. (en) Bottom.
 40. (en) Basal.
 41. (en) Bedding.
 42. (en) Footing.
 43. (en) Underlying.
 44. (en) Underwork.
 45. (en) Groundwork.
 46. (en) Platform.
 47. (en) İnner botto.
 48. (al) Schichtträger, Träger, Filmträger,
 49. (al) Grundfläche, Base
 50. (al) Schichtträger, Träger, Magnetbandschichtträger
 51. (fr) Base, support
 52. (fr) Plante du pied
 53. (fr) Base

aminler (nedir ne demek)

 1. Amonyak (NH3)'ın hidrojenleri yerine alkil köklerinin girmesiyle türeyen ve hidrojenle yer değiştiren alkil köklerinin sayısına göre birincil (RNH2), ikincil (RR'NH), üçüncül (R R' R" N)aminler olarak bölümlendirilen organik bileşikler.
 2. Amonyak (NH3)'ın hidrojenleri yerine alkil köklerinin girmesiyle türeyen ve hidrojenle yer değiştiren alkil köklerinin sayısına göre birincil (RNH2), ikincil (RR'NH), üçüncül (R R' R" N) aminler olarak bölümlendirilen organik bileşikler.
 3. (en) Amines.
 4. (en) Amine.
 5. (al) Amine
 6. (fr) Amines
 7. (fr) Amine

amin (nedir ne demek)

 1. "Öyle olsun, Allah kabul etsin" anlamlarında, duaların arasında ve sonunda kullanılan bir söz.
 2. Amonyaktaki hidrojen yerine, tek değerli hidrokarbonlu köklerin geçmesiyle oluşan ürünlerin genel adı.
 3. Fonksiyonel NH2 grubu taşıyan herhangi bir bileşik. RCONH2.
 4. Gıda maddelerinin fermantasyonu veya kokuşması sırasında, amino asitlerin dekarboksilasyonu sonucu açığa çıkan maddeler.
 5. İşlevsel amino grubu taşıyan herhangi bir bileşik, R-NH
 6. İşlevsel NH2 grubu taşıyan herhangi bir bileşik.
 7. (en) Amen.
 8. (en) Amine.

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.011