NND Sözlük

Ana Sayfa > omurga nedir, omurga ne demek (omurga nnd)

omurga nedir, omurga ne demek?

omurga

 1. Birbirleriyle eklemlendiklerinde kafatasından kuyruk sokumuna kadar uzanan bir kemik eksen oluşturan omurların bütünü, bel kemiği.
 2. Gemi kaburgasının aşağı taraftan bağlı bulunduğu boy ekseni doğrultusunda boydan boya geçen ana yapı ögesi.
 3. Bir şeyin varlığı ile ilgili en önemli bölümü, temel, bel kemiği, esas.
 4. Hayvanların sırt bölgesinde bulunan ve eğe kemikleri ile etraf iskeletini taşıyan omurlardan oluşan sütun.
 5. Omur sütunu, spondilos.
 6. Omurların oluşturduğu kolon.
 7. (en) Backbone, vertebral column.
 8. (en) Chine.
 9. (en) Columna vertebralis.
 10. (en) Spine.
 11. (en) Backbone.
 12. (en) Vertebral column.
 13. (en) Spinal coloumn.
 14. (en) Keel.
 15. (en) Carina.
 16. (en) Rachis.
 17. (en) Vertebrae.
 18. (en) Spinal column.
 19. (fr) Colonne vertébrale
 20. (la) Vertebrae

kuyruk (nedir ne demek)

 1. Hayvanların çoğunda, gövdenin art yanında bulunan, omurganın uzantısı olan uzun ve esnek organ.
 2. Kuşlarda gövdenin art yanında bulunan tüy demeti.
 3. Koyunun bazı türlerinde eritilerek yağı alınan bir uzantısı.
 4. Başın arkasına toplanmış saç demeti.
 5. Bir harfin bitiş çizgisine yakın yerde, birden bir dönüş yapan kısa çizgi.
 6. Bazı şeylerde kuyruğa benzeyen uzantı veya baş tarafın aksi yönünde kalan bölüm.
 7. İnsanların sıra beklemek için, art arda durarak oluşturduğu dizi
  Örnek: Çoğu yirmi yaş civarında, sürü sepet öğrenci genç, kuyruğa girmiş, sırasını bekliyor. A. İlhan
 8. Birisinin arkasına takılıp hiç ayrılmayan kimse.
 9. Kauda.
 10. (en) Caudal.
 11. (en) Tail.
 12. (en) Line.
 13. (en) Queue.
 14. (en) Column.
 15. (en) Rear end.
 16. (en) Tail end.
 17. (en) Together.
 18. (en) Scut.
 19. (en) Brush.
 20. (en) Breech.
 21. (en) Tail fin.
 22. (en) Cauda.
 23. (en) File.
 24. (en) Trail.
 25. (en) Follower.
 26. (en) Shadow.
 27. (en) Train.
 28. (en) Queuing line.

kadar (nedir ne demek)

 1. Ölçüsünde, derecesinde
  Örnek: Balıkçılıkta para vardır, ama dalgıçlık kadar da genç işidir. S. F. Abasıyanık
 2. Büyüklüğünde, genişliğinde.
 3. Dek, değin
 4. Gibi
 5. Denli
 6. Süre belirten bir söz
 7. Miktarda, derecede
 8. Gösterme sıfatlarından biriyle bir sayıdan sonra geldiğinde kesinlikle belli olmayan bir niceliği belirten bir söz
 9. (en) As far as.
 10. (en) As much as.
 11. (en) As big as.
 12. (en) As many as.
 13. (en) Prep. by.
 14. (en) Up to.
 15. (en) Until.
 16. (en) Till.
 17. (en) İnasmuch as.
 18. (en) So long as.
 19. (en) Pending.
 20. (en) About.
 21. (en) Or so.
 22. (en) Something like.
 23. (en) Amount.
 24. (en) Degre.

reklamlarBunları Kaçırmayın

 • BİS, bir sözün içinde geçtiği başka sözler bulmak için üretilmiş bir araçtır, özellikle birden çok sözden oluşan çeşitli terim ve deyimleri bulmaya yarar. (BİS Kelime Türetmece)
 • Belirli harflerini bildiğiniz kelimeleri bulabilirsiniz. (Bulmaca Yardımcısı)
 • Başka dil araçlarına bakın. (Türkçe Dil Araçları)Hakkında  -  Araçlar  -  Testler  -  Son Eklenenler  -  Yasal Konular  -  Yardım  -  İletişim

© Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
Türkçe-Türkçe, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, İngilizce-İngilizce Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
0.010