NND Sözlük

Ana Sayfa > oral nedir, oral ne demek (oral nnd)

oral nedir, oral ne demek?

oral   US UK

 1. Ağızla ilgili, ağızcıl.
 2. Sözlü.
 3. Ağız yoluyla, kanalıyla.
 4. Söze dayanan.
 5. Ağızdan
 6. Bk. işitsel
 7. Ağız ile ilgili; ağızla aynı tarafta.
 8. Sözlü, ağızdan söylenen.
 9. Ağza ait olan.
 10. Ağızdan alınan.
 11. Ağızla ilgili.
 12. Or-aKaleyi, şehri ele geçir, zaptet.
 13. Bak. Ural.
 14. kuleyi, şehri ele geçir, zaptet
 15. Ağız, ağızla ilgili.
 16. (en) Uttered by the mouth, or in words; spoken, not written; verbal; as, oral traditions; oral testimony; oral law.
 17. (en) Used in or taken into the body through the mouth.
 18. (en) Pertaining to the mouth.
 19. (en) Relating to the mouth.
 20. (en) Of the mouth; through or by the mouth.
 21. (en) Having to do with the mouth.
 22. (en) Oral.
 23. (en) Of or pertaining to the mouth; surrounding or lining the mouth; as, oral cilia or cirri.
 24. (en) An examination conducted by word of mouth a stage in psychosexual development when the child's interest is concentrated in the mouth; fixation at this stage is said to result in dependence, selfishness, and aggression of or involving the mouth or mouth region or the surface on which the mouth is located; 'the oral cavity'; 'the oral mucous membrane'; 'the oral surface of a starfish' using speech rather than writing; 'an oral tradition'; 'an oral agreement' of or relating to or affecting or for use in the mouth; 'oral hygiene'; 'an oral thermometer'; 'an oral vaccine'.
 25. (en) An examination conducted by word of mouth.
 26. (en) Using speech rather than writing; 'an oral tradition'; 'an oral agreement'.
 27. (en) Of or relating to or affecting or for use in the mouth; 'oral hygiene'; 'an oral thermometer'; 'an oral vaccine'.
 28. (en) Of or involving the mouth or mouth region or the surface on which the mouth is located; 'the oral cavity'; 'the oral mucous membrane'; 'the oral surface of a starfish'.
 29. (en) Stage in psychosexual development when the child's interest is concentrated in the mouth; fixation at this stage is said to result in dependence, selfishness, and aggression.
 30. Ağızdan söylenen, sözlü
 31. Ağıza ait
 32. Ağızdan alınan
 33. Zool
 34. Sözlü

işitsel (nedir ne demek)

 1. İşitimle ilgili.
 2. İşitmeyle, işitme duyusuyla ilgili
 3. Genel olarak sesler ve kulakla algılanabilen her şeyin taşıdığı özellik. (Sinemayla televizyonda çoğunlukla, görüntü öğelerine karşılık ses öğelerini ve bölümünü belirtmekte kullanılır).
 4. Bk. ses
 5. İşitme duyusu, işitme yetisiyle ilgili.
 6. (en) Auditory.
 7. (en) Aural.
 8. (en) Audio.
 9. (en) Auditory, auditive.
 10. (en) Acoustic.
 11. (al) Auditive
 12. (fr) Auditif

ilgili (nedir ne demek)

 1. İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik
  Örnek: Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi. N. Cumalı
 2. Alâkadar.
 3. (en) Related.
 4. (en) Concerned.
 5. (en) Relevant.
 6. (en) İnterested in.
 7. (en) Concerned with.
 8. (en) İnvolving.
 9. (en) Connected.
 10. (en) İnvolved.
 11. (en) İnterested.
 12. (en) Pertinent.
 13. (en) Companion.
 14. (en) Curious.
 15. (en) Germane.
 16. (en) Relative.
 17. (en) About.
 18. (en) Anent.
 19. (en) Concerning.
 20. (en) Regarding.
 21. (en) Relative to.

ilgi (nedir ne demek)

 1. İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk.
 2. Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik.
 3. Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.
 4. Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.
 5. 1. iki nesne arasındaki bağ, alaka. 2. kimyada bir cismin başka bir cisimle birleşmeye olan meyli.
 6. Bk. başvuru
 7. (en) Pertinency.
 8. (en) Play.
 9. (en) Tie up.
 10. (en) Aida.
 11. (en) Ha hah.
 12. (en) Keen interest.
 13. (en) Connection.
 14. (en) Relation.
 15. (en) Attachment.
 16. (en) İnvolvement.
 17. (en) İnterest.
 18. (en) Affinity.
 19. (en) Concern.
 20. (en) Attention.
 21. (en) Liking.
 22. (en) Bearing.
 23. (en) Care.
 24. (en) Connexion.
 25. (en) Curiosity.
 26. (en) Pertinence.
 27. (en) Reference.
 28. (en) Regard.
 29. (en) Relationship.
 30. (en) Relativeness.
 31. (en) Relevance.
 32. (en) Relevancy.
 33. (en) Respect.
 34. (en) Solicitude.
 35. (en) Sympathy.
 36. (en) Though.

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.010