NND Sözlük

Ana Sayfa > organ nakli nedir, organ nakli ne demek (organ nakli nnd)

organ nakli nedir, organ nakli ne demek?

organ nakli

 1. İşlevini yitirmiş bir organın yerine sağlam bir organı koyma, organ aktarımı, transplantasyon
  Örnek: Nasıl bazı organ nakillerinde vücut yabancı organı atıyorsa, dil de bunu atar. B. Felek
 2. Tedavi amacıyla vücudun içine yabancı bir maddeyi (organ, doku veya ilave) ameliyatla yerleştirme.
 3. Canlı dokunun bir yerden kaldırılıp madde kaybı bulunan diğer bir bölüme yerleştirilmesi.
 4. Doku veya organ nakli, transplantasyon.
 5. (en) Organ transplantation.
 6. (en) Transplantation.
 7. (en) İmplant.
 8. (en) Organ.
 9. (en) Uzu alet.
 10. (en) Araç.
 11. (en) Örgüt.
 12. (en) Kuruluş.

organ   US UK (nedir ne demek)

 1. Canlı bir vücudun, belirli bir görev yapan ve sınırları kesin olarak belirlenmiş bölümü, uzuv
  Örnek: Bütün iç organlarım burkulur gibi oldu. N. Cumalı
 2. Bir görevi, bir işi yerine getirmekle yükümlü kuruluş.
 3. Örgen
 4. Organizma içinde özel görevleri olan ve dokulardan oluşmuş, karaciğer; böbrek, kalp gibi yapılar.
 5. Belli bir göreve sahip vücut parçası veya oluşum, organa.
 6. (en) Medium of communication between one person or body and another; as, the secretary of state is the organ of communication between the government and a foreign power; a newspaper is the organ of its editor, or of a party, sect, etc.
 7. (en) Wind instrument containing numerous pipes of various dimensions and kinds, which are filled with wind from a bellows, and played upon by means of keys similar to those of a piano, and sometimes by foot keys or pedals; formerly used in the plural, each pipe being considired an organ.
 8. (en) Collection of tissues which performs a particular function or set of functions in an plant's body The leaf, stem, and root are three organs found in many plants Organs are composed of tissues.
 9. (en) Part of the body that consists of different types of tissue and that performs a particular function Examples include the kidneys, heart and brain.
 10. (en) Any multicellular structural or functional unit of an animal of plant, often composed of different tissues that perform specific roles, such as the liver and leaf.
 11. (en) Group of cells and tissues that have a particular function for an organism.
 12. (en) Keyboard instrument dating back to 200 AD To generate the large volumes of air it requires, the organ was first powered by foot pedals, gravity and water More recently organs have been powered by steam, hydraulics, gas and electricity The essential components of the traditional organ are pipes, wind supply and wind chest, key and stop actions, and case The many sounds of the organ are manipulated when the keyboard controlling the flow of air changes the air supply to the pipes Organs can be very complicated ranging broadly in musical dynamics and size.
 13. (en) Keyboard instrument in which sounds are generated by air blowing through pipes or reeds, or an electronic simulation of such an instrument.
 14. (en) Keyboard instrument consisting of pipes and reeds Today almost exclusively used in churches.
 15. (en) Two or more tissues working together to do a job for the body Examples: bone, brain, and stomach.
 16. (en) Organs are made of many tissues that work together to perform a specific function in the organism.
 17. (en) Keyboard instrument with a variety of sizes and construction The largest kind of organ is a church organ, built right into the structure of a sanctuary and featuring a large number of pipes; the keys send an electric signal to send air into a particular pipe or set of pipes There are also smaller portable organs, in which the sound is entirely electronic, and organs of intermediate size, not portable but still electronic These smaller organs are actually more similar in construction to a synthesizer than a church organ.
 18. (en) Medium , organ.
 19. (en) Organ.
 20. (en) Member.
 21. (en) To supply with an organ or organs; to fit with organs; to organize.
 22. (en) Wind instrument whose sound is produced by means of pipes arranged in sets supplied with air from a bellows and controlled from a large complex musical keyboard a fully differentiated structural and functional unit in an animal that is specialized for some particular function a periodical that is published by a special interest group; 'the organ of the communist party' a government agency or instrument devoted to the performance of some specific function; 'The Census Bureau is an organ of the Commerce Department'.
 23. (en) Agency.
 24. (en) İnstrumentality.
 25. (en) Fully differentiated structural and functional unit in an animal that is specialized for some particular function.
 26. (en) Government agency or instrument devoted to the performance of some specific function; 'The Census Bureau is an organ of the Commerce Department'.
 27. (en) An electronic simulation of a pipe organ.
 28. (en) Periodical that is published by a special interest group; 'the organ of the communist party'.
 29. (en) Wind instrument whose sound is produced by means of pipes arranged in sets supplied with air from a bellows and controlled from a large complex musical keyboard.
 30. (en) Free-Reed instrument in which air is forced through the reeds by bellows.
 31. (en) Part of the body with a specific function.
 32. (en) Wind instrument consisting of at least one row of pipes, which are made to sound by air being directed under pressure from a wind-raising device, and key- and pedal-boards, which admit air to the pipes by means of valves.
 33. (en) An agency that carries on specific functions within a larger organization.
 34. (en) Part of a plant with a particular structure and function.
 35. (en) Keyboard instrument with both manual and pedal keyboards that produces sound by sending air through pipes of various lengths 2 An electronic instrument that creates the sounds made by a pipe organ.
 36. (en) Part of an animal or plant that has some special purpose.
 37. (en) Unit of semi-circular stepped shelving containing hundreds of bottles of raw materials.
 38. (en) Structure made up of different types of tissues that work together to do a certain job.
 39. (en) Part of the body made of several tissues, with a particular function.
 40. Org, erganun
 41. Biyol
 42. Organ, uzuv, alet, araç, org, örgüt, kuruluş

nakli (nedir ne demek)

 1. Taşıma ile ilgili olan.
 2. Nakle dayanan, anlatılan, söylenen (gerçek).
 3. (en) Transport, move, transfer, conveyance, devolution, removal, transference, transfusion.

nak   US UK (nedir ne demek)

 1. Bk. noktalar arası iletişim kuralı
 2. (negative acknowledgement) negatif alındı, alıcı modem tarafından gönderici modeme bir veri paketinin eksik geldiğŸini ve tekrar gönderilmesi gerektiğŸini belirtetmek için gönderilen mesaj veya karakter (Bilgisayar, Telekomünikasyon)

noktalar arası iletişim kuralı (nedir ne demek)

 1. (Nak)

yerine (nedir ne demek)

 1. Bir şeyin veya bir kimsenin yerini almak üzere
  Örnek: Bana haftalık yerine gündelik ver. R. N. Güntekin
 2. Başkasının adına
  Örnek: Nitekim o gün eksiltmeye kendi yerine onu yollamıştı. H. Taner
 3. (en) İnstead.
 4. (en) İnstead of.
 5. (en) İn lieu.
 6. (en) İn lieu of.
 7. (en) İn sb's/sth's stead.
 8. (en) Before.
 9. (en) İn place of.
 10. (en) Vice.
 11. (en) İn lie.

sağlam (nedir ne demek)

 1. Dayanıklı, kolay bozulmaz, yıkılmaz
  Örnek: En sağlam sütunlar üstünde durduğu sanılan devir, bir karton kale gibi yıkılmıştı. F. R. Atay
 2. Zarar görmemiş, bozulmamış.
 3. Sakatlık veya hastalığı bulunmayan, sağlıklı, sıhhatli
  Örnek: Kendisi uzun boylu, sağlam, orta yaşlı bir adamdır; ama yıprandığını söylüyor. M. Ş. Esendal
 4. Güvenilir.
 5. Gerçek, inanılır bir temeli olan
  Örnek: Böyle sağlam adı nereden bulacaksın. M. Ş. Esendal
 6. (sa'ğlam) Her hâlde, muhakkak
 7. Sağlıklı.
 8. Güvenilirlik.
 9. Gerçek, inanılır.
 10. (en) Hardwearing.
 11. (en) İmmaculate.
 12. (en) Lasting.
 13. (en) Resolute.
 14. (en) Right.
 15. (en) Roadworthy.
 16. (en) Well-Built.
 17. (en) Well-Made.
 18. (en) İn good condition.
 19. (en) Dependable.
 20. (en) Trustable.
 21. (en) Cover paper.
 22. (en) Established.
 23. (en) Everlasting.
 24. (en) Sound.
 25. (en) Safe.
 26. (en) Whole.
 27. (en) Hard.
 28. (en) Firm.
 29. (en) Fast.
 30. (en) Strong.
 31. (en) Healthy.
 32. (en) Able-Bodied.
 33. (en) Good.
 34. (en) Secure.
 35. (en) Secured.
 36. (en) Valid.
 37. (en) Sure.
 38. (en) Gilt-Edged.
 39. (en) Bankable.
 40. (en) Bouncing.
 41. (en) Calculable.
 42. (en) Cast-Iron.
 43. (en) Consolidated.
 44. (en) Flat-Footed.
 45. (en) Foolproof.
 46. (en) Foursquare.
 47. (en) Dyed in grain.
 48. (en) Granite.
 49. (en) Granitic.
 50. (en) Hale.
 51. (en) Robust.
 52. (en) Rugged.
 53. (en) Solid.
 54. (en) Stable.
 55. (en) Stalwart.
 56. (en) Staunch.
 57. (en) Steady.
 58. (en) Steely.
 59. (en) Stout.
 60. (en) Sturdy.
 61. (en) Substantial.
 62. (en) Unflinching.
 63. (en) Unshakeable.
 64. (en) Trustworthy.
 65. (en) Reliable.
 66. (en) Durable.
 67. (en) All right.
 68. (en) İn good order/condition.
 69. (en) Undamaged.
 70. (en) Wholesome.
 71. (en) Honest.
 72. (en) Four square.
 73. (en) Good health.
 74. (en) Hardy.
 75. (en) Hearty.
 76. (en) Hot and strong.
 77. (en) Hunky.

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.012